fbpx

Infrastruktura techniczna w Poznaniu

Ponad 98% osób mieszkających w Poznaniu korzysta z miejskiej sieci wodociągowej, a 95% z sieci kanalizacyjnej. Wodociągi i kanalizacja Zużycie wody z wodociągów w 2020 r. wyniosło 31,8 mln m3 (rok wcześniej 32,9 mln m3), w tym 23,5 mln m3 zużyły gospodarstwa domowe. Oznacza to, że przeciętna osoba mieszkająca w Poznaniu zużyła w ciągu roku na cele bytowe 44 m3 wody. Jakość wody dostarczanej przez system wodociągowy spółki Aquanet SA (Aquanet) była po uzdatnieniu […]

Read More…

Programy i inicjatywy proekologiczne Miasta Poznania

Miasto Poznań, współpracując z partnerami zewnętrznymi, podejmowało liczne inicjatywy proekologiczne skierowane do mieszkanek i mieszkańców. Prośrodowiskowe programy i inicjatywy Miasta Poznania w 2020 r. zostały ograniczone z uwagi na pandemię COVID-19. Do wybranych działań proekologicznych zrealizowanych w 2020 r. w Poznaniu należały: KAWKA BIS – program, który polega na dofinansowaniu likwidacji uciążliwych pieców i kotłów opalanych węglem i zastąpieniu ich ciepłem systemowym, gazem, energią elektryczną lub energią odnawialną; prowadzone były również […]

Read More…

Odpady komunalne i przemysłowe w Poznaniu

W 2020 r. w Poznaniu odebrano 207,1 tys. ton odpadów, w tym 134 tys. ton zmieszanych odpadów komunalnych oraz 73,1 tys. ton odpadów posegregowanych. Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” Poznań wraz z 8 gminami (Buk, Czerwonak, Kostrzyn Wlkp., Kleszczewo, Murowana Goślina, Oborniki, Pobiedziska i Swarzędz) tworzy Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” (ZM GOAP), którego zadaniem jest gospodarowanie odpadami na terenie tych gmin. W 2020 r. 60 podmiotów, które podpisały […]

Read More…

Stan środowiska w Poznaniu

W 2020 r. wdrażano „Program ochrony środowiska dla miasta Poznania na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 r.” Program Ochrony Środowiska dla Miasta Poznania na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 r. „Program Ochrony Środowiska dla Miasta Poznania na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 r.” (POŚ) ma na celu poprawę jakości życia osób mieszkających w Poznaniu, w warunkach zrównoważonego rozwoju, przy zachowaniu wysokiej jakości środowiska i istotnych walorach przyrodniczych, będących podstawą rozwoju gospodarczego miasta.Podstawowe cele programu […]

Read More…

Przyroda i bioróżnorodność w Poznaniu

W 2020 r. w Poznaniu funkcjonowały 52 parki oraz 120 miejskich zieleńców. Zasoby zieleni W 2020 r. w Poznaniu znajdowało się: 120 miejskich zieleńców o powierzchni 79 ha; 52 ogólnodostępne parki o powierzchni 367 ha; tereny zieleni osiedlowej; zagospodarowane rekreacyjnie tereny leśne; zoo i ogrody dydaktyczne; Palmiarnia Poznańska. Do ogólnodostępnych terenów zieleni zalicza się także: miejskie trawniki o powierzchni 378 ha; 22 cmentarze; 84 rodzinne ogrody działkowe; zieleń przyuliczną. Bieżące utrzymanie terenów zieleni W 2020 r. Miasto Poznań […]

Read More…

Infrastruktura techniczna w Poznaniu

Ponad 98% osób mieszkających w Poznaniu korzysta z miejskiej sieci wodociągowej, a 95% z sieci kanalizacyjnej. Wodociągi i kanalizacja Zużycie wody z wodociągów w 2019 r. wyniosło 32,9 mln m3 (rok wcześniej 32 mln m3), w tym 23,2 mln m3 zużyły gospodarstwa domowe. Oznacza to, że przeciętna osoba mieszkająca w Poznaniu zużyła w ciągu roku na cele bytowe 43 m3 wody. Jakość wody dostarczanej przez system wodociągowy spółki Aquanet S.A.  (Aquanet) była po uzdatnieniu […]

Read More…

Programy i inicjatywy proekologiczne Miasta Poznania

Miasto Poznań, współpracując z partnerami zewnętrznymi, podejmowało liczne inicjatywy proekologiczne skierowane do mieszkanek i mieszkańców. Prośrodowiskowe programy i inicjatywy Miasta Poznania w 2019 r. Do wybranych działań proekologicznych zrealizowanych w 2019 r. w Poznaniu należały: Poznań w Porządku – we wrześniu 2019 r. uruchomiono bezpłatną aplikację internetową oraz mobilną, która umożliwia samodzielne zgłaszanie nieprawidłowości dotyczących czystości i porządku na terenie Poznania oraz monitoring konkretnych zgłoszeń. System  posiada możliwość dodania i śledzenia obsługi zgłoszenia zawierającego lokalizację […]

Read More…

Odpady komunalne i przemysłowe w Poznaniu

W 2019 r. w Poznaniu odebrano 212,7 tys. ton odpadów, w tym 150,6 tys. ton zmieszanych odpadów komunalnych oraz 62,1 tys. ton odpadów posegregowanych. Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” Poznań wraz z 8 gminami (Buk, Czerwonak, Kostrzyn Wlkp., Kleszczewo, Murowana Goślina, Oborniki, Pobiedziska i Swarzędz) tworzy Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” (ZM GOAP), którego zadaniem jest gospodarowanie odpadami na terenie tych gmin. W 2019 r. 7 podmiotów, które podpisały […]

Read More…

Stan środowiska w Poznaniu

W 2019 r. wdrażano „Program ochrony środowiska dla miasta Poznania na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 r.” Program Ochrony Środowiska dla Miasta Poznania na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 r. „Program Ochrony Środowiska dla Miasta Poznania na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 r.” (POŚ) ma na celu poprawę jakości życia osób mieszkających w Poznaniu, w warunkach zrównoważonego rozwoju, przy zachowaniu wysokiej jakości środowiska i istotnych walorach przyrodniczych, będących podstawą rozwoju gospodarczego miasta.Podstawowe cele Programu […]

Read More…

Przyroda i bioróżnorodność w Poznaniu

W 2019 r. w Poznaniu powstały 3 nowe parki. Zasoby zieleni W 2019 r. w Poznaniu znajdowało się: 51 ogólnodostępnych parków o powierzchni 363 ha 120 miejskich zieleńców o powierzchni 79 ha tereny zieleni osiedlowej zagospodarowane rekreacyjnie tereny leśne ZOO i ogrody dydaktyczne Palmiarnia Poznańska arch. UMP   W 2019 r. powstały 3 nowe parki: park przy ul. Browarnej, park im. E. Strzeleckiego (park Głuszyna) oraz park Bambrów Poznańskich (zbieg ul. Dolna Wilda i ul. Orzechowej). Do ogólnodostępnych terenów […]

Read More…