Stan środowiska

arch. UMP, fot. M. Forecki We wrześniu 2017 r. Rada Miasta Poznania przyjęła „Program ochrony  środowiska dla miasta Poznania na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 r.” Program Ochrony Środowiska dla Miasta Poznania na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 r. „Program Ochrony Środowiska dla Miasta Poznania na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 r.” […]

Read More…

Odpady komunalne i przemysłowe

W 2017 r. w Poznaniu odebrano 163,9 tys. ton odpadów zmieszanych oraz 32,7 tys. ton odpadów posegregowanych. Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” Poznań wraz z 8 gminami (Buk, Czerwonak, Kostrzyn Wlkp., Kleszczewo, Murowana Goślina, Oborniki, Pobiedziska i Swarzędz) tworzy Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” (GOAP), którego zadaniem jest gospodarowania odpadami na terenie tych […]

Read More…

Programy i inicjatywy proekologiczne

Miasto Poznań, współpracując z partnerami zewnętrznymi, podejmowało liczne inicjatywy proekologiczne skierowane do mieszkańców. Do wybranych działań proekologicznych zrealizowanych w 2017 r. w Poznaniu należały: „EKO-LOG” – GOAP uczestniczył, na podstawie umowy partnerskiej z Wyższą Szkołą Logistyki, w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą „EKO-LOG” – niekonwencjonalny moduł zajęć dla młodzieży ze szkół […]

Read More…

Tereny zieleni

arch. UMP, fot. K. Fryś   27% powierzchni Poznania zajmują tereny zieleni w układzie klinowo-pierścieniowym. Zasoby zieleni W 2017 r. w Poznaniu znajdowało się: 47 ogólnodostępnych parków (o 1 więcej niż w 2016 r.) o powierzchni 344 ha 121 zieleńców (o 2 mniej) o powierzchni 89 ha tereny zieleni osiedlowej zagospodarowane rekreacyjnie tereny leśne ogrody […]

Read More…