Liczba mieszkań w Poznaniu i powiecie poznańskim w latach 2010-2018

Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców w 2017 r.

Liczba mieszkań oddanych do użytkowania w Poznaniu w latach 2015-2018

Przeciętna liczba pomieszczeń w jednym mieszkaniu w 2018 r.

Źródło danych: GUS

Przeciętna powierzchnia użytkowa jednego mieszkania (mkw) w 2017 r.

Źródło danych: GUS

Przeciętna liczba osób w jednym mieszkaniu w 2017 r.

Zużycie energii elektrycznej na jedno gospodarstwo domowe (kWh) w 2017 r.

Zużycie energii elektrycznej na jedno gospodarstwo domowe (kWh) w Poznaniu

Zużycie wody na jednego mieszkańca w gospodarstwie domowym (m3) w Poznaniu

Zużycie wody na jednego mieszkańca w gospodarstwie domowym (m3) w 2017 r.

Zużycie gazu z sieci na jednego mieszkańca w gospodarstwie domowym (kWh) w 2017 r.

Zużycie gazu z sieci na jednego mieszkańca w gospodarstwie domowym (kWh) w Poznaniu