fbpx

Osiągnięcia poznańskiego środowiska naukowego

W 2021 r. poznańskie placówki badawcze i rozwojowe osiągnęły wiele sukcesów naukowych. W 2021 r.: w Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN prowadzone były wielopłaszczyznowe interdyscyplinarne badania kwadrupleksów, czyli czteroniciowych struktur tworzonych przez cząsteczki DNA i RNA bogate w guanozynę; badania wykazały, że cząsteczki RNA/DNA przyjmujące strukturę kwadrupleksu wiążą ludzką rybonukleazę Dicer; zostały zidentyfikowane kwadrupleksy występujące w genomie wirusa grypy; został także określony wpływ kwadrupleksów na właściwości przeciwnowotworowe […]

Read More…

Instytucje naukowe i innowacyjne w Poznaniu

W Poznaniu działa blisko 40 placówek naukowo-badawczych, w tym 17 placówek Polskiej Akademii Nauk. Polska Akademia Nauk Działalność placówek Polskiej Akademii Nauk (PAN) ukierunkowana jest na prowadzenie prac badawczych i wdrożeniowych. W ramach poznańskiego oddziału PAN funkcjonuje: 8 instytutów naukowych; 4 zakłady; 2 pracownie; 3 inne jednostki, m.in. Obserwatorium Astrogeodynamiczne Centrum Badań Kosmicznych. Placówki te pełnią funkcję proinnowacyjną, tworząc nowe rozwiązania techniczne i technologiczne. Sieć Badawcza Łukasiewicz W 2019 r. instytuty […]

Read More…

Innowacyjność gospodarki w Poznaniu

W Poznaniu w rejestrze REGON było zarejestrowanych 48 tys. firm prowadzących działalność w obszarach inteligentnych specjalizacji regionalnych.   Inteligentne specjalizacje regionalne Zgodnie z dokumentem „Regionalna Strategia Innowacji dla Wielkopolski 2030”, w podregionie poznańskim, obejmującym miasto Poznań i subregion poznański, potencjał inteligentnego rozwoju bazuje na sześciu inteligentnych specjalizacji regionalnych: „Przemysł jutra”, „Wnętrza przyszłości”, „Wyspecjalizowane procesy logistyczne”, „Rozwój oparty na ICT”, „Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów”, […]

Read More…

Innowacyjność gospodarki w Poznaniu

W Poznaniu na działalność innowacyjną w przemyśle przeznacza się rocznie 0,8 mld zł, w tym 1/5 na prace badawczo-rozwojowe. Do najbardziej innowacyjnych – pod względem wprowadzania nowych produktów i usług – należały przemysły chemiczny, spożywczy i farmaceutyczny. Działalność badawczo-rozwojową ukierunkowaną na innowacje w przemyśle prowadziło 78 podmiotów zatrudniających 0,8 tys. osób (dane za 2018 r.). Działalność B+R z zakresu usług prowadziło 150 podmiotów, które zatrudniały 11,8 tys. osób. Nakłady na działalność B+R we wszystkich branżach gospodarki wyniosły […]

Read More…

Osiągnięcia poznańskiego środowiska naukowego

W 2020 r. poznańskie placówki badawcze i rozwojowe osiągnęły wiele sukcesów naukowych. W 2020 r.: Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w szybkim tempie opracował, opatentował, a następnie przekazał do produkcji pierwszy polski test na obecność koronawirusa SARS-CoV-2; test jest kilkukrotnie tańszy od testów zagranicznych, a jego produkcja odbywa się w zakładzie Medicofarma w Radomiu; odczynniki niezbędne do przygotowania testu dostarczają: poznańska firma Future Synthesis oraz gdyńska A&A Biotechnology; naukowcy z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN, […]

Read More…

Instytucje naukowe i innowacyjne w Poznaniu

W Poznaniu działa blisko 40 placówek naukowo-badawczych, w tym 17 placówek Polskiej Akademii Nauk. Polska Akademia Nauk Działalność placówek Polskiej Akademii Nauk (PAN) ukierunkowana jest na prowadzenie prac badawczych i wdrożeniowych. W ramach poznańskiego oddziału PAN funkcjonuje: 8 instytutów naukowych; 4 zakłady; 2 pracownie; 3 inne jednostki, m.in. Obserwatorium Astrogeodynamiczne Centrum Badań Kosmicznych. Placówki te pełnią funkcję proinnowacyjną, tworząc nowe rozwiązania techniczne i technologiczne. Sieć Badawcza Łukasiewicz W 2019 r. instytuty […]

Read More…

Osiągnięcia poznańskiego środowiska naukowego

W 2019 r. poznańskie placówki badawcze i rozwojowe osiągnęły wiele sukcesów naukowych. W 2019 r.: Instytut Chemii Bioorganicznej PAN opatentował nowy sposób syntezy polifosforanów, a także dokonał określenia struktury drugorzędowej jednego z segmentów RNA wirusa grypy typu A (H1N1) oraz opracował nową metodę inhibicji replikacji wirusa grypy, nacelowanej na wirusowe RNA specjaliści z Instytutu Genetyki Człowieka PAN zajmowali się identyfikacją i charakterystyką zmian (epi)genetycznych powiązanych z patogenezą nowotworów głowy i szyi technikami […]

Read More…

Instytucje naukowe i innowacyjne w Poznaniu

W Poznaniu działa blisko 40 placówek naukowo-badawczych, w tym 16 placówek Polskiej Akademii Nauk. Polska Akademia Nauk Działalność placówek Polskiej Akademii Nauk ukierunkowana jest na prowadzenie prac badawczych i wdrożeniowych m.in. w takich dziedzinach, jak: informatyka badania genetyczne immunologia, biotechnologia chemiczne źródła energii aparatura naukowo-badawcza nowe odmiany roślin uprawnych strategie logistyczne Placówki te pełnią funkcję proinnowacyjną, tworząc nowe rozwiązania techniczne i technologiczne. Sieć Badawcza Łukasiewicz […]

Read More…

Innowacyjność gospodarki w Poznaniu

W Poznaniu na działalność innowacyjną w przemyśle przeznacza się rocznie 0,8 mld zł, w tym jedną piątą na prace badawczo-rozwojowe. Do najbardziej innowacyjnych pod względem wprowadzania nowych produktów i usług należał przemysł chemiczny, spożywczy i farmaceutyczny. Działalność badawczo-rozwojową ukierunkowaną na innowacje w przemyśle prowadziło 78 podmiotów zatrudniających 0,8 tys. osób (dane za 2018 r.). 150 podmiotów prowadziło działalność B+R z zakresu usług i zatrudniały one 11,8 tys. osób. Nakłady na działalność B+R we wszystkich branżach gospodarki wyniosły […]

Read More…

Osiągnięcia poznańskich naukowców

W 2018 r. poznańskie placówki badawcze i rozwojowe osiągnęły wiele sukcesów naukowych. W 2018 r.: naukowcy z zespołu kierowanego przez Uniwersytet Przyrodniczy opracowali metodę uzyskania nowego rodzaju tabletki przeciwbólowej (z konopi), która może wspomagać leczenie pacjentów chorych na raka, elektroniczny stetoskop o nazwie StethoMe zintegrowany z termometrem i aplikacją mobilną, który pozwoli pacjentom samodzielnie przeprowadzać badania osłuchowe płuc i serca skonstruowali naukowcy z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, dr Oleśkowicz-Popiel z Instytutu Inżynierii Środowiska Politechniki […]

Read More…