Dane z Poznania - Styczeń 2020 r.

Odwróć ekran poziomo, jeżeli na telefonie masz problem z wyświetleniem całej tabeli.  
według styczeń 2020 grudzień 2019
Urząd Stanu Cywilnego Urodzenia 1352 1005
Małżeństwa 54 96
małżeństwa cywilne 49 81
małżeństwa konkordatowe 5 15
Śluby poza lokalem USC 0 3
Zgony 692 691
Najczęściej nadawane imiona żeńskie Zofia 41
Maria 25
Hanna 24
Zuzanna 21
Julia 21
Hanna 22
Maria 21
Helena 19
Emilia 18
Julia 17
Najczęściej nadawane imiona męskie Stanisław 29
Jan 29
Aleksander 28
Mikołaj 24
Franciszek 24
Leon 25
Mikołaj 23
Jan 23
Adam 20
Jakub 20
Schronisko dla zwierząt w Poznaniu Przybyłe psy do schroniska 48 b/d
Przybyłe koty do schroniska 24 b/d
Liczba psów wydanych odpłatnie ze schroniska 16 b/d
Liczba kotów wydanych odpłatnie ze schroniska 53 b/d
Liczba psów w schronisku na koniec miesiąca 144 b/d
Liczba kotów w schronisku na koniec miesiąca 168 b/d
Powiatowy Urząd Pracy Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP 4000 b/d
liczba osób pobierających zasiłek 908 b/d
liczba osób do 25 roku życia 268 b/d
liczba osób powyżej 50 roku życia 1180 b/d
Stopa bezrobocia 1,1 b/d
GUS Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw b/d b/d
Mieszkania oddane do użytkowania b/d b/d
Wykaz decyzji dla Miasta Poznania z zakresu zagospodarowania przestrzennego i administracji architektoniczno-budowalnej Liczba wszczętych postępowań o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 25 b/d
Liczba wydanych decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 18 b/d
Liczba wszczętych postępowań o ustalenie warunków zabudowy 105 b/d
Liczba wydanych decyzji o ustalenie warunków zabudowy 83 b/d
Liczba wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz decyzji na realizację inwestycji drogowych 222 b/d
Biuro Rzeczy Znalezionych Liczba spraw 60 b/d
liczba przyjętych depozytów 35 b/d
liczba wydanych depozytów 13 b/d
Port Lotniczy Poznań-Ławica Liczba pasażerów 138 966 b/d
Wydział Ruchu Drogowego KMP (pojazd Ekipy Techniki Drogowej i Ekologii) Liczba skontrolowanych pojazdów 49 179
Liczba zatrzymanych dowodów rejestracyjnych 15 20
Liczba wystawionych mandatów 17 57
Liczba pouczeń 0 3
Interwencje Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Liczba interwencji związanych z dzikimi zwierzętami 76 44
Liczba wyjazdów OSP do akcji 8 9
Zgromadzenia i imprezy Liczba zgłoszonych zgromadzeń 10 38
Liczba złożonych wniosków o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej 6 12
Liczba złożonych zawiadomień o zamiarze przeprowadzenia imprezy artystycznej lub rozrywkowej w ramach działalności kulturalnej 7 3
Interwencje Straży Miejskiej Miasta Poznania awarie techniczne 182 b/d
ochrona środowiska i gospodarka odpadami 961 b/d
pozostałe naruszenia 327 b/d
zagrożenia pożarowe 3 b/d
zagrożenia w ruchu drogowym 6138 b/d
zagrożenia życia i zdrowia 405 b/d
zakłócenia porządku 283 b/d
zwierzęta 405 b/d
 

Kultura i turystyka

według styczeń 2020 grudzień 2019
Teatr Animacji Liczba widzów 4105 b/d
Liczba wydarzeń 29 b/d
Teatr Polski Liczba widzów 2326 b/d
Liczba spektakli 28 b/d
Teatr Ósmego Dnia Liczba uczestników wydarzeń 362 255
Liczba wydarzeń 7 5
Estrada Poznańska Liczba wydarzeń 427 b/d
Liczba uczestników 24 191 b/d
Teatr Nowy Liczba wydarzeń 41 b/d
Liczba uczestników 6 908 b/d
Centrum Sztuki Dziecka Liczba wydarzeń 9 b/d
Liczba uczestników 391 b/d
Wielkopolskie Muzeum Niepodległości Liczba zwiedzających 3 555 3 293
Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych 581 1 356
Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych 5 39
Muzeum Archeologiczne - Rezerwat Genius Loci Liczba uczestników wydarzeń b/d b/d
Liczba wydarzeń b/d b/d
Muzeum Archeologiczne - Pałac Górków Liczba uczestników wydarzeń 243 b/d
Liczba wydarzeń 3 b/d
Liczba zwiedzających 1 850 b/d
Centrum Kultury ZAMEK Liczba uczestników wydarzeń 13 108 7999
Liczba wydarzeń 172 160
Brama Poznania ICHOT Liczba zwiedzających i uczestników wydarzeń 5 322 b/d
Liczba wydarzeń 4 b/d
Biblioteka Raczyńskich Liczba wypożyczeń razem 163 004 130 894
na zewnątrz 149 643 118 746
na miejscu 13 361 12 148
Liczba uczestników wydarzeń 3 779 4284
Liczba wydarzeń 267 166
Wydawnictwo Miejskie Posnania Liczba publikacji 2 b/d
Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych 125 b/d
Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych 3 b/d
Palmiarnia Poznańska Liczba odwiedzających 20 121 b/d
Ogród Zoologiczny Liczba odwiedzających 3 489 b/d
 

Kanały komunikacji z UMP

według styczeń 2020 grudzień 2019
Poznan.pl Liczba unikatowych użytkowników strony 316 072 b/d
Liczba wizyt na stronie 845 477 b/d
Poznań Kontakt - infolinia miasta Liczba przeprowadzonych rozmów 58 809 50 515
Poznańskie Centrum Świadczeń Liczba decyzji przyznających świadczenie wychowawcze 500+ 839 701
Liczba wydanych Kart Seniora 856 498
Liczba klientów 5 237 3902
Korespondencja przez e-PUAP Liczba korespondencji przekazywanej do UMP 4 782 b/d
Liczba korespondencji wysyłanej z UMP 2 656 b/d