Statystyki miejskie - Luty 2023 r.

Ustaw telefon poziomo dla poprawnego odczytu treści

Statystyki miejskie to miejsce, gdzie prezentujemy dane statystyczne dotyczące funkcjonowania miejskich jednostek i instytucji zajmujących się organizacją życia miasta, bezpieczeństwem, sztuką, kulturą, sportem i rekreacją. Dane prezentowane są w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym, w zależności od charakteru działalności. Poniżej znajdują się dane z lutego 2023.

  Pobierz dane XLS  

Mieszkańcy

Jednostka Temat Luty 2023
Urząd Stanu Cywilnego Małżeństwa, w tym: 65
małżeństwa cywilne 57
małżeństwa konkordatowe 8
Śluby poza lokalem USC 0
Urodzenia 852
Najczęściej nadawane imiona żeńskie  Julia 16 Laura 13 Alicja 13 Zofia 12 Antonina 12
Najczęściej nadawane imiona męskie Jan 27 Stanisław 20 Franciszek 16 Nikodem 15
Zgony 609
Poznańskie Centrum Świadczeń Liczba klientów 4296
Liczba wydanych Kart Seniora 411
Liczba przyznanych wyprawek dla gzubka 97
Liczba rodzin, które otrzymały Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny 222
Liczba osób, które otrzymały Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny 479
Liczba rodzin, które otrzymały Wielkopolską Kartę Rodziny 11
Liczba osób, które otrzymały Wielkopolską Kartę Rodziny 48
Liczba decyzji przyznających świadczenie pieniężne 300+ dla obywateli Ukrainy (realizowane od 16.03.2022) 299
Liczba decyzji przyznających świadczenie rodzinne dla obywateli Ukrainy (realizowane od 16.03.2022 r.) 17
Biuro Rzeczy Znalezionych Liczba spraw 92
Liczba przyjętych depozytów 64
Liczba wydanych depozytów 4
 

Rynek pracy

Jednostka Temat Luty 2023
Powiatowy Urząd Pracy Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP, w tym: 4028
liczba osób do 25 roku życia 273
liczba osób powyżej 50 roku życia 1221
liczba osób pobierających zasiłek 660
Stopa bezrobocia 1,1
GUS (dana aktualizowana kwartalnie) Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw 8266
 

Zagospodarowanie przestrzenne

Jednostka Temat Luty 2023
GUS (dana aktualizowana kwartalnie) Mieszkania oddane do użytkowania (dane kwartalne narastające) 1391
Wykaz decyzji dla Miasta Poznania z zakresu zagospodarowania przestrzennego i administracji architektoniczno - budowlanej Liczba wszczętych postępowań o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 19
Liczba wydanych decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 19
Liczba wszczętych postępowań o ustalenie warunków zabudowy 61
Liczba wydanych decyzji o ustalenie warunków zabudowy 35
Liczba wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz decyzji na realizację inwestycji drogowych 70
 

Bezpieczeństwo i ochrona zwierząt

Jednostka Temat Luty 2023
Interwencje Straży Miejskiej Miasta Poznania Awarie techniczne 252
Ochrona środowiska i gospodarka odpadami 657
Zagrożenia pożarowe (katastrofy) 8
Zagrożenia w ruchu drogowym 3455
Zagrożenia życia i zdrowia 419
Zakłócenia porządku publicznego 345
Zwierzęta 256
Pozostałe naruszenia 317
Interwencje Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Liczba interwencji związanych z dzikimi zwierzętami 23
Liczba wyjazdów OSP do akcji 22
Wydział Ruchu Drogowego KMP (pojazd Ekipy Techniki Drogowej i Ekologii) Liczba skontrolowanych pojazdów 369
Liczba zatrzymanych dowodów rejestracyjnych 19
Liczba wystawionych mandatów 132
Liczba pouczeń 19
Schronisko dla zwierząt w Poznaniu Przybyłe psy do schroniska 39
Liczba psów wydanych odpłatnie ze schroniska 28
Ilość psów w schronisku na koniec miesiąca 135
Przybyłe koty do schroniska 28
Liczba kotów wydanych odpłatnie ze schroniska 52
Ilość kotów w schronisku na koniec miesiąca 252
Interwencyjna pomoc weterynaryjna dla rannych lub chorych ptaków i drobnych wolno żyjących ssaków (dane kwartalne) Liczba przyjętych małych ssaków 20
Liczba wypuszczonych małych ssaków 3
Liczba przyjętych ptaków 193
Liczba wypuszczonych ptaków 141
Straż Pożarna (dane narastające aktualizowane kwartalnie) Liczba pożarów 268
Liczba miejscowych zagrożeń 618
Liczba fałszywych alarmów 272
 

Ruch rowerowy

Jednostka Temat Luty 2023
Stacje pomiaru ruchu rowerowego Liczba przejazdów ul. Grunwaldzka/Wojskowa Pd. 15 118
Liczba przejazdów Grunwaldzka/Święcickiego 19 180
Liczba przejazdów Wartostrada Zach. 10 604
Liczba przejazdów Wartostrada Wsch. 7351
Liczba przejazdów Dolna Wilda/Olimpijska 9699
Liczba przejazdów Naramowicka/Ugory Wsch. 3591
Liczba przejazdów Naramowicka/Ugory Zach. 3778
Liczba przejazdów Naramowicka/Serbska 4496
Liczba przejazdów Naramowicka/Lechicka Zach. 4797
Liczba przejazdów Naramowicka/Lechicka Wsch. 2581
Liczba przejazdów Most Lecha Pd. 10 586
Liczba przejazdów Most Lecha Pn. 5602
Liczba przejazdów Most Królowej Jadwigi Pn. 9301
Liczba przejazdów Most Królowej Jadwigi Pd. 8633
Liczba przejazdów Mieszka I/Lechicka 13 738
Liczba przejazdów Mieszka I/Słowiańska 12 590
Liczba przejazdów Mieszka I/Solidarności 6743
Liczba przejazdów Bułgarska Marcelińska 9040
Liczba przejazdów Małopolska/Park Sołacki 8586
Liczba przejazdów Niestachowska/Wojska Polskiego Zach. 11 210
Liczba przejazdów Dąbrowskiego/Przybyszewskiego Pn. 8477
Liczba przejazdów Dąbrowskiego/Przybyszewskiego Pd. 3301
Liczba przejazdów Hetmańska/Dolna Wilda Pn. 13 372
Liczba przejazdów Hetmańska/Dolna Wilda Pd. 4260
Liczba przejazdów Czechosłowacka/Opolska 7236
Liczba przejazdów Bukowska/Polna Pn. 13091
Liczba przejazdów Bukowska/Polna Pd. 5552
Liczba przejazdów Warszawska/Rondo Śródka Pd. 6389
Liczba przejazdów Przepadek/Pułaskiego 6146
Liczba przejazdów Armii Poznań/Pułaskiego 7644
Liczba przejazdów Kórnicka Pd. 16 280
Liczba przejazdów Kórnicka Pn. 6650
Liczba przejazdów Malta Pd. 8958
 

Kultura, turystyka, rekreacja i sport

Jednostka Temat Luty 2023
Teatr Animacji Liczba widzów 6339
Liczba spektakli 53
Teatr Polski Liczba widzów 1875
Liczba spektakli 17
Teatr Ósmego Dnia Liczba spektakli 1
Liczba uczestników 35
Liczba wydarzeń 9
Liczba uczestników 175
Liczba wydarzeń online 0
Liczba uczestników 0
Teatr Muzyczny Liczba spektakli 5
Liczba uczestników 1700
Kino Muza Liczba seansów kinowych 399
Liczba widzów 16 679
Teatr Nowy Liczba spektakli 32
Liczba uczestników 5924
Centrum Sztuki Dziecka Liczba wydarzeń 7
Liczba uczestników 297
Centrum Kultury ZAMEK Liczba uczestników wydarzeń 6805
Liczba wydarzeń 79
Liczba seansów kinowych 182
Liczba uczestników seansów kinowych 6394
Liczba spektakli teatralnych 2
Liczba uczestników spektakli 306
Brama Poznania ICHOT Liczba zwiedzających 5465
Liczba wydarzeń 41
Liczba uczestników wydarzeń 1393
Trakt Królewsko Cesarski Liczba wydarzeń 0
Liczba uczestników wydarzeń 0
Centrum Szyfrów ENIGMA Liczba zwiedzających 4672
Liczba wydarzeń 5
Liczba uczestników wydarzeń 141
Fest Fyrtel Liczba wydarzeń 0
Liczba uczestników wydarzeń 0
Galeria Śluza Liczba zwiedzających 2048
Liczba wydarzeń 1
Liczba uczestników wydarzeń 8
Poznański Chór Chłopięcy Liczba koncertów brak danych
Filharmonia Poznańska Liczba koncertów 3
Liczba słuchaczy 2681
Liczba koncertów Pro Sinfonika 49
Liczba słuchaczy Pro Sinfonika 2776
Biblioteka Raczyńskich Liczba wypożyczeń razem, w tym 116449
na zewnątrz 111950
na miejscu 4549
Liczba uczestników wydarzeń 6734
Liczba wydarzeń 186
Wydawnictwo Miejskie Posnania Liczba publikacji 2
Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych 28
Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych 2
Liczba udostępnionych filmów (Archiwum Historii Mówionej) 4
Liczba opublikowanych kolekcji (Cyfrowe Repozytorium Cyryl) 1
Liczba wystaw w Fotoplastykonie 1
Liczba odwiedzających wystawy 298

Dom Kultury Stokrotka

Liczba zajęć muzycznych i artystycznych 15
Liczba uczestników 120
Liczba zajęć plastycznych 10
Liczba uczestników 140
Liczba wydarzeń okolicznościowych 15
Liczba uczestników 550
Liczba spotkań Klubu Seniora i zajęć rekreacyjnych 12
Liczba uczestników 145
Palmiarnia Poznańska Liczba odwiedzających 31 991
Ogród Zoologiczny Nowe ZOO Liczba odwiedzających 7541
Ogród Zoologiczny Stare ZOO Liczba odwiedzających 11 944
Pływalnia Chwiałka kryta Liczba sprzedanych biletów 5813
Pływalnia Chwiałka letnia Liczba sprzedanych biletów 0
Pływalnia Rataje Liczba sprzedanych biletów 13 734
Pływalnia Atlantis Liczba sprzedanych biletów 14 867
Pływalnia Winogrady Liczba sprzedanych biletów 14 394
Pływalnia letnia w Parku Kasprowicza Liczba sprzedanych biletów 0
Lodowisko Chwiałka Liczba sprzedanych biletów 10 892
Lodowisko Malta Liczba sprzedanych biletów 9177
Korty Rataje Liczba udostępnionych godzin 1199
Korty MOS Liczba udostępnionych godzin 0
Bowling Rataje Liczba udostępnionych godzin 468
Port Lotniczy Poznań-Ławica Liczba pasażerów 134 822
Zgromadzenia i imprezy Liczba zgłoszonych zgromadzeń 25
Liczba złożonych wniosków o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej 6
Liczba złożonych zawiadomień o zamiarze przeprowadzenia imprezy artystycznej lub rozrywkowej w ramach działalności kulturalnej 2
 

Kanały komunikacji z UMP

Jednostka Temat Luty 2023
Poznan.pl - statystyki wizyt Liczba unikatowych użytkowników strony 345 297
Liczba wizyt na stronie 959 751
Poznań Kontakt - infolinia miasta Liczba przeprowadzonych rozmów 73 713
Korespondencja przez e-PUAP Liczba korespondencji przekazywanej do UMP 10 196
Liczba korespondencji wysyłanej z UMP 7787
Zobacz dane z Styczeń 2023.