Statystyki miejskie kwiecień 2024 r.

Ustaw telefon poziomo dla poprawnego odczytu treści

Statystyki miejskie to miejsce, gdzie prezentujemy dane statystyczne dotyczące funkcjonowania miejskich jednostek i instytucji zajmujących się organizacją życia miasta, bezpieczeństwem, sztuką, kulturą, sportem i rekreacją. Dane prezentowane są w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym, w zależności od charakteru działalności. Poniżej znajdują się dane z marca 2024.

  Pobierz dane XLS  

Mieszkańcy

Jednostka Temat Kwiecień 2024
Urząd Stanu Cywilnego Małżeństwa, w tym: 121
małżeństwa cywilne 93
małżeństwa konkordatowe 28
Śluby poza lokalem USC 9
Urodzenia 882
Najczęściej nadawane imiona żeńskie Julia 20 Zofia 18 Helena 14
Najczęściej nadawane imiona męskie Franciszek 24 Ignacy 24 Stanisław 19
Zgony 631
Poznańskie Centrum Świadczeń Liczba klientów 8 650
Liczba wydanych kart OK Poznań Poznańska Złota Karta 492
Liczba przyznanych wyprawek dla gzubka 71
Liczba rodzin, które otrzymały Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny 84
Liczba osób, które otrzymały Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny 288
Liczba rodzin, które otrzymały Wielkopolską Kartę Rodziny 8
Liczba osób, które otrzymały Wielkopolską Kartę Rodziny 30
Liczba decyzji przyznających świadczenie pieniężne 300+ dla obywateli Ukrainy (realizowane od 16.03.2022) 99
Liczba decyzji przyznających świadczenie rodzinne dla obywateli Ukrainy (realizowane od 16.03.2022 r.) 392
Biuro Rzeczy Znalezionych Liczba spraw 47
Liczba przyjętych depozytów 20
Liczba wydanych depozytów 6
 

Rynek pracy

Jednostka Temat Kwiecień 2024
Powiatowy Urząd Pracy Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP, w tym: 3867
liczba osób do 25 roku życia 276
liczba osób powyżej 50 roku życia 1082
liczba osób pobierających zasiłek 695
Stopa bezrobocia 1,1%
GUS (dana aktualizowana kwartalnie) Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw dane kwartalne
 

Zagospodarowanie przestrzenne

Jednostka Temat Kwiecień 2024
GUS (dana aktualizowana kwartalnie) Mieszkania oddane do użytkowania (dane kwartalne narastające) dane kwartalne
Wykaz decyzji dla Miasta Poznania z zakresu zagospodarowania przestrzennego i administracji architektoniczno - budowlanej Liczba wszczętych postępowań o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 16
Liczba wydanych decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 12
Liczba wszczętych postępowań o ustalenie warunków zabudowy 90
Liczba wydanych decyzji o ustalenie warunków zabudowy 87
Liczba wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz decyzji na realizację inwestycji drogowych 109
 

Bezpieczeństwo i ochrona zwierząt

Jednostka Temat Kwiecień 2024
Interwencje Straży Miejskiej Miasta Poznania Awarie techniczne 187
Ochrona środowiska i gospodarka odpadami 609
Zagrożenia pożarowe (katastrofy) 6
Zagrożenia w ruchu drogowym 3978
Zagrożenia życia i zdrowia 594
Zakłócenia porządku publicznego 607
Zwierzęta 428
Pozostałe naruszenia 450
Interwencje Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Liczba interwencji związanych z dzikimi zwierzętami 1
Liczba wyjazdów OSP do akcji 14
Wydział Ruchu Drogowego KMP (pojazd Ekipy Techniki Drogowej i Ekologii) Liczba skontrolowanych pojazdów 235
Liczba zatrzymanych dowodów rejestracyjnych 35
Liczba wystawionych mandatów 221
Liczba pouczeń 12
Schronisko dla zwierząt w Poznaniu Przybyłe psy do schroniska 28
Liczba psów wydanych odpłatnie ze schroniska 17
Ilość psów w schronisku na koniec miesiąca 123
Przybyłe koty do schroniska 36
Liczba kotów wydanych odpłatnie ze schroniska 20
Ilość kotów w schronisku na koniec miesiąca 310
Interwencyjna pomoc weterynaryjna dla rannych lub chorych ptaków i drobnych wolno żyjących ssaków (dane kwartalne) Liczba przyjętych małych ssaków dane kwartalne
Liczba wypuszczonych małych ssaków dane kwartalne
Liczba przyjętych ptaków dane kwartalne
Liczba wypuszczonych ptaków dane kwartalne
Straż Pożarna (dane narastające aktualizowane kwartalnie) Liczba pożarów dane kwartalne
Liczba miejscowych zagrożeń dane kwartalne
Liczba fałszywych alarmów dane kwartalne

Ruch rowerowy

Jednostka Temat Kwiecień 2024
Stacje pomiaru ruchu rowerowego Liczba przejazdów ul. Grunwaldzka/Wojskowa Pd. 43 338
Liczba przejazdów Grunwaldzka/Święcickiego 41 709
Liczba przejazdów Wartostrada Zach. 29 563
Liczba przejazdów Wartostrada Wsch. 0
Liczba przejazdów Dolna Wilda/Olimpijska 21 547
Liczba przejazdów Naramowicka/Ugory Wsch. 10 112
Liczba przejazdów Naramowicka/Ugory Zach. 13 889
Liczba przejazdów Naramowicka/Serbska 20 409
Liczba przejazdów Naramowicka/Lechicka Zach. 20 186
Liczba przejazdów Naramowicka/Lechicka Wsch. 15 763
Liczba przejazdów Most Lecha Pd. 33 839
Liczba przejazdów Most Lecha Pn. 18 190
Liczba przejazdów Most Królowej Jadwigi Pn. 19 630
Liczba przejazdów Most Królowej Jadwigi Pd. 21 367
Liczba przejazdów Mieszka I/Lechicka 28 990
Liczba przejazdów Mieszka I/Słowiańska 28 553
Liczba przejazdów Mieszka I/Solidarności 22 019
Liczba przejazdów Bułgarska Marcelińska 33 915
Liczba przejazdów Małopolska/Park Sołacki 31 333
Liczba przejazdów Niestachowska/Wojska Polskiego Zach. 30 033
Liczba przejazdów Dąbrowskiego/Przybyszewskiego Pn. 20 295
Liczba przejazdów Dąbrowskiego/Przybyszewskiego Pd. 9169
Liczba przejazdów Hetmańska/Dolna Wilda Pn. 34 293
Liczba przejazdów Hetmańska/Dolna Wilda Pd. 15 719
Liczba przejazdów Czechosłowacka/Opolska 21 092
Liczba przejazdów Bukowska/Polna Pn. 23 398
Liczba przejazdów Bukowska/Polna Pd. 12 135
Liczba przejazdów Warszawska/Rondo Śródka Pd. 16 581
Liczba przejazdów Przepadek/Pułaskiego 20 559
Liczba przejazdów Armii Poznań/Pułaskiego 18 786
Liczba przejazdów Kórnicka Pd. 37 143
Liczba przejazdów Kórnicka Pn. 34 446
Liczba przejazdów Malta Pd. 43 242
Liczba przejazdów Kórnicka/Miliana 29 566
 

Kultura, turystyka, rekreacja i sport

Jednostka Temat  Kwiecień 2024
Teatr Animacji Liczba widzów 5674
Liczba spektakli 59
Teatr Polski Liczba widzów 1726
Liczba spektakli 22
Teatr Ósmego Dnia Liczba spektakli 6
Liczba uczestników 242
Liczba wydarzeń 26
Liczba uczestników 199
Liczba wydarzeń online 0
Liczba uczestników 0
Teatr Muzyczny Liczba spektakli brak danych
Liczba uczestników brak danych
Kino Muza Liczba seansów kinowych 381
Liczba widzów 12 894
Teatr Nowy Liczba spektakli 44
Liczba uczestników 5874
Centrum Sztuki Dziecka Liczba wydarzeń 21
Liczba uczestników 821
Centrum Kultury ZAMEK Liczba uczestników wydarzeń 9766
Liczba wydarzeń 69
Liczba seansów kinowych 172
Liczba uczestników seansów kinowych 3895
Liczba spektakli teatralnych 2
Liczba uczestników spektakli 290
Brama Poznania ICHOT Liczba zwiedzających 3874
Liczba wydarzeń 40
Liczba uczestników wydarzeń 1373
Trakt Królewsko Cesarski Liczba wydarzeń 10
Liczba uczestników wydarzeń 268
Centrum Szyfrów ENIGMA Liczba zwiedzających 3424
Liczba wydarzeń 11
Liczba uczestników wydarzeń 241
Fest Fyrtel Liczba wydarzeń 0
Liczba uczestników wydarzeń 0
Galeria Śluza Liczba zwiedzających 1452
Liczba wydarzeń 1
Liczba uczestników wydarzeń 70
Poznański Chór Chłopięcy Liczba koncertów 4
Filharmonia Poznańska Liczba koncertów 6
Liczba słuchaczy 4896
Liczba koncertów Pro Sinfonika 69
Liczba słuchaczy Pro Sinfonika 4489
Biblioteka Raczyńskich Liczba wypożyczeń razem, w tym 122 569
na zewnątrz 116 923
na miejscu 5 646
Liczba uczestników wydarzeń 11 147
Liczba wydarzeń 236
Wydawnictwo Miejskie Posnania Liczba publikacji 5
Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych 180
Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych 3
Liczba udostępnionych filmów (Archiwum Historii Mówionej) 2
Liczba opublikowanych kolekcji (Cyfrowe Repozytorium Cyryl) 3
Liczba wystaw w Fotoplastykonie 1
Liczba odwiedzających wystawy 172

Dom Kultury Stokrotka

Liczba zajęć muzycznych i artystycznych 17
Liczba uczestników 180
Liczba zajęć plastycznych 9
Liczba uczestników 110
Liczba wydarzeń okolicznościowych 5
Liczba uczestników 250
Liczba spotkań Klubu Seniora i zajęć rekreacyjnych 12
Liczba uczestników 180
Palmiarnia Poznańska Liczba odwiedzających 20 232
Ogród Zoologiczny Nowe ZOO Liczba odwiedzających 36 429
Ogród Zoologiczny Stare ZOO Liczba odwiedzających 27 120
Pływalnia Chwiałka kryta Liczba sprzedanych biletów 11373
Pływalnia Chwiałka letnia Liczba sprzedanych biletów 0
Pływalnia Rataje Liczba sprzedanych biletów 18659
Pływalnia Atlantis Liczba sprzedanych biletów 18301
Pływalnia Winogrady Liczba sprzedanych biletów 18632
Pływalnia letnia w Parku Kasprowicza Liczba sprzedanych biletów 0
Lodowisko Chwiałka Liczba sprzedanych biletów 799
Lodowisko Malta Liczba sprzedanych biletów 0
Korty Rataje Liczba udostępnionych godzin 1295.5
Korty MOS Liczba udostępnionych godzin 0
Bowling Rataje Liczba udostępnionych godzin 318
Port Lotniczy Poznań-Ławica Liczba pasażerów 246 011
Zgromadzenia i imprezy Liczba zgłoszonych zgromadzeń 49
Liczba złożonych wniosków o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej 6
Liczba złożonych zawiadomień o zamiarze przeprowadzenia imprezy artystycznej lub rozrywkowej w ramach działalności kulturalnej 19
 

Kanały komunikacji z UMP

Jednostka Temat Kwiecień 2024
Poznan.pl - statystyki wizyt Liczba unikatowych użytkowników strony 410 523
Liczba wizyt na stronie 1 245 861
Poznań Kontakt - infolinia miasta Liczba przeprowadzonych rozmów 70 916
Korespondencja przez e-PUAP Liczba korespondencji przekazywanej do UMP 16 680
Liczba korespondencji wysyłanej z UMP 6068
Zobacz dane z marca 2024.