fbpx

Stan środowiska w Poznaniu

W 2018 r. wdrażano „Program ochrony  środowiska dla miasta Poznania na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 r.” Program Ochrony Środowiska dla Miasta Poznania na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 r. „Program Ochrony Środowiska dla Miasta Poznania na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 r.” (POŚ) ma na celu poprawę jakości życia mieszkańców w […]

Read More…

Programy i inicjatywy proekologiczne Miasta Poznania

Miasto Poznań, współpracując z partnerami zewnętrznymi, podejmowało liczne inicjatywy proekologiczne skierowane do mieszkańców. Prośrodowiskowe programy i inicjatywy Miasta Poznania w 2018 r. Do wybranych działań proekologicznych zrealizowanych w 2018 r. w Poznaniu należały: „Trzymaj ciepło” – Miasto Poznań wraz z firmą Veolia, zrealizowały 10. edycję projektu, w ramach którego przeprowadzano bezpłatne badania termowizyjne 600 domów […]

Read More…

Odpady komunalne i przemysłowe w Poznaniu

W 2018 r. w Poznaniu odebrano 154,0 tys. ton odpadów zmieszanych oraz 28,3 tys. ton odpadów posegregowanych. Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” Poznań wraz z 8 gminami (Buk, Czerwonak, Kostrzyn Wlkp., Kleszczewo, Murowana Goślina, Oborniki, Pobiedziska i Swarzędz) tworzy Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” (ZM GOAP), którego zadaniem jest gospodarowanie odpadami na terenie […]

Read More…

Tereny zieleni w Poznaniu

27% powierzchni Poznania zajmują tereny zieleni. Zasoby zieleni  W 2018 r. w Poznaniu znajdowało się: 47 ogólnodostępnych parków o powierzchni 343 ha, 116 zieleńców o powierzchni 86 ha, tereny zieleni osiedlowej, zagospodarowane rekreacyjnie tereny leśne, ogrody zoologiczne i dydaktyczne, Palmiarnia Poznańska. Do ogólnodostępnych terenów zieleni zalicza się także: miejskie trawniki o powierzchni 313 ha, 22 […]

Read More…

Stan środowiska

arch. UMP, fot. M. Forecki We wrześniu 2017 r. Rada Miasta Poznania przyjęła „Program ochrony  środowiska dla miasta Poznania na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 r.” Program Ochrony Środowiska dla Miasta Poznania na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 r. „Program Ochrony Środowiska dla Miasta Poznania na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 r.” […]

Read More…

Odpady komunalne i przemysłowe

W 2017 r. w Poznaniu odebrano 163,9 tys. ton odpadów zmieszanych oraz 32,7 tys. ton odpadów posegregowanych. Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” Poznań wraz z 8 gminami (Buk, Czerwonak, Kostrzyn Wlkp., Kleszczewo, Murowana Goślina, Oborniki, Pobiedziska i Swarzędz) tworzy Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” (GOAP), którego zadaniem jest gospodarowania odpadami na terenie tych […]

Read More…

Programy i inicjatywy proekologiczne

Miasto Poznań, współpracując z partnerami zewnętrznymi, podejmowało liczne inicjatywy proekologiczne skierowane do mieszkańców. Do wybranych działań proekologicznych zrealizowanych w 2017 r. w Poznaniu należały: „EKO-LOG” – GOAP uczestniczył, na podstawie umowy partnerskiej z Wyższą Szkołą Logistyki, w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą „EKO-LOG” – niekonwencjonalny moduł zajęć dla młodzieży ze szkół […]

Read More…

Tereny zieleni

arch. UMP, fot. K. Fryś   27% powierzchni Poznania zajmują tereny zieleni w układzie klinowo-pierścieniowym. Zasoby zieleni W 2017 r. w Poznaniu znajdowało się: 47 ogólnodostępnych parków (o 1 więcej niż w 2016 r.) o powierzchni 344 ha 121 zieleńców (o 2 mniej) o powierzchni 89 ha tereny zieleni osiedlowej zagospodarowane rekreacyjnie tereny leśne ogrody […]

Read More…