W 2020 r. Urząd Miasta Poznania (UMP) rozwijał i rozszerzał funkcjonowanie internetowej Bazy Danych Miasta (BaDaM) pod adresem www.badam.poznan.pl oraz Aplikacji Smart City Poznań.

Otwieranie danych o Poznaniu

BaDaM to projekt związany z ideą upowszechniania i udostępniania zbiorów danych o mieście – tzw. otwarte dane zawarte na portalu obejmują informacje i wskaźniki statystyczne dotyczące funkcjonowania i rozwoju Poznania.

Portal został podzielony na 5 zakładek:

01_Raporty roczne – w tej zakładce umieszczane są roczne opracowania nt. sytuacji społeczno-gospodarczej Poznania; powstanie zakładki jest związane z zapisami ustawy z 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych; ustawa ta zobligowała Prezydenta Miasta Poznania do wydawania corocznie raportu o stanie miasta, który zamiast tradycyjnej formy drukowanej jest publikowany na portalu BaDaM;

02_Tematy – w tym miejscu publikowane są informacje o różnych tematach związanych z rozwojem miasta.

03_Biuletyn – w tej zakładce prezentowane są w ujęciu miesięcznym dane statystyczne pozyskane z różnych instytucji w mieście.

04_Publikacje – tutaj zamieszczane są raporty, wydane zarówno przez UMP, jak i różne instytucje i firmy, zawierające dane o mieście z różnych zakresów jego funkcjonowania.

05 Mapy – tu zamieszczone są mapy umożliwiające przyglądanie się miastu z różnych perspektyw:

 • Model 3D Poznania to Trójwymiarowy Model Miasta udostępniający wizualizacje obiektów miejskich, ukształtowania terenu miasta, roślinności i innych zjawisk przestrzennych;
 • Panorama Centrum Kultury ZAMEK pozwala spojrzeć na miasto z dachu obiektu, a także do wnętrza budynku;
 • pozostałe linki do map umożliwiają wyświetlenie danych tematycznych związanych z różnymi obszarami funkcjonowania miasta, takimi jak np. demografia, mieszkalnictwo czy hałas w mieście.

Baza powstała dzięki współpracy z niemal 90 jednostkami i organizacjami samorządu i biznesu oraz organizacjami pozarządowymi.

Portal jest adresowany do mieszkańców, przedsiębiorców, inwestorów, naukowców, samorządowców, działaczy miejskich i wszystkich zainteresowanych, którzy poszukują informacji i danych o Poznaniu. Z portalu można nieodpłatnie pobierać dane do dalszego ich wykorzystania.

Polityka Otwartych Danych Miasta Poznania

Wytyczne dotyczące standardów interoperacyjności i standardów otwartości danych zostały zawarte w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Poznania w sprawie Polityki Otwartych Danych na terenie miasta Poznania.

Miasto Poznań w ramach zadań wykonywanych przez Pełnomocnika Prezydenta Miasta Poznania ds. Smart City realizuje politykę otwartych danych, której celem jest utworzenia Miejskiej Platformy Danych (MPD). Docelowo każdy użytkownik będzie mógł pobrać z MPD najwyższej jakości dane publiczne, przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa.

MPD budowana jest systematycznie poprzez rozszerzanie API i dostępu do kolejnych zasobów, m.in. takich jak:

 • zasoby poznan.pl (treści i usługi);
 • zasoby bip.poznan.pl (treści);
 • wybrane zasoby Systemu Informacji Przestrzennej (dane przestrzenne);
 • Web Services (możliwość integracji gotowych pakietów informacyjno-usługowych);
 • API e-usług;
 • przekierowania do stron miejskich jednostek i partnerów, gdzie publikowane są zasoby do ponownego wykorzystania.

Dodatkową wartością jest prezentacja projektów na mapie.

W 2020 r. strona Otwarte dane ulegała kolejnym modyfikacjom (panel aktualności, raporty do publikacji i pobrania, informacja o zespole i projektach). Strona daje możliwość upublicznienia statystyk wortali stron miejskich Miejskiego Informatora Multimedialnego i Biuletynu Informacji Publicznej w różnych konfiguracjach.

Do aplikacji wykorzystujących dane poznan.pl należą:

 • Wywozik GOAP – bezpłatna aplikacja Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej zapewniająca dostęp do informacji o gospodarce odpadami;
 • EBOK Aquanet SA – bezpłatna aplikacja pozwala podać stan wodomierza za pomocą zdjęcia, opłacić faktury bez prowizji, kontrolować zużycie wody oraz kontaktować się z Działem Obsługi Klienta Aquanet SA;
 • SmartZOO – Poznań – aplikacja dostarczająca pomocnych informacji gościom poznańskiego Nowego Zoo poprzez takie funkcje, jak: interaktywna mapa zoo z możliwością śledzenie własnego położenia oraz odnajdowania wybiegów zwierząt na terenie zoo, wyznaczanie trasy prowadzącej do wybranych atrakcji w zoo;
 • Czysty Fyrtel – aplikacja składająca się z pytań pozwalających na wyrażenie opinii na temat czystości lokali będących w gestii Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych (ZKZL); w aplikacji mieszkańcy oceniają pracę dozorców; ocena trafia do pracowników ZKZL-u, dzięki czemu mogą oni reagować na wszelkie zaniedbania na ocenianych posesjach;
 • myMPK – aplikacja, która informuje o zmianach w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej; działa w oparciu o system Voice Assistant, co oznacza, że może być wykorzystywana przez osoby niewidome i niedowidzące; aplikacja posiada również przycisk szybkiego łączenia z Biurem Poznań Kontakt, które służy pomocą w zakresie szeroko rozumianej informacji pasażerskiej;
 • Bimba – aplikacja wyświetlająca aktualne czasy odjazdów autobusów oraz tramwajów komunikacji miejskiej w Poznaniu;
 • NaviParking – bezpłatna aplikacja do parkowania, pomagająca znaleźć najtańszy bezpieczny parking w pobliżu; aplikacja parkingowa jest zintegrowana z nawigacją, by zapewnić prosty i dogodny dojazd do wybranego parkingu; w aplikacji NaviParking zostały udostępnione dane miejskie o parkingach wraz z informacją o dostępności miejsc parkingowych w czasie rzeczywistym;
 • take&driver – aplikacja łącząca nowoczesną mobilność współdzieloną z komunikacją miejską; aplikacja lokalizuje położenie i wskazuje najbliższe auta, skutery, rowery i hulajnogi na minuty oraz prezentuje godzinę przyjazdu komunikacji miejskiej do najbliższego przystanku; aplikacja posiada też funkcję planer podróży, który łączy komunikację miejską z pojazdami na minuty;
 • BusLive – lokalizator autobusów i tramwajów – aplikacja zbiera najprzydatniejsze informacje do poruszania się publicznym transportem;
 • Tram Monitor – aplikacja służy do monitorowania pozycji i czasu odjazdu poznańskich pojazdów komunikacji miejskiej; wystarczy uruchomić aplikację i wyszukać dany przystanek; najczęściej używane linie można dodać do ulubionych, przesuwając palcem w lewo na ulubionej linii; zapamiętane linie z ich aktualnymi czasami odjazdów (bazującymi na pozycji pojazdu pobranej z systemu GPS) można szybko wyświetlić na widgecie.

Miejskie serwisy informacyjne Miasta Poznania

Mieszkańcy Poznania w 2020 r. mieli możliwość korzystania z różnorodnych cyfrowych rozwiązań uruchomionych przez UMP i miejskie jednostki organizacyjne.

Strona poznan.pl

W 2020 r. na stronie poznan.pl wprowadzono nowe oraz zmodyfikowano już istniejące internetowe systemy wsparcia spraw i procedur. Szczegółowy opis znajduje się w podrozdziale Nowoczesne standardy zarządzania w Poznaniu.

Miejski Informator Multimedialny (MIM)

Statystyki MIM-u za 2020 r. przedstawiają się następująco:

 • liczba wszystkich stron, obrazków, dźwięków, plików, które zostały obejrzane lub ściągnięte w 2020 r.: 397 341 757;
 • liczba wizyt/gości: 9 344 693 (wizyty każdego nowego gościa, który oglądał stronę i nie łączył się z nią przez ostatnie 60 min);
 • liczba unikatowych użytkowników: 3 552 070;
 • najczęściej poszukiwane frazy w wyszukiwarkach internetowych w 2020 r.: repertuar kin Poznań, rowery Poznań, poznański serwis oświatowy, Poznań, wyszukiwarka grobów Poznań, kina Poznań;
 • najczęściej odwiedzane wortale, ranking:
 • statystycznie dniami, które przyciągały największą liczbę użytkowników, były poniedziałek, wtorek, środa i czwartek, a najchętniej wybieraną porą dnia godziny od 10 do 14.

Prace nad udoskonaleniem MIM-u były ukierunkowane na jak najszerszy dostęp do merytorycznych zasobów Miasta.

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP)

Statystyki BIP-u za 2020 r. przedstawiają się następująco:

 • liczba wszystkich stron, obrazków, dźwięków, plików, które zostały obejrzane lub ściągnięte w 2020 r.: 46 958 211;
 • liczba unikatowych użytkowników: 2 039 539;
 • liczba wizyt/gości: 3 736 742 (wizyty każdego nowego gościa, który oglądał stronę i nie łączył się z nią przez ostatnie 60 min);
 • najczęściej używane frazy w wyszukiwarkach internetowych w 2020 r.: nadzór budowlany Poznań plac Kolegiacki, urząd miasta Poznania, bip Poznań, wydział komunikacji Poznań, urząd miasta Poznania oferty pracy, zaświadczenie o prawie do głosowania;
 • statystycznie dniem, który przyciągał największą liczbę użytkowników, był poniedziałek, najchętniej wybieraną porą dnia – godziny od 10 do 12, a najpopularniejszym miesiącem – czerwiec.

W ramach strony publikowano informacje dotyczące UMP, miejskich jednostek organizacyjnych i prac Rady Miasta Poznania.

W 2020 r. w 80 następujących kategoriach tematycznych w sieci udostępniane były dokumenty bez konieczności składania wniosku o dostęp do informacji publicznej:

 • plany zagospodarowania przestrzennego;
 • mapy komunikacji publicznej;
 • informacje o stanie zanieczyszczenia powietrza;
 • ewidencje dróg publicznych, obiektów mostowych;
 • wykazy przedsiębiorstw świadczących usługi w zakresie odbioru odpadów, ścieków etc.;
 • wykaz szkół i placówek opiekuńczych prowadzonych na terenie miasta;
 • rejestr wniosków/inwestycji realizowanych z budżetu obywatelskiego;
 • rejestr inwestycji prowadzonych przez Miasto;
 • zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania;
 • biura, wydziały oraz jednostki organizacyjne;
 • prowadzone sprawy;
 • wykaz radnych, komisji, klubów;
 • interpelacje;
 • posiedzenia komisji i dyżury radnych;
 • uchwały Rady Miasta Poznania;
 • archiwum sesji Rady Miasta Poznania i archiwum audio sesji Rady Miasta Poznania;
 • rady konsultacyjne;
 • jednostki pomocnicze;
 • zamówienia publiczne, zamówienia podprogowe i dialog techniczny;
 • plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych;
 • oferty pracy;
 • komunikaty i ogłoszenia;
 • kontrole jednostek i wydziałów Urzędu Miasta;
 • wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie;
 • rejestr wniosków o informację publiczną i informację sektora publicznego;
 • rejestr umów;
 • petycje do Prezydenta Miasta Poznania oraz petycje do Rady Miasta Poznania;
 • Biuro Rzeczy Znalezionych; 
 • ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych;
 • Zintegrowana Polityka Transportowa Miasta Poznania;
 • struktura organizacyjna Miasta Poznania;
 • Statut Miasta Poznania;
 • Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Poznania;
 • Wieloletni Program Inwestycyjny Miasta Poznania;
 • Strategia Akademicka i Naukowa Miasta Poznania;
 • Miejska Strategia Polityki Społecznej;
 • Program Ochrony Środowiska dla Miasta Poznania;
 • Program budowy dróg lokalnych na terenie miasta Poznania;
 • Strategia informatyzacji Miasta Poznania;
 • Plan Zdrowotny Miasta Poznania;
 • Raport o stanie miasta;
 • ocena ratingowa Poznania;
 • majątek Miasta;
 • wykaz obiektów na terenie miasta Poznania wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych;
 • kontrole i audyty;
 • Rada Miasta Poznania;
 • rejestr żłobków i klubów dziecięcych;
 • Rejestr Instytucji Kultury (RIK);
 • kontrola zarządcza;
 • wykaz wszczętych postępowań o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego;
 • wykaz wydanych decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego;
 • wykaz wszczętych postępowań o ustalenie warunków zabudowy;
 • wykaz wydanych decyzji o warunkach zabudowy;
 • wykazy wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz decyzji na realizację inwestycji drogowych;
 • informacje w sprawie pozwolenia na budowę dotyczącego inwestycji celu publicznego z zakresu łączności;
 • nieodpłatna pomoc prawna;
 • stanowiska i interpretacje przepisów stosowane w Wydziale Urbanistyki i Architektury;
 • wykaz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy, które wygasły 1 stycznia 2018 r. na podstawie art. 546 ust. 1 ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne;
 • wieloletnie programy polityki zdrowotnej Miasta Poznania;
 • wyszukiwarka adresów i ulic;
 • wyszukiwarka grobów;
 • stacje rowerów miejskich;
 • punkty sprzedaży biletów;
 • biletomaty;
 • parkomaty;
 • przystanki ZTM;
 • rozkłady jazdy GTFS-RT;
 • linie MPK (dane historyczne – aktualizowane do 30.06.2014 r.);
 • dane wyborcze – wybory do rad osiedli (dane dla wyborów do rad jednostek pomocniczych Miasta Poznań 2015);
 • dane wyborcze – wybory samorządowe 2014 (dane dla wyborów samorządowych 2014);
 • Bezprzewodowy Poznań (wireless.poznan.pl aktualizacja 15.12.2014 r.);
 • rejony szkół;
 • samorządy pomocnicze;
 • parafie;
 • serwisy mapowe Poznania;
 • nieruchomości na sprzedaż POI (Wydział Gospodarki Nieruchomościami);
 • turystyka;
 • urbanistyka – MPZP (Wydział Architektury i Urbanistyki),
 • urbanistyka – wnioski i decyzje POI (Wydział Urbanistyki i Architektury);
 • środowisko – wnioski i decyzje POI (Wydział Kształtowania i Ochrony środowiska).

Elektroniczne usługi partycypacyjne Miasta Poznania

W 2020 r. kontynuowano prowadzenie usług elektronicznych związanych z Poznańskim Budżetem Obywatelskim. Serwis służy podejmowaniu decyzji w duchu demokracji płynnej poprzez wspólne składanie propozycji projektów i poddawanie ich pod głosowanie. W 2020 r. nowością były projekty Zielonego Budżetu.

Aplikacja Smart City Poznań 

Aplikacja Smart City Poznań zawiera aktualne komunikaty o utrudnieniach na drogach i awariach, ostrzeżenia meteorologiczne, raporty smogowe. Oprogramowanie pozwala też szybko zgłosić dowolny problem służbom miejskim, w tym: nieprawidłowo zaparkowane auto, wrak samochodu, nielegalne wysypisko śmieci, uszkodzony chodnik/sygnalizację świetlną/oświetlenie drogowe, nieprawidłowy stan powietrza. Mieszkańcy mogą też zaproponować nową inicjatywę kulturalną, pomysł na obiekt sportowy, zieleń czy małą architekturę. Co więcej, użytkownicy mogą popierać zgłoszenia innych użytkowników, co jest wyraźnym sygnałem dla rad osiedli czy wydziałów i miejskich jednostek, jakie pomysły cieszą się największą popularnością. Dwa kliknięcia wystarczą, by połączyć się z Biurem Poznań Kontakt.

Po zainstalowaniu użytkownicy otrzymują powiadomienia z najświeższymi informacjami, przypisanymi do jednej z sześciu kategorii: alarmy (dotyczące sytuacji nadzwyczajnych), bezpieczeństwo (np. ostrzeżenia meteorologiczne), awarie (np. wodociągowe i kanalizacyjne), osiedla (komunikaty dotyczące osiedli oraz komunikaty kierowane od poszczególnych rad osiedli), powietrze (raporty smogowe, przekroczenie norm pyłów zawieszonych, darmowa komunikacja) oraz transport (prace drogowe, utrudnienia komunikacyjne). Każdy, w zależności od potrzeb, sam decyduje, jakiego rodzaju komunikaty chce otrzymywać.

Aplikacja Smart City Poznań umożliwia zgłaszanie spraw, którymi powinny zająć się służby miejskie. Zgłoszenie należy zakwalifikować do jednej z pięciu kategorii: porządek (drobne odpady, wysypiska śmieci), drogi (uszkodzony chodnik, oświetlenie drogowe), środowisko (cieki wodne, stan powietrza), zwierzęta (martwe zwierzę), pojazdy (nieprawidłowo zaparkowany pojazd, wrak samochodu). Poprzez aplikację mieszkańcy mogą też zaproponować własne inicjatywy, m.in. pomysły na wydarzenia kulturalno-społeczne, obiekty rekreacyjno-sportowe czy placówki oświatowe.

Aplikacja pozwala również na udział w ankietach i sondażach tworzonych przez jednostki miejskie oraz rady osiedli. Dzięki temu poznaniacy i poznanianki w prosty sposób mogą zabrać głos w tematach ważnych dla miasta i swojego najbliższego otoczenia.

Dodatkową funkcjonalnością aplikacji są mobilne linki – odnośniki do najważniejszych stron i portali miejskich oraz projektów (np. Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego), które cieszą się w danym momencie największą popularnością i zainteresowaniem.

Nowe oprogramowanie odzwierciedla całościowe spojrzenie na inteligentne miasto i chęć współzarządzania nim wraz z mieszkańcami. Przyjazny interfejs i intuicyjność aplikacji sprawiają, że użytkownicy bez trudu będą mogli wpływać na działania podejmowane w Poznaniu i otrzymają wszelkie interesujące ich aktualne powiadomienia.