Według danych Głównego Urzędu Statystycznego na koniec 2018 r. w Poznaniu mieszkało ponad 21,2 tys. dzieci w wieku przedszkolnym od 3 do 6 lat.

Oferta opieki przedszkolnej

W 2018 r. w Poznaniu dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat przygotowanych było ponad 21 tys. miejsc w przedszkolach i innych dedykowanych instytucjach opieki i wychowania, z których korzystało łącznie 19,5 tys. dzieci. Odsetek dzieci objętych opieką przedszkolną wyniósł nieco ponad 91%.

Dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym w Poznaniu

pobierz dane XLS

Miasto Poznań prowadziło 117 przedszkoli dysponujących 14 014 miejscami w 597 oddziałach. Z kolei 125  przedszkoli niepublicznych zapewniało opiekę w 408 oddziałach, w których było 7 125 miejsc. Wykorzystanie miejsc w przedszkolach w tym okresie oscylowało wokół 98%.

Poznańską ofertę opieki nad dziećmi, obok 242 przedszkoli, w 2018 r. uzupełniało: 

 • 78 oddziałów przedszkolnych utworzonych przy szkołach podstawowych (publicznych, w których zapewniono 1 250 miejsc oraz niepublicznych),
 • 17 punktów przedszkolnych, prowadzonych przez podmioty prywatne, zapewniających 404 miejsca.

Dla dzieci wymagających szczególnych warunków opieki przygotowano miejsca w przedszkolach specjalnych. W 2018 r. miasto dysponowało 174  miejscami w specjalnych placówkach samorządowych i prywatnych, dodatkowo 1 szkoła podstawowa prowadziła oddział przedszkolny specjalny. W przedszkolach przyszpitalnych przez 2018 r. przebywało łącznie 185 dzieci.  

Rekrutacja do poznańskich przedszkoli odbywa się w miejskim systemie internetowym Nabór. W 2018 r. do najchętniej wybieranych przedszkoli należały:

 • Przedszkole nr 193 w nowo powstałym zespole Szkolno-Przedszkolnym na Umultowie,
 • Przedszkole nr 187 na Naramowicach,
 • Przedszkole nr 46 na Grunwaldzie,
 • Przedszkole nr 148 „Mali Europejczycy” na Piątkowie,
 • Przedszkole nr 93 im. Hanny Zdzitowieckiej w Szczepankowie.

Poprawa warunków opieki przedszkolnej

W ramach dodatkowych środków pozyskiwanych z budżetu Miasta przedszkola organizują dla dzieci bezpłatne zajęcia dodatkowe, najczęściej: zajęcia taneczne, ruchowe, artystyczne, teatralne, sportowe i nauka języka obcego. Zajęcia te poszerzają wiedzę ponad podstawę programową i są realizowane w czasie bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu.

W 2018 r. w poznańskich placówkach oświatowych odbywały się Drzwi Otwarte dla dzieci i rodziców, które umożliwiały obejrzenie sal, ogrodu i zapoznania się z opiekunkami. Rodzice mogli sprawdzić ofertę, a dzieci wziąć udział w zajęciach przedszkolnych. Podczas drzwi otwartych prezentowana jest oferta edukacyjna, rodzice mogą się też dowiedzieć, jakie zajęcia dodatkowe proponuje placówka, a także jakie są koszty pobytu dziecka w przedszkolu.

W 2018 r. w Poznaniu odbyła się międzynarodowa konferencja „Plan daltoński drogą optymalizacji rozwoju ucznia i nauczyciela”, na której omawiano proces kształcenia dzieci i młodzieży od najmłodszych lat. Wydarzenie zorganizował Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania wraz z Przedszkolem Nr 148 „Mali Europejczycy” oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Inwestycje w placówkach przedszkolnych

W 2018 r. zakończyła się budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w rejonie Naramowic, Umultowa,  Radojewa i Moraska. Całkowity koszt inwestycji, realizowanej w latach 2015-2018, wyniósł ponad 27 mln zł. Wraz z oddaniem do użytku całego kompleksu, otwarto 6-odziałowe przedszkole ze 150 miejscami, które cieszy się dużą popularnością i stało się najchętniej wybieranym przedszkolem w Poznaniu.

W 2018 r. zakończyła się rozbudowa Przedszkola Nr 16 – obiekt powiększono o 1 oddział oraz rozpoczęły się prace przygotowawcze do rozbudowy Przedszkola Nr 121.          

Na remonty i modernizacje w placówkach przedszkolnych w 2018 r. wydatkowano środki finansowe w wysokości ponad 5,7 mln zł. Środki te przeznaczono m. in. na:

 • modernizację dachu oraz pomieszczeń w Przedszkolu Nr 82,
 • modernizację sanitariatów w Przedszkolu Nr 81,
 • wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią w Przedszkolu nr 83,
 • modernizację budynku i terenu przedszkola oraz remont instalacji hydrantowej w Przedszkolu nr 185.

W ramach programu termomodernizacji (projekt „Zwiększenie efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania”, o wartości ponad 3,3 mln zł), w 2018 r. zrealizowano kompleksowe inwestycje w obiektach:

 • Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6,
 • Przedszkoli Nr 21, Nr 178 i Nr 188.

W ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego oraz tzw. „małych grantów” wybrano do realizacji mniejsze zadania polegające na renowacji terenów zieleni, ogrodzenia oraz wyposażenia placów zabaw w przedszkolach nr: 7, 93, 116, 127, 129, 131, 140, 142.

W 2018 r. kontynuowano realizację miejskiego „Programu rozbudowy i modernizacji placów gier i zabaw w przedszkolach”, w ramach którego za łączną kwotę 500 tys. zł zmodernizowano place zabaw w 10 przedszkolach nr: 14, 22, 28, 42, 43, 46, 87, 113, 160, 186.

Kontynuowano realizację pilotażowego projektu Aktywne Sposoby Edukacji Przedszkolnej, polegającego na innowacyjnej aranżacji przestrzeni sal dydaktycznych i ogródków przedszkolnych w 3 miejskich przedszkolach. Powstały innowacyjne rozwiązania, które zapewniają optymalne wykorzystanie i funkcjonalny podział przestrzeni z punktu widzenia potrzeb dzieci i kadry przedszkolnej.