na zdjęciu widać chłopców grających w piłkę nożną na boiskuarch. UMP, fot. T. Szwajkowski

W 2017 r. z projektów dofinansowanych przez budżet Miasta Poznania skorzystało ok. 31,5 tys. osób. 

Działania podjęte oraz sfinansowane w 2017 r. zostały wybrane w ramach otwartego konkursu dla organizacji pozarządowych. Miasto Poznań organizuje wiele aktywności sportowych i zajęć skierowanych do różnych grup społecznych.

Projekty na rzecz aktywności sportowej dzieci i młodzieży

Aktywność sportową wśród dzieci i młodzieży propagowało 121 Młodzieżowych Centrów Sportu (MCS), które oferowały zajęcia sportowe, prowadzone we współdziałaniu z 70 instytucjami, w ramach 37 dyscyplin. Z oferty MCS skorzystało ok. 5,5 tys. osób.

Dla najzdolniejszych młodych sportowców trenujących dyscypliny olimpijskie w Poznaniu i 4 innych miastach Polski został ustanowiony program edukacyjno-stypendialny Sportowej Akademii Veolii. W 2017 r. 9. edycją programu zostało objętych 5 zawodników z Wielkopolski.

W 2017 r.:

 • ok. 5 tys. dzieci z poznańskich szkół podstawowych mogło uczestniczyć w kursie nauki pływania dofinansowanym przez Miasto Poznań. Zajęcia zakończyły się zawodami pływackimi zorganizowanymi na Termach Maltańskich, w których wzięło udział ok. 250 uczniów z 68 poznańskich szkół. Zajęcia z nauki pływania zostały zrealizowane przez Fundację na rzecz Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu
 • odbyła się kolejna edycja Poznańskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej zorganizowanych przez Poznański Szkolny Związek Sportowy. W zawodach sportowych obejmujących różne dyscypliny sportowe uczestniczyło ok. 6 tys. uczniów z 64 poznańskich szkół podstawowych, 62 gimnazjalnych i 44 ponadgimnazjalnych
 • realizowany był projekt Trener Osiedlowy sfinansowany ze środków Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego. Oprócz ćwiczeń na terenie obiektów sportowo-rekreacyjnych, zajęcia obejmowały także wizyty w ZOO, w parku linowym czy wycieczki rowerowe. Najaktywniejsi uczestnicy zajęć mogli wyjechać na letnie obozy sportowe. W projekcie wzięło udział ok. 3,6 tys. dzieci i młodzieży.

W ramach obligatoryjnego utrzymania do 2021 r. rezultatów projektu dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) „Utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Poznaniu i organizacja zajęć pozalekcyjnych” w 5 strefach rekreacji dziecięcej każdego roku organizowane są zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży, finansowane z budżetu Miasta.  Projekt ten miał na celu utrwalenie nawyków aktywnego spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież.

W 2017 r. odbyło się wiele zawodów oraz imprez sportowych dla dzieci i młodzieży, m.in.:

 • Biegi dla dzieci i młodzieży „W drodze do maratonu”
 • Poznańskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej 2017/2018
 • Sportowy Zajączek 2017 dla poznańskich przedszkolaków
 • Puchar 5 Milionów
 • XXXIX Zawody Pływackie Mikołajki 2017 na basenie „Chwiałka”
 • XXVII Halowy Turniej Piłki Nożnej Szkół Podstawowych o Puchar Prezydenta Miasta Poznania, Wielkopolskiego Kuratora Oświaty i Prezesa Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej
 • Indywidualne Mistrzostwa Szkół w Lekkiej Atletyce dziewcząt i chłopców Szkół Ponadgimnazjalnych
 • „Reiss Cup” organizowany przez Klub Sportowy Akademia Piłkarska Reissa i Fundacje Piotra Reissa – największy turniej piłkarski.

Wydarzenia sportowe były także organizowane w obiektach sportowych należących do Młodzieżowego Ośrodka Sportu działającego w ramach Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji. Młodzieżowy Ośrodek Sportu udostępnia swoją bazę sportową przy ul. Gdańskiej również seniorom oraz organizatorom innych imprez sportowo-rekreacyjnych o zasięgu lokalnym.

 

124 – liczba Uczniowskich Klubów Sportowych
185 – liczba Klubów Sportowych
3 – liczba Uczniowskich Klubów Sportowych utworzonych w 2017 r.
9 – liczba Klubów Sportowych ogółem, utworzonych w 2017 r.
22 – liczba międzynarodowych imprez sportowych w Poznaniu w 2017 r.
448 – liczba ogólnopolskich, regionalnych i krajowych imprez sportowych w Poznaniu w 2017 r.

Projekty aktywizacji sportowej młodych osób zagrożonych uzależnieniami

W 2017 r. w ramach działań skierowanych do młodych osób zagrożonych uzależnieniami realizowano m.in.:

 • działania popularyzujące aktywność fizyczną, w tym bezpłatne zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży zagrożonych alkoholizmem lub narkomanią. Działaniem zrealizowanym przez Poznański Szkolny Związek Sportowy i Fundację na rzecz Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu objęto 2,5 tys. dzieci
 • zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych połączone z elementami psychoprofilaktyki obejmujące ćwiczenia z ok. 40 dyscyplin sportowych wraz z organizacją zimowych obozów sportowych oraz  zawodów i turniejów. Uczestniczący w zajęciach mieli też okazję do rozmowy z pedagogiem na temat szkodliwości wynikających ze spożywania alkoholu. Projektem objęto 4,5 tys. osób
 • bezpłatne zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży połączone z elementami psychoprofilaktyki, w ramach przeciwdziałania narkomanii, tym  projektem zostało objętych 1 tys. osób. Zajęcia obejmowały naukę jazdy na łyżwach, nartach oraz snowboardzie.

 

Koszty biletów normalnego i ulgowego za godzinę pływania w basenach miejskich:

Basen Posnania – 10 zł/8 zł
Pływalnia „Chwiałka” – 12 zł/8 zł
Pływalnia Miejska Atlantis – 12 zł/10 zł
Baseny sportowe na Termach Maltańskich – 12 zł/10 zł
Pływalnia Cityzen – 15 zł/10 zł

 

Projekty aktywizacji sportowej seniorów

Działania na rzecz aktywności ruchowej osób starszych obejmowały:

 • bezpłatne zajęcia ruchowe dla osób, które ukończyły 55 lat, zorganizowane w ramach programu Trener Senioralny sfinansowanego ze środków Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego. Projekt obejmował zajęcia z nordic walkingu, ćwiczenia na siłowniach zewnętrznych, zajęcia taneczne i aerobic
 • zajęcia z gimnastyki w wodzie oraz zajęcia fitness prowadzone w Pływalni Miejskiej „Atlantis”. Zorganizowano tam także Dzień Seniora oraz 12. edycję Spartakiady Seniorów pod patronatem Prezydenta Miasta Poznania. W imprezie przeznaczonej dla osób, które ukończyły 55 lat, rywalizowano w 5 dyscyplinach: tenisie stołowym, warcabach, szachach, bowlingu i lekkoatletyce
 • Mistrzostwa Poznania Seniorów w pływaniu współorganizowane przez Miasto Poznań oraz Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji, partnerem zawodów było Centrum Inicjatyw Senioralnych. W rywalizacji wzięło udział ok. 100 osób.

Zachętę do korzystania z oferty poznańskiej bazy sportowo-rekreacyjnej skierowaną do seniorów stanowią zniżki na usługi oferowane przez obiekty sportowe należące do Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji.

Projekty aktywizacji sportowej osób z niepełnosprawnościami

Aktywizacja sportowa osób z niepełnosprawnościami obejmowała m.in.:

 • cykl zajęć sportowych z różnych dyscyplin m.in.: pływania, piłki nożnej, łyżwiarstwa, jazdy na łyżworolkach, narciarstwa zjazdowego, jazdy konnej, bocci, łucznictwa czy kolarstwa tandemowego. Uczestniczyło w nich ok. 500 osób
 • zajęcia z gimnastyki w wodzie oraz zajęcia rehabilitacyjne dla osób o niepełnej lub obniżonej sprawności fizycznej na pływalniach, przystosowano również baseny rekreacyjny do potrzeb indywidualnych osób z niepełnosprawnościami
 • dofinansowanie wycieczek krajoznawczych i rajdów turystycznych dla osób z niepełnosprawnościami, mających na celu integrację uczestników.

Projekt aktywizacji sportowej rodzin

W 2017 r. w Poznaniu odbywał się cykl bezpłatnych zajęć fitness dla mam i dzieci „Aktywna Mama i Szczęśliwe Dziecko” na terenie osiedli Chartowo, Rataje i Żegrze, sfinansowany ze środków Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego. Projektem zostało objętych 180 kobiet i 225 dzieci.

Projekty turystyczno-krajoznawcze

W 2017 r. w ramach realizacji programów z zakresu turystyki krajoznawczej mających na celu aktywizację i integrację mieszkańców podczas wspólnych rajdów pieszych, autokarowych i rowerowych oraz wycieczek, spływów kajakowych i przechadzek po Poznaniu zorganizowano 116 działań, w których wzięło udział 8 685 osób, w tym dzieci, młodzież, osoby starsze oraz osoby z niepełnosprawnościami. Średnio, w każdej z wymienionych inicjatyw brały udział 74 osoby.

Ogólnopolskie sukcesy poznańskich klubów sportowych:

Mistrzostwo Polski w rugby mężczyzn – Posnania Rugby 7
Mistrzostwo Polski w hokeju na trawie kobiet – AZS Politechnika Poznań
Mistrzostwo Polski w hokeju na trawie mężczyzn – WKS Grunwald Poznań
Wicemistrzostwo Polski w hokeju na trawie mężczyzn – AZS AWF Poznań
Wicemistrzostwo Polski w piłce wodnej – Waterpolo Poznań
III miejsce w Lotto Ekstraklasie – Lech Poznań
III miejsce Polski w rugby kobiet – Black Roses
III miejsce w Mistrzostwach Polski w hokeju na trawie kobiet – ZSMS Poznań