Dane z Poznania - Styczeń 2021 r.

Odwróć ekran poziomo, jeżeli na telefonie masz problem z wyświetleniem całej tabeli.  
według styczeń 2021 grudzień 2020
Urząd Stanu Cywilnego Urodzenia 1010 976
Małżeństwa 47 70
Małżeństwa cywilne 34 53
Małżeństwa konkordatowe 12 17
Śluby poza lokalem USC 0 1
Zgony 972 1092
Najczęściej nadawane imiona żeńskie Zofia 22 Julia 20 Maria 18 Marcelina 15 Helena 14 Zuzanna 23 Zofia 23 Julia 18 Maja 20    Helena 19
Najczęściej nadawane imiona męskie Jakub 27 Franciszek 24 Jan 24 Aleksander 22 Antoni 17 Stanisław 17 Leon 17 Aleksander 26 Franciszek 24 Jan 22 Stanisław 20 Mikołaj 19
Schronisko dla zwierząt w Poznaniu Przybyłe psy do schroniska 33 38
Przybyłe koty do schroniska 26 24
Liczba psów wydanych odpłatnie ze schroniska 17 18
Liczba kotów wydanych odpłatnie ze schroniska 27 28
Liczba psów w schronisku na koniec miesiąca 95 96
Liczba kotów w schronisku na koniec miesiąca 165 179
Powiatowy Urząd Pracy Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP 7 355 7 031
Liczba osób pobierających zasiłek 1 455 1 418
Liczba osób do 25 roku życia 547 516
Liczba osób powyżej 50 roku życia 1 977 1 913
Stopa bezrobocia 2,1 2
GUS Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw b/d 6 317,78
Mieszkania oddane do użytkowania  b/d 5 341
Wykaz decyzji dla Miasta Poznania z zakresu zagospodarowania przestrzennego i administracji architektoniczno-budowalnej Liczba wszczętych postępowań o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 13 18
Liczba wydanych decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 24 14
Liczba wszczętych postępowań o ustalenie warunków zabudowy 68 65
Liczba wydanych decyzji o ustalenie warunków zabudowy 49 71
Liczba wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz decyzji na realizację inwestycji drogowych 159 229
Biuro Rzeczy Znalezionych Liczba spraw 45 20
Liczba przyjętych depozytów 28 8
Liczba wydanych depozytów 3 2
Port Lotniczy Poznań-Ławica Liczba pasażerów 9 983 17 333
Wydział Ruchu Drogowego KMP (pojazd Ekipy Techniki Drogowej i Ekologii) Liczba skontrolowanych pojazdów 265 171
Liczba zatrzymanych dowodów rejestracyjnych 37 45
Liczba wystawionych mandatów 174 119
Liczba pouczeń 17 8
Interwencje Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Liczba interwencji związanych z dzikimi zwierzętami 164 58
Liczba wyjazdów OSP do akcji 9 12
Zgromadzenia i imprezy Liczba zgłoszonych zgromadzeń 15 10
Liczba złożonych wniosków o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej 0 0
Liczba złożonych zawiadomień o zamiarze przeprowadzenia imprezy artystycznej lub rozrywkowej w ramach działalności kulturalnej 2 1
Interwencje Straży Miejskiej Miasta Poznania Awarie techniczne 139 120
Ochrona środowiska i gospodarka odpadami 775 758
Pozostałe naruszenia 317 237
Zagrożenia pożarowe 1 2
Zagrożenia w ruchu drogowym 3 500 3 130
Zagrożenia życia i zdrowia 396 366
Zakłócenia porządku 186 228
Zwierzęta 554 472

Ruch rowerowy

styczeń 2021 grudzień 2020
Poznański Rower Miejski Stacje z największą liczbą wypożyczeń 3G nieczynne nieczynne
Stacje z największą liczbą wypożyczeń 4G nieczynne nieczynne
Stacje z największą liczbą wypożyczeń elektryczne nieczynne nieczynne
Liczba wypożyczeń nieczynne nieczynne
Wypożyczenia 3G (na stacjach) nieczynne nieczynne
Wypożyczenia 4G (na stacjach) nieczynne nieczynne
Wypożyczenia rowerów elektrycznych (na stacjach) nieczynne nieczynne
Wypożyczenia rowerków dziecięcych nieczynne nieczynne
Wypożyczenia rowerów z fotelikami nieczynne nieczynne
Stacje pomiaru ruchu rowerowego Liczba przejazdów - pl. Wolności 9 776 13 523
Liczba przejazdów - ul. Grunwaldzka 7 953 10 826
Liczba przejazdów - Wartostrada Zach. 7 051 9 283
Liczba przejazdów - Dolna Wilda 7 953 7 953
 

Kultura i turystyka

 
według styczeń 2021 grudzień 2020
Teatr Animacji Liczba widzów nieczynne nieczynne
Liczba wydarzeń nieczynne nieczynne
Teatr Polski Liczba widzów nieczynne 20434
Liczba spektakli nieczynne 3
Teatr Ósmego Dnia Liczba uczestników wydarzeń 200 onlie 3275 online
Liczba wydarzeń 2 online 4 online
Estrada Poznańska Liczba wydarzeń nieczynne nieczynne
Liczba uczestników nieczynne nieczynne
Teatr Nowy Liczba wydarzeń nieczynne nieczynne
Liczba uczestników nieczynne nieczynne
Centrum Sztuki Dziecka Liczba wydarzeń nieczynne nieczynne
Liczba uczestników nieczynne nieczynne
Wielkopolskie Muzeum Niepodległości Liczba zwiedzających 2 76
Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych 0 40
Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych 0 b/d
Muzeum Archeologiczne - Rezerwat Genius Loci Liczba uczestników wydarzeń b/d b/d
Liczba wydarzeń b/d b/d
Muzeum Archeologiczne - Pałac Górków Liczba uczestników wydarzeń b/d b/d
Liczba wydarzeń b/d b/d
Liczba zwiedzających b/d b/d
Centrum Kultury ZAMEK Liczba uczestników wydarzeń b/d b/d
Liczba wydarzeń b/d b/d
Brama Poznania ICHOT Liczba zwiedzających i uczestników wydarzeń b/d b/d
Liczba wydarzeń b/d b/d
Biblioteka Raczyńskich Liczba wypożyczeń razem 104 686 110 708
na zewnątrz 104 349 110 437
na miejscu 337 271
Liczba uczestników wydarzeń 7 802 online 7 102 online
Liczba wydarzeń 14 online 7 online
Wydawnictwo Miejskie Posnania Liczba publikacji b/d b/d
Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych b/d b/d
Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych b/d b/d
Palmiarnia Poznańska Liczba odwiedzających zamknięte zamknięte
Ogród Zoologiczny Liczba odwiedzających b/d b/d
 

Kanały komunikacji z UMP

według styczeń 2021 grudzień 2020
Poznan.pl Liczba unikatowych użytkowników strony 281 780 269 208
Liczba wizyt na stronie 806 680 659 540
Poznań Kontakt - infolinia miasta Liczba przeprowadzonych rozmów 70 932 61 736
Poznańskie Centrum Świadczeń Liczba decyzji przyznających świadczenie wychowawcze 500+ 631 363
Liczba wydanych Kart Seniora 59 0
Liczba klientów 2194 1853
Korespondencja przez e-PUAP Liczba korespondencji przekazywanej do UMP 10 723 9268
Liczba korespondencji wysyłanej z UMP 5321 4207