Działania podnoszące standard obiektów oświatowych obejmowały m.in. budowę nowych placówek, rozbudowę już istniejących, modernizacje budynków, w tym: termomodernizacje, budowy i modernizacje obiektów sportowych, modernizacje i remonty boisk sportowych oraz placów gier i zabaw oraz różnego rodzaju remonty pomieszczeń szkolnych, dachów, instalacji elektrycznych i wodociągowych.

Łączne wydatki na inwestycje, modernizacje, remonty w placówkach oświatowych wyniosły 56,8 mln zł.

Do największych inwestycji w infrastrukturę oświatową zakończonych w 2023 r. należało oddanie do użytkowania sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej nr 59.

Ponadto, w trakcie realizacji były następujące duże inwestycje:

  • budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na Strzeszynie – podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych, wykonano prace ziemne oraz fundamentowe;
  • rozbudowa budynku XV Liceum Ogólnokształcącego – uchwalono zmiany do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; nastąpiło otwarcie ofert na wykonanie dokumentacji projektowej;
  • przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 68 – podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych, zrealizowano prace demontażowe oraz rozbiórkowe, zamontowano nowe pokrycie dachu wraz z ociepleniem;
Trwała gruntowna przebudowa Szkoły Podstawowej nr 68 na os. Jana III Sobieskiego na Piątkowie

SP 68 remont

Źródło: UMP (fot. PIM)
  • budowa sali sportowej przy XX Liceum Ogólnokształcącym – uzyskano pozwolenie na budowę oraz rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych;
  • modernizacja Ogrodu Jordanowskiego nr 1 przy ul. Solnej – podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych, wykonano: instalację podposadzkową, prace murarskie (kondygnacja -1), prace związane z rozbiórką istniejącego budynku;
  • modernizacja pomieszczeń szkolnych na potrzeby oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 78 – wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej, rozpoczęto prace projektowe;
  • modernizacja pomieszczeń Bursy Szkolnej nr 3 na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5 – rozpoczęto prace związane z opracowaniem koncepcji projektowej.