System Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania został rozbudowany o kolejne 206 kamer, w tym 53 kamery dołączono w ramach projektu pn. „Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania”.

Na koniec grudnia 2022 r. w Systemie Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania funkcjonowały 1232 kamery.

Nowo utworzone Zintegrowane Centrum Zarządzania Kryzysowego i Oglądu Monitoringu Wizyjnego rozpoczęło prace

sala wypełniona monitorami przy stanowiskach pracy. Przy jednym z biurek siedzi pracownik patrzący na ekran

Źródło: UMP

Pracownicy utworzonego w październiku 2022 r. Zintegrowanego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Oglądu Monitoringu na 16 stanowiskach wizyjnych całodobowo monitorowali bezpieczeństwo na ulicach Poznania.

Operatorzy ujawnili 8,7 tys. zdarzeń wymagających podjęcia interwencji, zgłosili 7,9 tys. z nich na stanowisko Dyżurnego SMMP, a ponad 0,7 tys. właściwym komisariatom Policji. Największą liczbę niepożądanych zdarzeń (4 tys.) odnotowano na Starym Mieście.

Koszty przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z Systemem Monitoringu Wizyjnego Miasta wyniosły 1,7 mln zł, z czego 0,7 mln zł pochodziło ze środków przekazanych przez rady osiedli.