Liczba pracujących w Poznaniu wg płci w 2020 r. (%) *

Źródło danych: GUS
Wg najświeższych dostępnych danych GUS dotyczących liczby pracujących za 2020 r., w Poznaniu pracowały 346 042 osoby. Liczba ta, pomimo niewielkiego spadku o 1,1% w stosunku do 2019 r., utrzymywała się na stabilnym poziomie. Wpływ na ten nieznaczny spadek mogła mieć pandemia COVID-19 i związane z nią obostrzenia. Najniższy spadek liczby pracujących – 0,8% odnotowano w usługach, natomiast w rolnictwie i leśnictwie wyniósł 2,0%, w przemyśle 2,2%.

Struktura pracujących w Poznaniu w 2020 r.

Źródło danych: GUS

Liczba pracujących na 1000 mieszkańców w największych polskich miastach w 2020 r.

Źródło danych: GUS

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Poznaniu w latach 2011-2021

Źródło danych: GUS

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w największych polskich miastach w 2021 r.

Źródło danych: GUS

Największe polskie przedsiębiorstwa i eksporterzy w Poznaniu

Na Liście 2000 największych polskich przedsiębiorstw i eksporterów — edycja 2021 znalazło się 61 poznańskich firm, z czego 5 uplasowało się w pierwszej 100:

 

1. Enea SA GK

2. Volkswagen Poznań sp. z o.o.

3. Volkswagen Group Polska sp. z o.o.

4. Żabka Polska sp. z o.o.

5. Pepco Poland sp. z o.o.

Pobierz grafikę JPGŹródło danych: Rzeczpospolita

Najlepsi pracodawcy według rankingu Forbsa w Poznaniu

W Rankingu 300 Najlepszych Polskich Pracodawców 2021 Forbsa znalazło się 16 poznańskich pracodawców, z czego 7 uplasowało się w pierwszej 100:

1. Pepco

2. Allegro

3. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

4. NH Hotel Group

5. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

6. Enea

7. Koleje Wielkopolskie

Pobierz grafikę JPGŹródło danych: Forbes

Zmniejsza się liczba bezrobotnych w Poznaniu

Liczba bezrobotnych w Poznaniu, po znaczącym wzroście o 3294 osoby w 2020 r. spowodowanym w znacznym stopniu pandemią COVID-19, zmniejszyła się w 2021 r. o 1377 osób w porównaniu z grudniem 2020 r.
 
W 2021 r. na 100 bezrobotnych mężczyzn przypadało 114 bezrobotnych kobiet.

Liczba bezrobotnych w Poznaniu wg płci

Źródło danych: GUS

Bezrobotni w Poznaniu w 2021 r. wg wieku (%)

Źródło danych: GUS

Bezrobotni w Poznaniu w 2021 r. wg wykształcenia (%)

Źródło danych: GUS

Stopa bezrobocia w największych polskich miastach 2021 r.

Źródło danych: GUS