Poznań dysponuje największą powierzchnią ekspozycyjną w kraju. Teren Międzynarodowych Targów Poznańskich przeznaczony na działalność wystawienniczą to ponad 138 tys. m2, w tym 109 m2 stanowi powierzchnia zadaszona.

Przemysł wydarzeń i spotkań w Poznaniu

Według danych Poland Convention Bureau działającym przy Polskiej Organizacji Turystycznej, w 2017 r. w Poznaniu miało miejsce prawie 2,4 tys. spotkań i wydarzeń o charakterze konferencyjnym, kongresowym, targowym oraz korporacyjnym, których uczestnikami było 1,3 mln osób, a wśród nich odbyło się:

 • 1,4 tys. konferencji i kongresów (krajowych i międzynarodowych, w których udział bierze co najmniej 50 osób, z uwzględnieniem zarówno spotkań “rządowych”, jak i prywatnych),
 • prawie 900 wydarzeń korporacyjnych (definiowanych jako firmowe szkolenia, warsztaty, seminaria, konferencje prasowe, premiery produktów, wydarzenia motywacyjne, w tym podróże i wyjazd o charakterze motywacyjnym),
 • 94 wydarzenia targowe (o dowolnej tematyce, odbywające się na terenach wystawienniczych).

Blisko 2/3 wydarzeń organizowanych było na zlecenie przedsiębiorstw prywatnych, a co czwarte przez organizacje non-profit. Tematyka wydarzeń dotyczyła przede wszystkim spraw ekonomiczno-politycznych oraz medycznych, co jest znaczącym wyróżnikiem Poznania w Polsce, gdzie dominują imprezy handlowo-usługowe.

Średni czas trwania wydarzenia nie był długi, bo wyniósł około 1,29 dnia.

Najpopularniejszymi miesiącami organizacji wydarzeń są w Poznaniu, kolejno:

 • październik,
 • wrzesień,
 • marzec.

Ofertę konferencyjno-kongresową, biznesową i targową Poznania stanowią tereny i obiekty wystawiennicze oraz miejsca konferencyjne.

Ofertę uzupełniają atrakcyjne miejsca noclegowe zlokalizowane w hotelach 5 i 4-gwiazdkowych, których na koniec 2018 r. było ponad 3,5 tys.

Lokalną ofertę dla podróży biznesowych uzupełniają rosnąca dynamicznie oferta placówek gastronomicznych oraz terenów i możliwości rekreacji i aktywnego wypoczynku.

Działalność Międzynarodowych Targów Poznańskich

Organizacją wydarzeń kongresowych, wystawienniczych, czy korporacyjnych w Poznaniu zajmuje się wiele podmiotów, jednak szczególna rola przypada tutaj Międzynarodowym Targom Poznańskim Sp. z o. o., będącą spółką prawa handlowego ze 100-procentowym udziałem Miasta Poznania. Spółka jest właścicielem i zarządza największym terenem wystawienniczym i konferencyjnym w Polsce, o powierzchni ponad 20 ha, zlokalizowanym centrum Poznania, w dobrze skomunikowanej lokalizacji.

Do zadań spółki należą przede wszystkim:

 • organizowanie i prowadzenie targów, wystaw, giełd, pokazów, konferencji, sympozjów, odczytów, szkoleń, instruktaży i świadczenie wszelkich usług związanych z promocją, reklamą lub przekazem informacji handlowych, ekonomicznych i technicznych w kraju lub za granicą, w tym prowadzenie działalności wydawniczej, poligraficznej i filmowej,
 • prowadzenie doradztwa handlowego, ekonomicznego, prawnego oraz świadczenie usług w zakresie tłumaczeń z języków obcych i na języki obce,
 • prowadzenie działalności importowo-eksportowej,
 • świadczenie usług agencyjnych, przedstawicielskich, spedycyjnych i transportowych,
 • prowadzenie składów celnych i konsygnacyjnych,
 • prowadzenie działalności handlowej i usługowej w zakresie turystyki, rekreacji, hotelarstwa i gastronomii,
 • prowadzenie innej działalności gospodarczej związanej z wykorzystaniem potencjału Spółki na cele inne niż ekspozycyjne oraz budowa i wyposażenie stoisk ekspozycyjnych w kraju i za granicą dla kontrahentów krajowych i zagranicznych.

Spółka realizuje przede wszystkim statutowe zadania własne oraz wdraża zadania powierzone jej przez Miasto Poznań, jak na przykład promocja miasta, organizacja imprez i wydarzeń kulturalnych, czy sportowych, pełnienie roli lokalnego centrum spotkań mieszkańców osiedla oraz zarządza halą widowiskowo-sportową Arena oraz obiektami infrastruktury transportu miejskiego.

MTP jest liderem w Polsce w kategorii wydarzeń korporacyjnych i motywacyjnych oraz targowych (najnowsze dostępne dane za 2017 r.).

Spółka zajmuje się promocją gospodarczą, w tym promocją zagraniczną polskich i poznańskich przedsiębiorstw i wspiera polskie przedsiębiorstwa w ekspansji na rynki zagraniczne. Organizuje polskie ekspozycje targowe za granicą. Oferta MTP skierowana jest także do administracji państwowej oraz jednostek samorządowych promujących polską gospodarkę na rynkach międzynarodowych.

W ramach zagranicznej promocji gospodarczej, w 2018 r. Międzynarodowe Targi Poznańskie podjęły m. in. następujące działania:

 • zorganizowały 12 wystąpień zagranicznych, w których udział wzięło blisko 20 wystawców i podwystawców, a wynajęta powierzchnia wyniosła 521 m²,
 • brały udział w przetargach publicznych związanych z kompleksową organizacją uczestnictwa polskich przedsiębiorców oraz przedstawicieli administracji państwowej i samorządowej w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych,
 • brały udział w przetargach na kompleksową organizację wystąpienia na targach zagranicznych oraz misji gospodarczych ogłaszanych przez: Polską Agencję Inwestycji i Handlu, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Urzędy Marszałkowskie, w których sześciokrotnie zostało uznane za najkorzystniejszą.

W 2018 r. MTP były organizatorem technicznym konferencji klimatycznej ONZ. Na potrzeby konferencji COP24 w Katowicach MTP zrealizowały newralgiczną część przygotowań, zajmując się m.in. budową hal tymczasowych, aranżacją przestrzeni i sal konferencyjnych, oznakowaniem terenu konferencji, a także budową i obsługą systemu komputerowego, teleinformatycznego i energetycznego na potrzeby wydarzenia.

W ramach kompleksowej obsługi gości targowych, MTP uatrakcyjniają ofertę skierowaną do klientów, poszerzając je o aspekt dydaktyczno-rozwojowy. W 2018 r. zorganizowały 3 duże wydarzenia o charakterze kongresowo-konferencyjnym, które towarzyszyły imprezom targowym. Były to:

 • Kongres MOVE – MOBILITY&VEHICLES – zorganizowany podczas edycji Poznań Motor Show 2018, w którym udział wzięło 300 gości reprezentujących administrację rządową i samorządową, koncerny motoryzacyjne, osobistości świata nauki, konstruktorzy i architekci motoryzacyjni, czy decydenci sektorów paliwowego i energetycznego,
 • Game Industry Conference – zorganizowana podczas tragów Poznań Game Arena, na której światowej sławy autorzy gier, przyciągnęli do Poznania 3,6 tys. profesjonalistów z całego świata i w ramach której umówiono ponad 1 tys. spotkań biznesowych umówionych przez 370 firm, zrealizowano 133 wykładów, paneli i prelekcji,
 • EkoSfera – integralna część targów POL-ECO SYSTEM – przestrzeń konferencyjno-wystawiennicza organizowana po raz drugi przez Ministerstwo Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W 2018 r. bogaty program EkoSfery obejmował 13 paneli eksperckich poświęconych m. in. tematyce ochrony powietrza, gospodarce wodno-ściekowej, budownictwu ekologicznemu, gospodarce obiegu zamkniętego oraz finansowaniu ochrony środowiska.

W ramach unowocześniania infrastruktury wystawienniczo-kongresowej oraz zwiększania dostępności informacji, w tym dla klientów zagranicznych w 2018 r. MTP prowadziły działania z wykorzystaniem własnych środków, obejmujące m. in.:

 • modernizację elewacji pawilonu nr 6 oraz części parteru pod antresolą pawilonu nr 6A,
 • prace projektowe dotyczące przebudowy i rozbudowy pawilonu nr 4,
 • unowocześnienie oświetlenia w pawilonach
 • poprawa systemu obiegu i wymiany powietrza w pawilonach,
 • poprawę funkcjonalności i dostępności usług internetowych i elektronicznych, w tym stron dedykowanych rożnym grupom klientów, wdrożono nowe rozwiązania informatyczne ułatwiające obsługę klienta, czy zakupiono nowy sprzęt wizualny.
Oferta wystawiennicza Poznania

Poznań dysponuje największą powierzchnią ekspozycyjną w kraju. Teren Międzynarodowych Targów Poznańskich przeznaczony na działalność wystawienniczą to ponad 138 tys. m2, w tym 109 m2 stanowi powierzchnia zadaszona.

W 2018 r. Międzynarodowe Targi Poznańskie zorganizowały 80 targów i salonów wystawienniczych, w których udział wzięło ponad 11 tys. wystawców, w tym co piąty pochodził z zagranicy. Targi odwiedziło łącznie ponad 850 tys. osób. W tym czasie spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży prawie 0,5 mln m2 powierzchni targowej netto. Na dane wpływ ma fakt, że niektóre wydarzenia targowe odbywają się w dwuletnim cyklu organizacyjnym.

Wśród największych imprez targowych zorganizowanych w Poznaniu 2018 r., wg wielkości powierzchni wystawowej, należy wymienić:

Poznań Motor Show

arch. MTP

Największą liczbę wystawców odnotowano zaś na targach:

Gardenia

arch. MTP

Natomiast targami najliczniej odwiedzanymi były:

Poznań Air Show

arch. MTP

Oferta targowa miasta stale się poszerza. W 2018 r. MTP wpisały do kalendarza nowe wydarzenia wystawiennicze i targowe, które odbyły się po raz pierwszy:

 • Poznań Air Show 2018 – po raz pierwszy, samodzielnie organizowane przez MTP, Międzynarodowe Pokazy Lotnicze, przygotowana przy współpracy z NATO Tiger Meet, czyli organizacją tworzącą ćwiczenia dla eskadr wojskowych należących do NATO, które przyciągnęły ponad 50 tys.widzów, którzy mogli podziwiać pokazy podzielone na trzy bloki tematyczne: upamiętniające 100-lecie Powstania Wielkopolskiego, 100-lecie Odzyskania Niepodległości i 100-lecie Lotnictwa Wojskowego oraz blok NATO Tiger Meet,
 • Survival Force Expo – pierwsze w Polsce, organizowane na tak dużą skalę, profesjonalne targi wyposażenia survivalowego i militarnego stworzone z myślą zarówno o pasjonatach jak i ludziach biznesu,
  Caravans Salon Poland – zorganizowane w związku z rosnącym zainteresowaniem caravaningiem oraz rozwojem turystyki kempingowej i kamperowej,
 • 4 PRINT WEEK – nowy rodział w tradycji spotkań poligraficznych.

Oferta konferencyjno-kongresowa Poznania

W 2017 r. (najnowsze dostępne dane) Poznań zanotował najwyższą pozycję w raporcie Międzynarodowego Stowarzyszenia Konferencji i Kongresów ICCA od momentu przystąpienia do stowarzyszenia w 2008 r. Stolica Wielkopolski zajęła 74. miejsce wśród 197 miast europejskich i 133. wśród 406 na świecie. Liczba zanotowanych wydarzeń w 2017 r. wzrosła o ponad 40% w porównaniu z rokiem poprzednim.

Poznańska baza dla organizacji wydarzeń charakterze konferencyjno-kongresowym oraz wydarzeń korporacyjnych stale się powiększa. W 2018 r. obejmowała kilkadziesiąt tysięcy miejsc, w tym w szczególności:

 • 33,9 tys. miejsc na Międzynarodowych Targach Poznańskich,
 • 10,3 tys. miejsc w 117 salach ulokowanych w 62 poznańskich hotelach, spośród których największe to: Novotel Poznań Centrum dysponujący 1100 miejscami, IBB Andersia – 771 miejsc oraz BlowUp Hall 50/50 – 700 miejsc,
 • 8,7 tys. miejsc w Lech Poznan Cenference Center zlokalizowanym w obiekcie Stadionu Miejskiego,
 • miejsca i sale konferencyjne na uczelniach, w tym w szczególności: Centrum Wykładowo-Konferencyjne Politechniki Poznańskiej, Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego, sale konferencyjne Uniwersytetu im. A. Mickiewicza (m. in.: Aula w Collegium Minus i Collegium Biologicum), sale konferencyjne w Collegium Da Vinci, na Uniwersytecie Ekonomicznym, czy w Akademii Wychowania Fizycznego,
 • miejsca w centrach naukowych i technologicznych: Centrum Konferencyjne Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN, sale konferencyjne w budynku Polskiej Akademii Nauk – oddział w Poznaniu oraz w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym,
 • miejsca w salach konferencyjnych i reprezentacyjnych Urzędu Miasta Poznania i miejskich jednostkach organizacyjnych, jak np. w obiektach Hotelu Campingu Malta,
 • w obiektach kulturalnych dysponujących widownią oraz specjalnie zaaranżowanymi pomieszczeniami (teatry, muzea),
 • w innych, dedykowanych obiektach, w tym prywatnych.

Z uwagi na stałe podnoszenie różnorodności i jakości oferty kongresowej, hotelowej oraz zdobywane doświadczenie przy organizacji dużych wydarzeń i odpowiednie działania promocyjne, Poznań jest coraz częściej wybierany na gospodarza międzynarodowych spotkań. Dużo z tych wydarzeń ma charakter cykliczny.

Największe, bo goszczące od kilkuset do ponad tysiąca uczestników, międzynarodowe konferencje i kongresy zorganizowane w 2018 r. w Poznaniu, według danych Polskiej Organizacji Turystycznej to m. in.:

 • o tematyce medycznej i zdrowia człowieka: Congress of the Hospital Organisation of Pedagogues in Europe (HOPE), International Conference on Speech Prosody, General Assembly of the Organization of European Cancer Institutes & European Forum on Oncology (OECI), ISTA Seed Health Symposium, European Congress for Ultrasound in Medicine and Biology (EUROSON ’18), Osteosynthese International 2018,
 • wydarzenia z sektora IT, w tym systemów bezpieczeństwa i ochrony danych: ACM International Web3D Conference, IFIP TC 9 International Conference on Human Choice and Computers (HCC13), International Conference on Entertainment Computing (ICEC 2018), World Computer Congress (IFIP WCC ‘2018), IFIP International Conference on Research and Practical Issues of Enterprise Information Systems CONFENIS 2018, International Conference of Information Security (IFIP/SEC ‘2018), World Conference on Information Securiti Education (WISE),
 • oraz o innej tematyce: International Conference of Protective Structures (ICPS), International CecleS Conference oraz Annual Conference of European International Business Academy (EIBA).
Działalność Poznan Congress Center

Poznań Congress Center jest jednostką działającą w ramach struktury Grupy MTP. Centrum zajmuje się obsługą wydarzeń o charakterze konferencyjnym i wystawienniczym, zapewnia zróżnicowaną bazę  lokalową oraz prowadzi doradztwo i pomoc w zakresie organizacji spotkań. Poznan Congress Center w szczególności zapewnia:

 • najem i aranżację sal konferencyjnych,
 • kompleksową obsługę administracyjną i organizacyjną imprez, w tym zakwaterowanie gości, media, usługi gastronomiczne,
 • produkcję materiałów informacyjnych, promocyjnych i eventów,
 • projektowanie i produkcję stoisk wystawowych.

PCC dysponuje 16 tys. m2 powierzchni dedykowanej konferencjom, spotkaniom biznesowym, targom, włącznie z przestrzenią otwartą, w tym 38 salami konferencyjnymi mogącymi pomieścić jednocześnie 33 tys. uczestników, zapewniając także 2 tys. miejsc parkingowych.

W 2018 r. działania PCC koncentrowały się na rozwoju działalności w 7 sektorach i doprowadziły do finalizacji łącznie ponad 230 różnych wydarzeń, w tym:

 • wydarzeń konferencyjno-kongresowych (kongresy, seminaria, konwencje, szkolenia),
 • wydarzeń kulturalnych, koncertów i wydarzeń sportowych,
 • eventów korporacyjnych,
 • wydarzeń w ramach rynku SMERF.
Działalność Poznan Convention Bureau

Poznan Convention Bureau to organizacja non-profit, wspierana przez samorządy, branżę turystyczną oraz usługodawców lokalnego rynku, działająca w strukturach Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej.  Biuro pełni rolę doradczą oraz wsparcie dla organizatorów konferencji, kongresów, podróży motywacyjnych oraz innych spotkań biznesowych w Poznaniu.

W 2018 r. PCB wsparło aktywnie organizację licznych konferencji, w tym m. in.: Zjazd Europejskiej Organizacji Instytutów Onkologicznych, Konferencja EIBA, World Computer Congress, FedCSIS Poznań 2018, Doroczna konferencja liderów biznesu ABSL Poznań 2018, FutureDocs Abroad, Biznesowa konferencja gastronomiczna MADE Restaurant Poznań, SAF AQUA & CITYZEN_ International Convention 3, Top Medical Trends 2018, VI Polski Kongres Przedsiębiorczości, Hope 2018, Konferencja dla agencji Walk Events, Międzynarodowy Konwent Fantastyki Pyrkon, 27. Środkowoeuropejska Wystawa Produktów Stomatologicznych CEDE i Drugi Kongres Unii Stomatologii Polskiej, XXX Międzynarodowy Kongres Ultrasonograficzny EUROSON 2018 oraz XIV Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego, NATO Tiger Meet 2018.

Biuro prowadzi szeroką działalność przy współpracy z organizacjami branżowymi. Działalność ta obejmuje przede wszystkim wymianę i przekazywanie informacji dotyczących danych statystycznych, promocji gospodarczej, pozyskiwania ważnych wydarzeń, czy promocje Poznania.

Dzięki współpracy z Poland CB Poznań należy do ścisłej czołówki regionalnych Convention Bureaux w Polsce oraz ma wpływ na kształt projektów i realizację zadań adresowanych do polskiego i zagranicznego rynku. Jest to jednocześnie dodatkowe źródło pozyskiwania międzynarodowych wydarzeń i spotkań biznesowych dla Poznania.