Centrum Inicjatyw Senioralnych podejmowało liczne działania własne oraz z innymi jednostkami, organizacjami, instytucjami i partnerami w celu poszerzenia oferty dla osób w wieku senioralnym.

Funkcjonujące w Poznaniu Centrum Inicjatyw Senioralnych (CentrumIS) realizowało zadania, projekty i działania ukierunkowane na wsparcie osób starszych. Działalność ta obejmowała m.in. współpracę z seniorkami i seniorami, organizacjami pozarządowymi i Miastem Poznań oraz z podmiotami działającymi na rzecz osób starszych w celu: tworzenia, kształtowania i współtworzenia nowych inicjatyw senioralnych, pozyskiwania partnerów wśród jednostek działających na rzecz osób starszych, aktualizacji bazy danych, prowadzenia wydarzeń i kampanii dedykowanych osobom w wieku senioralnym.

CentrumIS w 2021 r. kontynuowało następujące projekty:

 • „Poznańskie pudełko życia” – realizowane w ramach projektu „Poznań Viva Senior”; pudełko ma na celu podniesienie poczucia bezpieczeństwa osób starszych poprzez ułatwienie dostępu służbom medycznym do najważniejszych informacji o stanie zdrowia i osobach, które należy poinformować w nagłych wypadkach; pudełko, zawierające ankietę dotyczącą stanu zdrowia, przyjmowanych leków i substancji uczulających, umieszcza się na półce w drzwiach lodówki, a jego zlokalizowanie ułatwia naklejka na zewnętrznych drzwiach lodówki; od początku trwania projektu do końca 2021 r. rozdano ponad 28,3 tys. pudełek;
 • „Poznański przewodnik seniorki i seniora” – publikacja, której zawartość wynika z wieloletniego doświadczenia w rozmowach z seniorkami i seniorami kontaktującymi się z CentrumIS; publikacja została podzielona na kategorie zawierające pytania najczęściej zadawane przez osoby starsze; w 2021 r. rozdano łącznie ok. 300 egzemplarzy przewodnika oraz zaktualizowano i wydrukowano 2 tys. sztuk publikacji;
 • „Poznański Przewodnik Liderki i Lidera” – publikacja powstała jako podsumowanie „Akademii Liderów i Liderek” organizowanej w ramach projektu „Animator Senioralny”; zawiera informacje dedykowane osobom tworzącym miejsca aktywności senioralnej i kluby seniora; zakres tematyczny dotyczy przede wszystkim współpracy ze społecznością lokalną, sposobów i źródeł pozyskiwania środków finansowych oraz myślenia projektowego; w 2021 r. wydrukowano 40 egzemplarzy przewodnika;
 • „Animator senioralny” – projekt, w ramach którego animatorki kontynuowały spotkania zapoznawcze i informacyjne z klubami seniora; ze względu na obostrzenia związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, liczba bezpośrednich spotkań została ograniczona, a dalszy kontakt podtrzymywano w przestrzeni wirtualnej; na bieżąco przesyłano klubom informacje o działaniach realizowanych przez CentrumIS i Miasto Poznań; udzielano wsparcia w pozyskiwaniu środków finansowych na działalność klubową; współpracowano z Organizatorkami Społeczności Lokalnej; współpracowano w zakresie realizacji miejskiego programu dotyczącego Centrum Inicjatyw Lokalnych; prowadzono działania związane z poszerzeniem współpracy klubów seniora ze środowiskiem akademickim; nawiązano kontakt ze spółdzielniami mieszkaniowymi, które przesyłały komunikaty informacyjne dedykowane najstarszym mieszkankom i mieszkańcom; prowadzono działania na rzecz promocji klubów seniora i tworzenia ich pozytywnego wizerunku;
 • „Akademia Liderek i Liderów – w 2021 r. odbyła się 2. edycja Akademii; zorganizowano 6 spotkań w formie wykładów – z częścią praktyczną – przeprowadzonych przez wykwalifikowanych specjalistów;
Spotkanie w ramach „Akademii Liderek i Liderów” w 2021 r.

Zdjęcie ze spotkania Akademii Liderek i Liderów. przy stołach ustawionych w krąg siedzą kobiety i mężczyźni

arch. Centrum Inicjatyw Senioralnych
 • Poznańskie Forum Klubów Seniora – to cykliczne spotkania liderek i liderów lokalnych środowisk senioralnych, będące okazją do wymiany myśli i doświadczeń; na spotkania zapraszani są przedstawiciele miejskich instytucji oraz organizacji pozarządowych; kluby m.in. zyskują wiedzę na temat oferty dedykowanej najstarszym mieszkankom i mieszkańcom Poznania, dla CentrumIS jest to okazja do nawiązania stałego kontaktu z klubami.

Ważnym obszarem aktywności CentrumIS w 2021 r. była działalność informacyjno-promocyjna, która obejmowała m.in.:

Logo telefonu „Senioralne Pogaduszki”

Logo. Na niebieskim tle rysunki glów kobiety i mężczyzny, pod nimi słuchawki, ponizej napis senioralne pogaduszki 505394045

 arch. Centrum Inicjatyw Senioralnych
 • prowadzenie strony internetowej www.centrumis.pl; w 2021 r. uruchomiona została nowa strona (77 tys. użytkowników, 124 tys. sesji w 2021 r.);
 • redagowanie cotygodniowego wydania newslettera informującego seniorki i seniorów o aktualnej ofercie skierowanej do osób starszych; na koniec grudnia 2021 r. newsletter wysyłany był do 2,6 tys. subskrybentów;
 • prowadzenie profilu CentrumIS na Facebooku, który na koniec grudnia 2021 r. miał 4,3 tys. polubień oraz 5,1 tys. osób obserwujących;
 • prowadzenie profilu „Miejsc Przyjaznych Seniorom” na Facebooku, który na koniec grudnia 2021 r. miał 656 polubień oraz 629 osób obserwujących;
 • informowanie o działalności CentrumIS oraz ofercie skierowanej do osób starszych za pośrednictwem mediów lokalnych, w tym poprzez udzielanie wywiadów lub stałą współpracę z następującymi mediami:
  • Winogradzką Telewizją Kablową – TVK Winogrady (przygotowano 22 wydania telewizyjnego newslettera „Senior 60+”);
  • TVP Poznań (cykliczne nagrania dla magazynu „Medycyna i Ty”);
  • Głosem Wielkopolskim;
  • Radiem Poznań (cykliczne nagrania dla magazynu „Klub Starszaka”);
  • miesięcznikiem „Gazeta Senior”;
  • Wydawnictwem Miejskim Posnania;
  • Gazetą Wyborczą Poznań;
  • TV Ratajską;
  • Radiem Emaus;
  • RMF FM maxxx;
  • Radiem Pogoda;
  • Melo Radiem;
  • Radiem 3 5 7;
  • WTK;
 • promowanie działań CentrumIS poprzez współpracę z miejskimi centrami informacyjnymi oraz instytucjami kulturalnymi;
 • redagowanie „Tytki Seniora” w wersjach papierowej i elektronicznej; to 4-stronicowy dodatek do miesięcznika „Senioralny Poznań”, redagowanego przez Wydawnictwo Miejskie Posnania; ze względu na trwającą w 2021 r. pandemię COVID-19 „Senioralny Poznań” w wersji drukowanej wydawany był w nakładzie 11 tys., a jego dystrybucja była ograniczona ze względu na zmieniające się obostrzenia epidemiczne; w wersji elektronicznej „Senioralny Poznań” wraz z „Tytką Seniora” dostępny był m.in. na stronie CentrumIS;
 • informowanie o ofercie miasta podczas indywidualnych wizyt w siedzibie CentrumIS; ze względu na pandemię COVID-19, siedziba CentrumIS była zamknięta dla odwiedzających do 31.05.2021 r., następnie w czerwcu ponownie została otwarta, a wizyty były możliwe po wcześniejszej rezerwacji telefonicznej;
 • dystrybucja materiałów informacyjnych przed wejściem do CentrumIS; w 2021 r. w specjalnie oznaczonym miejscu dystrybuowana była prasa senioralna (m.in. miesięcznik „Senioralny Poznań”, „Gazeta Senior”, kwartalnik „My60+”) oraz „Poznański Przewodnik Seniorki i Seniora”; była to alternatywa dla, zamkniętego z powodu pandemii COVID-19, Pokoju Informacyjnego.

W czasie pandemii COVID-19 Centrum Inicjatyw Senioralnych podjęło szczególne działania informacyjno-promocyjne, do których w 2021 r. należały:

 • kontynuacja akcji „Senior w domu” – w ramach której na stronie internetowej CentrumIS w zakładkach tematycznych: „Edukacja”, „Nowe technologie”, „Sport i turystyka”, „Zdrowie” oraz „Kultura” publikowane były propozycje ciekawego i aktywnego spędzania czasu w domu podczas pandemii COVID-19; dodatkowo na łamach każdego wydania „Tytki Seniora” zamieszczano wybrane propozycje akcji „Senior w domu”;
 • Aplikacja Smart City Poznań – w aplikacji utworzono nową kategorię powiadomień – „Seniorzy”; publikowane raz w tygodniu komunikaty dotyczyły inicjatyw i wydarzeń dla seniorek i seniorów przygotowywanych przez CentrumIS.

CentrumIS współpracowało także z podmiotami działającymi na rzecz osób w wieku emerytalnym lub posiadającymi wiedzę i doświadczenie, które można wykorzystać w rozwiązywaniu problemów lub wspieraniu osób starszych. W 2021 r. zrealizowano m.in.:

 • Poznańską Akademię Bezpieczeństwa – projekt mający na celu informowanie osób starszych o sposobach oszustw, z jakimi mogą się spotkać oraz jak się przed nimi bronić i jak postępować, kiedy już dojdzie do przestępstwa; ze względu na pandemię COVID-19 wydarzenia Akademii polegające na grupowych spotkaniach były znacznie ograniczone (w 2021 r. odbyło się 14 spotkań ze Strażą Miejską Miasta Poznania w klubach seniora oraz na festynach); w ramach Akademii przedstawiciele Okręgowej Rady Adwokackiej udzielali porad prawnych, które w 2021 r. w okresie styczeń-maj świadczone były przez telefon, zaś w okresie czerwiec-grudzień spotkania odbywały się w siedzibie CentrumIS (w 2021 r. zorganizowano 19 dyżurów, podczas których udzielono 27 porad); kontynuowano telefoniczny dyżur funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji, a od czerwca 2021 r. wznowiono stacjonarne dyżury policjantów w siedzibie CentrumIS; w ramach Akademii wydano 200 egzemplarzy informatora, przygotowanego we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji i innymi partnerami, na temat praw osób starszych, możliwości ochrony swojego mienia i dochodzenia swoich praw;
 • „Senioralni. Poznań” – 11. edycja cyklicznego wydarzenia, trwającego zwykle przez cały październik oraz część listopada, z powodu pandemii ponownie w 2021 r. została skrócona do kilkunastu dni (1-17 października); w inauguracji „Senioralnych. Poznań” uczestniczyło ok. 200 seniorek i seniorów, a w pozostałych imprezach wzięło udział ok. 1 tys. osób; wydarzenie to, umożliwiające seniorkom i seniorom uczestnictwo w imprezach edukacyjnych, rekreacyjnych, kulturalnych, ma na celu zamanifestowanie obecności i potencjału osób starszych; dzięki współpracy z parterami (instytucjami, uniwersytetami, organizacjami pozarządowymi) w programie znalazło się ponad 100 wydarzeń (zorganizowanych stacjonarnie lub online), w tym m.in.
  • wykłady, m.in. na temat szczepień przeciwko COVID-19, leków bez recepty;
  • warsztaty: z fizjoterapeutami dla osób z bólami kręgosłupa, dietetyczne, treningi pamięci;
  • bezpłatne badania profilaktyczne np. wzroku, słuchu;
  • kurs komputerowy dotyczący planowania miejskich podróży z wykorzystaniem Internetu;
  • „spacer cyfrowy”, podczas którego seniorki i seniorzy dowiedzieli się m.in. jak bezpiecznie korzystać z biletomatów PKP oraz MPK, jak działa paczkomat oraz system Poznańskiego Roweru Miejskiego;
  • spotkanie na temat rynku pracy dla osób starszych;
  • porady prawne w kwestii spadku, testamentu, darowizny czy asertywności konsumenckiej;
  • spotkanie z policjantami z Komendy Wielkopolskiej Policji na temat podstawowych zasad związanych z bezpieczeństwem osobistym;
  • lekcje języka angielskiego i hiszpańskiego;

 

 • „Kampania SeniorWFormie– skierowana zarówno do seniorek i seniorów, w celu zachęcenia ich do podejmowania aktywności fizycznej, jak i organizatorów zajęć rekreacyjnych, aby zachęcać ich do projektowania oferty z uwzględnieniem możliwości, potrzeb i oczekiwań osób starszych;
 • „Miejsce Przyjazne Seniorom” – głównym celem akcji jest wyróżnienie i promowanie miejsc otwartych na potrzeby osób starszych poprzez dostosowanie architektury oraz oferowanie produktów, usług i zniżek specjalnie skierowanych do tej grupy osób; w 2021 r. wyróżniono 6 takich miejsc: Wielkopolskie Centrum Fizjoterapii, Fundację Młyn Wsparcia, Dom Bretanii, English@Tea, ASC Słuchmed, Kriomedica.

Ze względu na sytuację spowodowaną pandemią COVID-19 w 2021 r., podobnie jak rok wcześniej, odwołano cykliczne wydarzenie „Targi VIVA SENIORZY!”.