fbpx

Infrastruktura techniczna w Poznaniu

Ponad 98% osób mieszkających w Poznaniu korzysta z miejskiej sieci wodociągowej, a 95% z sieci kanalizacyjnej. Wodociągi i kanalizacja Zużycie wody z wodociągów w 2019 r. wyniosło 32,9 mln m3 (rok wcześniej 32 mln m3), w tym 23,2 mln m3 zużyły gospodarstwa domowe. Oznacza to, że przeciętna osoba mieszkająca w Poznaniu zużyła w ciągu roku na cele bytowe 43 m3 wody. Jakość wody dostarczanej przez system wodociągowy spółki Aquanet S.A.  (Aquanet) była po uzdatnieniu […]

Read More…

Programy i inicjatywy proekologiczne Miasta Poznania

Miasto Poznań, współpracując z partnerami zewnętrznymi, podejmowało liczne inicjatywy proekologiczne skierowane do mieszkanek i mieszkańców. Prośrodowiskowe programy i inicjatywy Miasta Poznania w 2019 r. Do wybranych działań proekologicznych zrealizowanych w 2019 r. w Poznaniu należały: Poznań w Porządku – we wrześniu 2019 r. uruchomiono bezpłatną aplikację internetową oraz mobilną, która umożliwia samodzielne zgłaszanie nieprawidłowości dotyczących czystości i porządku na terenie Poznania oraz monitoring konkretnych zgłoszeń. System  posiada możliwość dodania i śledzenia obsługi zgłoszenia zawierającego lokalizację […]

Read More…

Odpady komunalne i przemysłowe w Poznaniu

W 2019 r. w Poznaniu odebrano 212,7 tys. ton odpadów, w tym 150,6 tys. ton zmieszanych odpadów komunalnych oraz 62,1 tys. ton odpadów posegregowanych. Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” Poznań wraz z 8 gminami (Buk, Czerwonak, Kostrzyn Wlkp., Kleszczewo, Murowana Goślina, Oborniki, Pobiedziska i Swarzędz) tworzy Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” (ZM GOAP), którego zadaniem jest gospodarowanie odpadami na terenie tych gmin. W 2019 r. 7 podmiotów, które podpisały […]

Read More…

Stan środowiska w Poznaniu

W 2019 r. wdrażano „Program ochrony środowiska dla miasta Poznania na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 r.” Program Ochrony Środowiska dla Miasta Poznania na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 r. „Program Ochrony Środowiska dla Miasta Poznania na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 r.” (POŚ) ma na celu poprawę jakości życia osób mieszkających w Poznaniu, w warunkach zrównoważonego rozwoju, przy zachowaniu wysokiej jakości środowiska i istotnych walorach przyrodniczych, będących podstawą rozwoju gospodarczego miasta.Podstawowe cele […]

Read More…

Przyroda i bioróżnorodność w Poznaniu

W 2019 r. w Poznaniu powstały 3 nowe parki. Zasoby zieleni W 2019 r. w Poznaniu znajdowało się: 51 ogólnodostępnych parków o powierzchni 363 ha 120 miejskich zieleńców o powierzchni 79 ha tereny zieleni osiedlowej zagospodarowane rekreacyjnie tereny leśne ZOO i ogrody dydaktyczne Palmiarnia Poznańska arch. UMP   W 2019 r. powstały 3 nowe parki: park przy ul. Browarnej, park im. E. Strzeleckiego (park Głuszyna) oraz park Bambrów Poznańskich (zbieg ul. Dolna Wilda i ul. Orzechowej). Do ogólnodostępnych terenów […]

Read More…

Stan środowiska w Poznaniu

W 2018 r. wdrażano „Program ochrony  środowiska dla miasta Poznania na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 r.” Program Ochrony Środowiska dla Miasta Poznania na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 r. „Program Ochrony Środowiska dla Miasta Poznania na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 r.” (POŚ) ma na celu poprawę jakości życia mieszkańców w warunkach zrównoważonego rozwoju o wysokiej jakości środowiska i istotnych walorach przyrodniczych będących podstawą rozwoju gospodarczego miasta. Program zakłada: działania obejmujące poprawę […]

Read More…

Programy i inicjatywy proekologiczne Miasta Poznania

Miasto Poznań, współpracując z partnerami zewnętrznymi, podejmowało liczne inicjatywy proekologiczne skierowane do mieszkańców. Prośrodowiskowe programy i inicjatywy Miasta Poznania w 2018 r. Do wybranych działań proekologicznych zrealizowanych w 2018 r. w Poznaniu należały: „Trzymaj ciepło” – Miasto Poznań wraz z firmą Veolia, zrealizowały 10. edycję projektu, w ramach którego przeprowadzano bezpłatne badania termowizyjne 600 domów jednorodzinnych i 30 kamienic na obszarze Poznania. Celem projektu było zwrócenie uwagi na straty ciepła w budynkach powodujące […]

Read More…

Odpady komunalne i przemysłowe w Poznaniu

W 2018 r. w Poznaniu odebrano 154,0 tys. ton odpadów zmieszanych oraz 28,3 tys. ton odpadów posegregowanych. Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” Poznań wraz z 8 gminami (Buk, Czerwonak, Kostrzyn Wlkp., Kleszczewo, Murowana Goślina, Oborniki, Pobiedziska i Swarzędz) tworzy Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” (ZM GOAP), którego zadaniem jest gospodarowanie odpadami na terenie tych gmin. W 2018 r. 22 podmioty, które podpisały z ZM GOAP umowy na wywóz odpadów […]

Read More…

Tereny zieleni w Poznaniu

27% powierzchni Poznania zajmują tereny zieleni. Zasoby zieleni  W 2018 r. w Poznaniu znajdowało się: 47 ogólnodostępnych parków o powierzchni 343 ha, 116 zieleńców o powierzchni 86 ha, tereny zieleni osiedlowej, zagospodarowane rekreacyjnie tereny leśne, ogrody zoologiczne i dydaktyczne, Palmiarnia Poznańska. Do ogólnodostępnych terenów zieleni zalicza się także: miejskie trawniki o powierzchni 313 ha, 22 cmentarze, 85 rodzinnych ogrodów działkowych (coraz częściej otwartych dla wszystkich mieszkańców w sezonie wegetacyjnym), zieleń przyuliczną. […]

Read More…

Stan środowiska

arch. UMP, fot. M. Forecki We wrześniu 2017 r. Rada Miasta Poznania przyjęła „Program ochrony  środowiska dla miasta Poznania na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 r.” Program Ochrony Środowiska dla Miasta Poznania na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 r. „Program Ochrony Środowiska dla Miasta Poznania na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 r.” (POŚ) ma na celu poprawę jakości życia mieszkańców w warunkach zrównoważonego rozwoju o wysokiej jakości środowiska i istotnych walorach przyrodniczych będących podstawą […]

Read More…