Dane z Poznania - Lipiec 2020 r.

Odwróć ekran poziomo, jeżeli na telefonie masz problem z wyświetleniem całej tabeli.  
według lipiec 2020 czerwiec 2020
Urząd Stanu Cywilnego Urodzenia 1293 1086
Małżeństwa 171 188
Małżeństwa cywilne 47 99
Małżeństwa konkordatowe 119 89
Śluby poza lokalem USC 5 1
Zgony 615 576
Najczęściej nadawane imiona żeńskie Zofia 29 Julia 25 Maja 20 Maria 20 Pola 17 Zofia 24 Julia 24 Pola 20 Hanna 19 Maja 16
Najczęściej nadawane imiona męskie Antoni 31 Jan 28 Aleksander 23 Stanisław 23 Wojciech 22 Franciszek 35 Aleksander 24 Jan 22 Ignacy 20 Wojciech 18
Schronisko dla zwierząt w Poznaniu Przybyłe psy do schroniska 33 44
Przybyłe koty do schroniska 47 73
Liczba psów wydanych odpłatnie ze schroniska 17 18
Liczba kotów wydanych odpłatnie ze schroniska 16 19
Liczba psów w schronisku na koniec miesiąca 98 106
Liczba kotów w schronisku na koniec miesiąca b/d 166
Powiatowy Urząd Pracy Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP 6 092 5 901
Liczba osób pobierających zasiłek 1 372 1 321
Liczba osób do 25 roku życia 432 434
Liczba osób powyżej 50 roku życia 1 603 1 501
Stopa bezrobocia 1,7 1,7
GUS Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw 5 926,84 b/d
Mieszkania oddane do użytkowania 2 193 b/d
Wykaz decyzji dla Miasta Poznania z zakresu zagospodarowania przestrzennego i administracji architektoniczno-budowalnej Liczba wszczętych postępowań o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 23 43
Liczba wydanych decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 28 23
Liczba wszczętych postępowań o ustalenie warunków zabudowy 108 85
Liczba wydanych decyzji o ustalenie warunków zabudowy 101 105
Liczba wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz decyzji na realizację inwestycji drogowych 347 242
Biuro Rzeczy Znalezionych Liczba spraw 40 28
Liczba przyjętych depozytów 19 9
Liczba wydanych depozytów 13 3
Port Lotniczy Poznań-Ławica Liczba pasażerów 68 306 4 007
Wydział Ruchu Drogowego KMP (pojazd Ekipy Techniki Drogowej i Ekologii) Liczba skontrolowanych pojazdów 278 255
Liczba zatrzymanych dowodów rejestracyjnych 66 96
Liczba wystawionych mandatów 191 174
Liczba pouczeń 16 11
Interwencje Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Liczba interwencji związanych z dzikimi zwierzętami 58 84
Liczba wyjazdów OSP do akcji 32 45
Zgromadzenia i imprezy Liczba zgłoszonych zgromadzeń 10 22
Liczba złożonych wniosków o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej 3 1
Liczba złożonych zawiadomień o zamiarze przeprowadzenia imprezy artystycznej lub rozrywkowej w ramach działalności kulturalnej 30 16
Interwencje Straży Miejskiej Miasta Poznania Awarie techniczne 139 146
Ochrona środowiska i gospodarka odpadami 378 415
Pozostałe naruszenia 495 429
Zagrożenia pożarowe 2 4
Zagrożenia w ruchu drogowym 2405 2589
Zagrożenia życia i zdrowia 468 410
Zakłócenia porządku 626 631
Zwierzęta 669 712

Ruch rowerowy

lipiec 2020 czerwiec 2020
Poznański Rower Miejski Stacje z największą liczbą wypożyczeń 3G Kórnicka - 1735 Półwiejska - 1513 Rondo Rataje - 1349 Kórnicka - 1483 Półwiejska - 1203 Rondo Rataje - 1142
Wypożyczenia łącznie 3G i 4G 91 542 74 837
Stacje z największą liczbą wypożyczeń elektryczne Jarochowskiego/ Potworowskiego - 6 Kraszewskiego - 2 Traugutta - 2 Wyspiańskiego/ Jarochowskiego - 2 Kórnicka - 8 Promienista/ Jawornicka - 6 Targi - 6
Liczba wypożyczeń 93 645 76 598
Wypożyczenia 3G (na stacjach) 63 656 53 015
Wypożyczenia 4G (na stacjach) 27 886 21 822
Wypożyczenia rowerów elektrycznych (na stacjach) 43 165
Wypożyczenia rowerków dziecięcych 249 34
Wypożyczenia rowerów z fotelikami 1 811 1 562
Stacje pomiaru ruchu rowerowego Liczba przejazdów - pl. Wolności 42 757 37 830
Liczba przejazdów - ul. Grunwaldzka 33 063 26 248
Liczba przejazdów - Wartostrada Zach. 51 145 48 596
Liczba przejazdów - Wartostrada Wsch. 54 159 54 118
 

Kultura i turystyka

od dnia 12.03.2020 placówki kulturalne zamknięte decyzją Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
według lipiec 2020 czerwiec 2020
Teatr Animacji Liczba widzów 1 050 97
Liczba wydarzeń 12 3
Teatr Polski Liczba widzów b/d 2 229
Liczba spektakli b/d 17
Teatr Ósmego Dnia Liczba uczestników wydarzeń zamknięte zamknięte
Liczba wydarzeń b/d b/d
Estrada Poznańska Liczba wydarzeń Lato z EP 27.07-20.09 - 45 b/d
Liczba uczestników Lato z EP 27.07-20.09 - 3 000 300
Teatr Nowy Liczba wydarzeń zamknięte 3
Liczba uczestników b/d 261
Centrum Sztuki Dziecka Liczba wydarzeń zamknięte zamknięte
Liczba uczestników b/d b/d
Wielkopolskie Muzeum Niepodległości Liczba zwiedzających 7127 3576
Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych 46 58
Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych 2 4
Muzeum Archeologiczne - Rezerwat Genius Loci Liczba uczestników wydarzeń b/d b/d
Liczba wydarzeń b/d b/d
Muzeum Archeologiczne - Pałac Górków Liczba uczestników wydarzeń b/d b/d
Liczba wydarzeń b/d b/d
Liczba zwiedzających b/d b/d
Centrum Kultury ZAMEK Liczba uczestników wydarzeń 2 904 13 157
Liczba wydarzeń 30 48
Brama Poznania ICHOT Liczba zwiedzających i uczestników wydarzeń 6 499 2 011
Liczba wydarzeń 2 1
Biblioteka Raczyńskich Liczba wypożyczeń razem 68 760 60 324
na zewnątrz 68 760 60 324
na miejscu 0 0
Liczba uczestników wydarzeń 15 166 online 9 496
Liczba wydarzeń 25 wydarzeń online 26 wydarzeń online
Wydawnictwo Miejskie Posnania Liczba publikacji 1 1
Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych 0 35
Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych 0 1
Palmiarnia Poznańska Liczba odwiedzających 15 810 5 863
Ogród Zoologiczny Liczba odwiedzających 128 412 21 762
 

Kanały komunikacji z UMP

według lipiec 2020 czerwiec 2020
Poznan.pl Liczba unikatowych użytkowników strony 277 325 329 011
Liczba wizyt na stronie 715 041 894 955
Poznań Kontakt - infolinia miasta Liczba przeprowadzonych rozmów 65 799 70 932
Poznańskie Centrum Świadczeń Liczba decyzji przyznających świadczenie wychowawcze 500+ 661 586
Liczba wydanych Kart Seniora 168 142
Liczba klientów 9 178 6 826
Korespondencja przez e-PUAP Liczba korespondencji przekazywanej do UMP 16 072 44 687
Liczba korespondencji wysyłanej z UMP 4 847 5 479