Dane z Poznania - Grudzień 2021 r.

Odwróć ekran poziomo, jeżeli na telefonie masz problem z wyświetleniem całej tabeli.  
według grudzień 2021 listopad 2021
Urząd Stanu Cywilnego Urodzenia 1 039 1 173
Małżeństwa 54 66
Małżeństwa cywilne 44 59
Małżeństwa konkordatowe 10 7
Śluby poza lokalem USC 1 4
Zgony 1 132 811
Najczęściej nadawane imiona żeńskie Zofia 25 Helena 22 Oliwia 20 Julia 18 Laura 17 Zofia 24 Julia 19 Antonina 19 Maja 18 Hanna 18
Najczęściej nadawane imiona męskie Jan 31 Leon 24 Mikołaj 23 Franciszek 22 Antoni 22 Aleksander 29 Jan 29 Franciszek 26 Leon 25 Antoni 22
Schronisko dla zwierząt w Poznaniu Przybyłe psy do schroniska 48 54
Przybyłe koty do schroniska 28 36
Liczba psów wydanych odpłatnie ze schroniska 22 12
Liczba kotów wydanych odpłatnie ze schroniska 21 18
Liczba psów w schronisku na koniec miesiąca 147 196
Liczba kotów w schronisku na koniec miesiąca 308 323
Powiatowy Urząd Pracy Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP 5 654 6 120
Liczba osób pobierających zasiłek 770 816
Liczba osób do 25 roku życia 321 386
Liczba osób powyżej 50 roku życia 1 608 1 715
Stopa bezrobocia 1,6% 1,7%
GUS Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw - -
Mieszkania oddane do użytkowania - -
Wykaz decyzji dla Miasta Poznania z zakresu zagospodarowania przestrzennego i administracji architektoniczno-budowalnej Liczba wszczętych postępowań o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 13 19
Liczba wydanych decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 19 18
Liczba wszczętych postępowań o ustalenie warunków zabudowy 68 51
Liczba wydanych decyzji o ustalenie warunków zabudowy 66 73
Liczba wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz decyzji na realizację inwestycji drogowych 114 124
Biuro Rzeczy Znalezionych Liczba spraw 59 90
Liczba przyjętych depozytów 37 45
Liczba wydanych depozytów 21 18
Port Lotniczy Poznań-Ławica Liczba pasażerów 98 165 101 817
Wydział Ruchu Drogowego KMP (pojazd Ekipy Techniki Drogowej i Ekologii) Liczba skontrolowanych pojazdów 16
Liczba zatrzymanych dowodów rejestracyjnych 3
Liczba wystawionych mandatów 11
Liczba pouczeń 1
Interwencje Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Liczba interwencji związanych z dzikimi zwierzętami 67
Liczba wyjazdów OSP do akcji 13
Zgromadzenia i imprezy Liczba zgłoszonych zgromadzeń 28
Liczba złożonych wniosków o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej 6
Liczba złożonych zawiadomień o zamiarze przeprowadzenia imprezy artystycznej lub rozrywkowej w ramach działalności kulturalnej 4
Interwencje Straży Miejskiej Miasta Poznania Awarie techniczne 174 151
Ochrona środowiska i gospodarka odpadami 582 598
Pozostałe naruszenia 600 322
Zagrożenia pożarowe 3 2
Zagrożenia w ruchu drogowym 3 612 4 129
Zagrożenia życia i zdrowia 517 481
Zakłócenia porządku 193 265
Zwierzęta 300 314

Ruch rowerowy

grudzień 2021 listopad 2021
Poznański Rower Miejski Stacje z największą liczbą wypożyczeń 3G nieczynne Most Teatralny 210 Dworzec autobusowy 164 Kórnicka 159
Stacje z największą liczbą wypożyczeń 4G nieczynne Kórnicka 127 Półwiejska 123 Poznań Główny 120
Stacje z największą liczbą wypożyczeń elektryczne nieczynne Brama Poznania 7 Termy 5 Dworzec autobusowy 4 Kórnicka 4 Plac Wolności 4
Liczba wypożyczeń nieczynne 10 850
Wypożyczenia 3G (na stacjach) nieczynne 5 536
Wypożyczenia 4G (na stacjach) nieczynne 4 912
Wypożyczenia rowerów elektrycznych (na stacjach) nieczynne 94
Wypożyczenia rowerków dziecięcych nieczynne 7
Wypożyczenia rowerów z fotelikami nieczynne 118
Stacje pomiaru ruchu rowerowego Liczba przejazdów - pl. Wolności 13 105 21 270
Liczba przejazdów - ul. Grunwaldzka 9 055 14 906
Liczba przejazdów - Wartostrada Zach. 6 955 14 133
Liczba przejazdów - Dolna Wilda 8 926 13 399
 

Kultura i turystyka

 
według grudzień 2021 listopad 2021
Teatr Animacji Liczba widzów
Liczba wydarzeń
Teatr Polski Liczba widzów
Liczba spektakli
Teatr Ósmego Dnia Liczba uczestników wydarzeń
Liczba wydarzeń
Estrada Poznańska Liczba wydarzeń
Liczba uczestników
Teatr Nowy Liczba wydarzeń
Liczba uczestników
Centrum Sztuki Dziecka Liczba wydarzeń
Liczba uczestników
Wielkopolskie Muzeum Niepodległości Liczba zwiedzających 2 452 5 365
Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych 470 1 497
Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych 10 8
Muzeum Archeologiczne - Rezerwat Genius Loci Liczba uczestników wydarzeń
Liczba wydarzeń
Muzeum Archeologiczne - Pałac Górków Liczba uczestników wydarzeń
Liczba wydarzeń
Liczba zwiedzających
Centrum Kultury ZAMEK Liczba uczestników wydarzeń
Liczba wydarzeń
Brama Poznania ICHOT Liczba zwiedzających i uczestników wydarzeń
Liczba wydarzeń
Biblioteka Raczyńskich Liczba wypożyczeń razem 106 676 110 628
na zewnątrz 105 023 109 359
na miejscu 1 653 1 269
Liczba uczestników wydarzeń 5 553 12 826
Liczba wydarzeń 53 112
Wydawnictwo Miejskie Posnania Liczba publikacji
Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych
Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych
Palmiarnia Poznańska Liczba odwiedzających 8 182 17 129
Ogród Zoologiczny Liczba odwiedzających
 

Kanały komunikacji z UMP

według grudzień 2021 listopad 2021
Poznan.pl Liczba unikatowych użytkowników strony 314 525 341 846
Liczba wizyt na stronie 810 770 907 968
Poznań Kontakt - infolinia miasta Liczba przeprowadzonych rozmów 73 437 67 371
Poznańskie Centrum Świadczeń Liczba decyzji przyznających świadczenie wychowawcze 500+ 582 694
Liczba wydanych Kart Seniora 101 184
Liczba klientów 2 497 3 472
Korespondencja przez e-PUAP Liczba korespondencji przekazywanej do UMP 22 357 10 749
Liczba korespondencji wysyłanej z UMP 3 633 3 647