Dane z Poznania

Odwróć ekran poziomo, jeżeli na telefonie masz problem z wyświetleniem całej tabeli.

według kwiecień 2019 marzec 2019
Urząd Stanu Cywilnego Urodzenia 1202 1110
chłopcy 575 602
dziewczynki 618 560
Małżeństwa 122 83
małżeństwa cywilne 91 75
małżeństwa konkordatowe 31 8
Śluby poza lokalem USC 5 3
Zgony 623 606
Najczęściej nadawane imiona żeńskie Zofia 28
Julia 27
Maja 23
Hanna 22
Antonina 21
Julia 26
Zofia 24
Zuzanna 23
Maja 23
Hanna 22
Najczęściej nadawane imiona męskie Antoni 31
Jan 28
Stanisław 25
Wojciech 24
Jakub 22
Antoni 25
Wojciech 25
Jan 24
Aleksander 22
Stanisław 22
Schronisko dla zwierząt w Poznaniu Przybyłe psy do schroniska 67 62
Przybyłe koty do schroniska 19 16
Liczba psów wydanych odpłatnie ze schroniska 21 24
Liczba kotów wydanych odpłatnie ze schroniska 23 28
Liczba psów w schronisku na koniec miesiąca 178 179
Liczba kotów w schronisku na koniec miesiąca 108 135
Powiatowy Urząd Pracy Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP 4518 4598
liczba osób pobierających zasiłek 912 912
liczba osób do 25 roku życia 280 296
liczba osób powyżej 50 roku życia 1349 1362
Stopa bezrobocia 1,30% 1,30%
GUS Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw 5 672,47zł 5 803,74zł
Mieszkania oddane do użytkowania 268 463
Wykaz decyzji dla Miasta Poznania z zakresu zagospodarowania przestrzennego i administracji architektoniczno-budowalnej Liczba wszczętych postępowań o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 22 33
Liczba wydanych decyzji o ustalenie lokalizacji inwestyczji celu publiczbnego 25 26
Liczba wszczętych postępowań o ustalenie warunków zabudowy 102 110
LIczba wydanych decyzji o ustalenie warunków zabudowy 78 76
Liczba wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz decyzji na realizację inwestycji drogowych 222 217
Biuro Rzeczy Znalezionych Liczba spraw b/d b/d
liczba przyjętych depozytów b/d b/d
liczba wydanych depozytów b/d b/d
Port Lotniczy Poznań-Ławica Liczba pasażerów 159 105 136 504
Wydział Ruchu Drogowego KMP (pojazd Ekipy Techniki Drogowej i Ekologii) Liczba skontrolowanych pojazdów b/d b/d
Liczba zatrzymanych dowodów rejestracyjnych b/d b/d
Liczba wystawionych mandatów b/d b/d
Liczba pouczeń b/d b/d
Interwencje Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Liczba interwencji związanych z dzikimi zwierzętami b/d b/d
Liczba wyjazdów OSP do akcji b/d b/d
Zgromadzenia i imprezy Liczba zgłoszonych zgromadzeń b/d b/d
Liczba złożonych wniosków o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej b/d b/d
Liczba złożonych zawiadomień o zamiarze przeprowadzenia imprezy artystycznej lub rozrywkowej w ramach działalności kulturalnej b/d b/d
 

Ruch rowerowy

według kwiecień 2019 marzec 2019
Poznański Rower Miejski Stacje z największą liczbą wypożyczeń 3G Półwiejska 3132
Kórnicka 3124
Rondo Rataje 2481
Kórnicka 1922
Półwiejska 1904
Most Teatralny 1696
Stacje z największą liczbą wypożyczeń 4G Rynek Wildecki 356
Dw. Autobusowy 351
Al. Solidarności 245
os. Sobieskiego 84
Rolna 69
Wilczak 69
Dw. Autobusowy 65
Stacje z największą liczbą wypożyczeń elektryczne Dw. Auobusowy 18
Prądzyńskiego/Kosińskiego 17
Al. Solidarności 16
Jarochowskiego/Palacza 20
o. Wichrowe Wzgórze 10
Rondo Jana Nowaka Jeziorańskiego 10
Liczba wypożyczeń 142 538 84 323
wypożyczenia 3G (na stacjach) 114 869 75 507
wypożyczenia 4G (na stacjach) 9459 2315
wypożyczenia rowerów elektrycznych (na stacjach) 447 192
wypożyczenia rowerków dziecięcych 136 85
wypożyczenia rowerów z fotelikami 2189 1086
wypożyczenia poza stacjami (4G, rowery elektryczne) 15 438 5138
Stacje pomiaru ruchu rowerowego Liczba przejazdów - pl. Wolności 30 427 18 359
Liczba przejazdów - ul. Grunwaldzka b/d b/d
Liczba przejazdów - Wartostrada Wsch. b/d b/d
 

Kultura i turystyka

według kwiecień 2019 marzec 2019
Teatr Animacji Liczba widzów 3569 6499
Liczba wydarzeń 33 45
Teatr Polski Liczba widzów 2158 3872
Liczba spektakli 50 42
Teatr Ósmego Dnia Liczba uczestników wydarzeń 4695 331
Liczba wydarzeń 11 6
Estrada Poznańska Liczba wydarzeń 264 299
Liczba uczestników 8630 10 632
Teatr Nowy Liczba wydarzeń 23 46
Liczba uczestników 3477 6908
Centrum Sztuki Dziecka Liczba wydarzeń 16 20
Liczba uczestników 1346 1 029
Wielkopolskie Muzeum Niepodległości Liczba zwiedzających 6265 6857
Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych 1552 1411
Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych 22 43
Muzeum Archeologiczne - Rezerwat Genius Loci Liczba uczestników wydarzeń 53 145
Liczba wydarzeń 1 3
Muzeum Archeologiczne - Pałac Górków Liczba uczestników wydarzeń 81 785
Liczba wydarzeń 3 4
Liczba zwiedzających 1515 785
Centrum Kultury ZAMEK Liczba uczestników wydarzeń 12 841 17 149
Liczba wydarzeń 166 227
Brama Poznania ICHOT Liczba zwiedzających i uczestników wydarzeń 3509 3884
Liczba wydarzeń 12 17
Biblioteka Raczyńskich Liczba wypożyczeń razem 164 019 167 122
na zewnątrz 151 157 153 290
na miejscu 12 862 13 832
Liczba uczestników wydarzeń 4073 5372
Liczba wydarzeń 178 203
Wydawnictwo Miejskie Posnania Liczba publikacji 1 1
Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych 280 740
Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych 11 23
Palmiarnia Poznańska Liczba odwiedzających 21  776 22 209
Ogród Zoologiczny Liczba odwiedzających 35 504 15 246
 

Kanały komunikacji z UMP

według kwiecień 2019 marzec 2019
Poznan.pl Liczba unikatowych użytkowników strony 297 703 295 183
Liczba wizyt na stronie 764 843 780 411
Poznań Kontakt - infolinia miasta Liczba przeprowadzonych rozmów 48 515 57 664
Poznańskie Centrum Świadczeń Liczba decyzji przyznających świadczenie wychowawcze 500+ 456 527
Liczba wydanych Kart Seniora 1036 1101
Liczba klientów 4405 4927
Korespondencja przez e-PUAP   Liczba korespondencji przekazywanej do UMP b/d b/d
Liczba korespondencji wysyłanej z UMP b/d b/d