Wyszczególnienie 2019 2020 2019=100
Rada Miasta Poznania
Liczba radnych ogółem, z tego: 34 34 100
kobiet 14 14 100
mężczyzn 20 20 100
Decyzje administracyjne
Liczba decyzji administracyjnych wydanych przez Urząd Miasta Poznania ogółem w tys., w tym przez: 427,1 516,8 121
Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych  241,6 200,5 83
Wydział Finansowy  167,9 168,3 100,2
Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa  8,2 9,9 120,7
Wydział Urbanistyki i Architektury  4,9 4,6 93,9
Liczba decyzji administracyjnych wydanych przez miejskie jednostki organizacyjne ogółem w tys., w tym przez:  137,7 129,3 93,9
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie  81,8 79,6 97,3
Poznańskie Centrum Świadczeń  44,3 37,8 85,3
Zatrudnienie i komputeryzacja w Urzędzie Miasta Poznania
Liczba pracowników administracyjnych ogółem, w tym z wykształceniem:  1 815 1 849 101,9
 wyższym  1 601 1 649 103
 Miejskie jednostki organizacyjne (mjo)
Liczba mjo ogółem, z tego:  308 301 97,7
jednostki budżetowe (bez UMP)  281 276 98,2
zakłady budżetowe  4 3 75
instytucje kultury  15 15 100
samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej  4 4 100
jednostki administracji zespolonej  4 3 75
Źródło: UMP