Zatrudnienie w Urzędzie Miasta w Poznaniu w latach 2018-2022

Kategoria 2018 2019 2020 2021 2022
Ogólna liczba pracowników
1786 1815 1849 1862 1941
Liczba wydziałów
32 30 29 33 33
Procent zatrudnionych kobiet
74% 74% 74% 74% 74%
Procent osób z wyższym wyksztalceniem
88% 88% 89% 89% 90%
Procent osób w grupie wiekowej 25-39
43% 42% 41% 40% 37%
Najliczniejszy Wydział

WF*

182 osoby

WGN*

192 osoby

WGN

199 osób

WGN

177 osób

WGN

183 osoby

* WF - Wydział Finansowy, WGN - Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Źródło danych: UMP

Liczba Miejskich Jednostek Organizacyjnych (MJO) w latach 2018–2021

Źródło danych: UMP

5 MJO o najliczniejszym zatrudnieniu w 2022 r.

MJO liczba pracowników
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 398
Poznański Zespół Żłobków 331
Straż miejska Miasta Poznania 306
Zarząd Dróg Miejskich 283
ZGiKM Geopoz 227
*liczba etatów na dzień 30.09.2022
Źródło danych: UMP

Liczba decyzji administracyjnych wydanych przez Urząd Miasta oraz MJO w latach 2018-2022

Źródło danych: UMP

Wykaz komórek organizacyjnych Urzędu Miasta, które w 2022 r. wydawały decyzje administracyjne

Jednostka Liczba decyzji
Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta 19
Miejski Konserwator Zabytków 1 655
Urząd Stanu Cywilnego 233
Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa 12 830
Wydział Finansowy 2 594
Wydział Gospodarki Komunalnej 84
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 121
Wydział Klimatu i Środowiska 471
Wydział Oświaty 559
Wydział Sportu 54
Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych 168 245
Wydział Urbanistyki i Architektury 3301
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa 709
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych 88
Wydział Podatków i Opłat 171 449
 Łącznie 362 412
 
Źródło danych: UMP

Wykaz MJO, które w 2022 r. wydawały decyzje administracyjne

 
Jednostka Liczba decyzji
ZGKM "GEOPOZ" 849
ZTM 14
ZDM 9 840
MOPR 57 253
PCŚ 34 816
 Łącznie 102 772
 
Źródło danych: UMP

Korespondencja wychodząca i przychodząca do Urzędu Miasta za pomocą platformy e-PUAP w  latach 2019-2022

Źródło danych: UMP

Liczba przeprowadzonych rozmów przez Infolinię Poznań Kontakt w latach 2018-2022

Źródło danych: UMP

Liczba wniosków o udzielenie informacji publicznej w latach 2018-2022

Źródło danych: UMP

Liczba depozytów w Biurze Rzeczy Znalezionych w latach 2018-2022

Źródło danych: UMP