Relacje międzynarodowe budowane są m.in. podczas wizyt dyplomatycznych w naszym mieście. W 2019  r. władze Poznania spotykały się z ambasadorkami i ambasadorami  państw z całego świata.

AZERBEJDŻAN

Oficjalną wizytę w Urzędzie Miasta Poznania złożył Hasan Hasanov, Ambasador Republiki Azerbejdżanu. Rozmawiano o możliwości nawiązania współpracy między Poznaniem a azerbejdżańskim miastem Nachiczewan.  

BELGIA

Delegatka Generalna Walonii – Brukseli, Laurence Capelle spotkała się z władzami Miasta, by omówić zagadnienia dotyczące współpracy kulturalnej i środowiskowej między Poznaniem, a Walonią – Brukselą.

CHORWACJA

Ambasador Chorwacji, Tomislav Vidošević rozmawiał podczas spotkania m.in. o chorwackiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, która rozpoczyna się w pierwszej połowie 2020 r. Dyplomata docenił współpracę samorządów z UE oraz skuteczność, z jaką Wielkopolska wydaje fundusze unijne. Rozmawiano również o współpracy Poznania z Chorwacją. 

CZECHY

Ambasador Republiki Czeskiej, Ivan Jestřáb gościł w Poznaniu przy okazji wystawy prezentowanej w CK Zamek „Poza miastem! Sowiniec jako nieoficjalne centrum czechosłowackiej kultury 1974–1989”, stanowiącej prezentację kolekcji prof. Jindřicha Štreita. Rozmawiano o współpracy Poznania z Czechami, zwłaszcza z miastem partnerskim Brnem.

ESTONIA

Ambasador Estonii, Martin Roger spotkał się z Przewodniczącym Rady Miasta Poznania, który reprezentował władze Miasta. Rozmawiano m.in. o dobrych praktykach w zakresie transportu publicznego.

FRANCJA

Nowy Ambasador Francji, Frederic Billet podczas pierwszej wizyty w poznańskim urzędzie miasta podkreślał szerokie możliwości dalszej współpracy Poznania z francuskim miastem partnerskim Rennes na poziomach: naukowym, kulturalnym, gospodarczym czy sportowym.             

HISZPANIA

Oficjalną wizytę w Urzędzie Miasta Poznania złożył Francisco Javier Sanabria, Ambasador Hiszpanii. Rozmawiano o rozwoju współpracy między Poznaniem a Hiszpanią

IRLANDIA

Ambasadorka Irlandii, Emer O’Connell uczestniczyła w spotkaniu towarzyszącym jubileuszowi 20-lecia działalności Konsulatu Honorowego Irlandii w Poznaniu. Wspólne rozmowy dotyczyły rozwoju gospodarczego Poznania, a także ogromnej roli edukacji w działaniach na rzecz ochrony środowiska.

NIEMCY

W Urzędzie Miasta Poznania odbyło się spotkanie z Hansem Jörgiem Neumannem, Konsulem Generalnym Republiki Federalnej Niemiec. Konsulowi towarzyszyli: Jana Orlowski, Zastępczyni Konsula Generalnego Republiki Federalnej Niemiec oraz Christoph Garschynski, Konsul Honorowy Republiki Federalnej Niemiec w Poznaniu. Rozmowy dotyczyły sytuacji gospodarczej Poznania, polityki infrastrukturalnej oraz szeroko rozumianej współpracy Niemiec z naszym miastem.  

PAKISTAN

Ambasador Pakistanu, Shafqat Ali Khan spotkał się z władzami Miasta w celu omówienia relacji polsko-pakistańskich. Ambasador podkreślał rolę samorządów województw i miast w polskim systemie politycznym oraz wyraził chęć nawiązania z Poznaniem trwałych relacji.

REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI

Oficjalną wizytę w Urzędzie Miasta Poznania złożył Christian Botha, Charge d’Affaires Ambasady Republiki Południowej Afryki w Warszawie, pełniący funkcję Ambasadora RPA. Ambasadorowi towarzyszył Daniel Stemmer, Pierwszy Sekretarz Ambasady RPA w Warszawie. Podczas spotkania rozmawiano m.in. o możliwościach współpracy biznesowej między przedsiębiorcami z Polski – w tym z Poznania – z firmami z RPA.

STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI

Wizytę w Urzędzie Miasta Poznania złożył Yuriy Fedkiw, Radca
ds. Politycznych z Ambasady USA w Warszawie. Towarzyszyła mu Małgorzata Piekut, pracowniczka Ambasady USA. Gości w imieniu władz miasta Poznania podjął Przewodniczący Rady Miasta. Rozmawiano o zbliżających się wyborach do Parlamentu Europejskiego, toczącej się kampanii wyborczej w regionie oraz nastawieniu społeczności do nadchodzących wyborów.

WĘGRY

Wizytę w Urzędzie Miasta Poznania złożyła Ambasadorka Węgier, Orsolya Zsuzsanna Kovács. Rozmawiano o współpracy w dziedzinie edukacji oraz o relacjach z miastem partnerskim Poznania na Węgrzech – Győr. Spotkanie miało charakter kurtuazyjny i towarzyszyło poznańskim obchodom 63. rocznicy Powstania Węgierskiego, w których Pani Ambasador wzięła udział.

arch. UMP
WIELKA BRYTANIA

Wizytę w Urzędzie Miasta Poznania złożył Jonathan Knott, Ambasador Wielkiej Brytanii w RP. Towarzyszyli mu Włodzimierz Walkowiak, Konsul Honorowy Wielkiej Brytanii w Poznaniu oraz Ian Fox, Dyrektor ds. stosunków dwustronnych z Ambasady Wielkiej Brytanii w Warszawie. Rozmawiano o nadchodzącym szczycie dot. Bałkanów Zachodnich, agendzie ekologicznej miasta oraz muzeum Enigmy.

WŁOCHY

Oficjalną wizytę w Urzędzie Miasta Poznania złożył Aldo Amati, Ambasador Włoch. Ambasadorowi towarzyszyła Konsul Honorowa Włoch, Karolina Pinna. Rozmawiano o partnerstwie między Poznaniem a włoskimi miastami. Poruszono m.in. temat wspólnego działania między MTP a analogicznym centrum wystawienniczym w Bolonii. Mowa była również o planowanych w Poznaniu dniach kultury włoskiej.

arch. UMP