W 2021 r. w Collegium Martinetum przy ul. św. Marcin otwarto nowoczesną placówkę edukacyjno-wystawienniczą prezentującą dokonania trójki polskich matematyków: Mariana Rejewskiego, Jerzego Różyckiego i Henryka Zygalskiego związane ze złamaniem szyfru niemieckiej maszyny Enigma – Centrum Szyfrów Enigma (Poznańskie Centrum Dziedzictwa).

W 2021 r. do największych inwestycji z zakresu kultury należały:

Wielkopolskie Muzeum Niepodległości

„Renowacja i adaptacja Fortu VII w Poznaniu dla zachowania dziedzictwa kulturowego” to dwuetapowy projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej (Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020), którego realizacja pozwoli wykorzystać i wzmocnić potencjał Fortu VII oraz ukazać wszystkie możliwości edukacyjne i wystawiennicze. Głównym celem projektu jest renowacja i adaptacja na cele kulturalne obiektów i obszarów zabytkowych.

Realizację projektu rozpoczęto w 2021 r. Pierwszy etap prac obejmował rozbiórkę, prace remontowo-renowacyjne elewacji i murów fosy, zakup replik wyposażenia artyleryjskiego oraz wykonanie tablic informacyjno-pamiątkowych. Drugi etap obejmował renowację koszar szyjowych, blokhauzu i kaponiery czołowej, w tym roboty konstrukcyjno-budowlane, elektryczne i teletechniczne. Przewidywany termin zakończenia inwestycji to koniec 2022 r.

Fort VII podczas remontu
Fort VII podczas renowacji
arch. UMP

Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu

Celem projektu „Modernizacja budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu oraz konserwacja i digitalizacja cennych zbiorów bibliotecznych”, realizowanego od 2017 r., jest ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz poprawa dostępności do dóbr i usług kultury poprzez inwestycje w infrastrukturę i poprawę warunków funkcjonowania instytucji kultury. Projekt obejmuje renowację głównego gmachu Biblioteki, któremu ma zostać przywrócona jego pierwotna biblioteczna funkcja. W pomieszczeniach na pierwszym piętrze będą ponownie składowane książki, a w zmodernizowanych wnętrzach będą przestrzenie do prowadzenia działań artystycznych i edukacyjnych. Projekt obejmuje również konserwację cennych zbiorów bibliotecznych. Budynek zostanie przystosowany do korzystania przez osoby z niepełnosprawnościami.

W 2021 r. przeprowadzono prace budowlano-konserwatorskie, konserwację atlasów zabytkowych oraz częściowy zakup książkomatów. Projekt dofinansowany został ze środków Unii Europejskiej (Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020).

Wnętrze Biblioteki Raczyńskich po modernizacji

widok na wnętrze biblioteki

arch. UMP

Centrum Szyfrów Enigma w Poznaniu (Poznańskie Centrum Dziedzictwa)

Modernizacja budynku Collegium Martineum na potrzeby Centrum Szyfrów Enigma

Budynek Collegium Martineum został zmodernizowany w związku z powstającym w jego wnętrzach Centrum Szyfrów Enigma (CSE). W pierwszym półroczu 2021 r. trwały konsultacje związane z pracami budowlano-remontowymi oraz z tworzącą się ekspozycją CSE. W okresie lipiec-wrzesień 2021 r. zakończono część merytoryczną oraz aranżację ekspozycji we wnętrzach Collegium Martineum. Projekt dofinansowany był ze środków Unii Europejskiej.

Wejście do Centrum Szyfrów Enigma – Mediateka
Wejście do Collegium Mrtineum oraz Centrum Szyfrów Enigma
arch. UMP

Otwarcie Centrum Szyfrów Enigma w 2021 r.

We wrześniu 2021 r. zostało oficjalnie otwarte Centrum Szyfrów Enigma im. Mariana Rejewskiego, Henryka Zygalskiego i Jerzego Różyckiego (CSE). Centrum upamiętnia sukces polskich kryptologów oraz przybliża historię kryptografii od starożytności po współczesność. W ramach otwarcia zostało zorganizowane plenerowe widowisko multimedialne z użyciem technik 3D na fasadzie budynku CSE. Multimedialna ekspozycja CSE została otwarta w sobotę, 25 września, i jest dostępna również dla osób z niepełnosprawnościami. W zbiorach CSE znajduje się oryginalny egzemplarz maszyny szyfrującej Enigma.

Otwarcie Centrum Szyfrów Enigma
Oficjalne otwarcie Centrum Szyfrów Enigma z udziałem Prezydenta Miasta Poznania
arch. UMP
Oryginalny egzemplarz maszyny szyfrującej Enigma

maszyna szyfrująca Enigma

arch. UMP

Teatr Muzyczny w Poznaniu

W 2021 r. kontynuowano prace nad projektem nowej siedziby Teatru Muzycznego w Poznaniu. Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest w 2022 r. Przewidywana data rozpoczęcia działalności przez Teatr w nowym budynku to rok 2025.

Obiekt ma być nowoczesny i funkcjonalny oraz dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Będzie to największy obiekt teatralny w Polsce, z salą główną na 1200 osób. Budynek ma być zasilany zieloną energią z farmy fotowoltaicznej.