W 2019 r. z budżetu Miasta Poznania przeznaczono na ochronę zdrowia 44,4 mln zł. Środki te wydatkowane zostały na działalność szpitali, zapewnienie ambulatoryjnej pomocy, jak również na wspieranie i organizację różnych form profilaktyki zdrowotnej i promowania aktywnego trybu życia.

Lecznictwo ambulatoryjne

Usługi ambulatoryjne, na podstawie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia, w 2019 r. świadczyło w Poznaniu łącznie 569 podmiotów. Zakres usług obejmował pomoc:

  • lekarza rodzinnego (119 podmiotów)
  • stomatologa (142 podmioty)
  • specjalistyczną opiekę zdrowotną (167 podmiotów)
  • pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej (83 podmioty)
  • położnej środowiskowo-rodzinnej (36 podmiotów)
  • pielęgniarki w środowisku nauczania (22 podmioty)

Usługi w zakresie lecznictwa ambulatoryjnego, diagnostyki, rehabilitacji, profilaktyki oraz medycyny pracy czy sportu w 2019 r. świadczył Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych przy Al. Solidarności, będący publiczną jednostką zdrowia prowadzoną przez Miasto Poznań i posiadający największy zespół przychodni specjalistycznych w Poznaniu. Rocznie POSUM przyjmował ponad 250 tys. osób, wykonując ponad 300 tys. badań diagnostycznych i porad medycznych.

Według Głównego Urzędu Statystycznego na 10 tys. osób mieszkających w Poznaniu przypadało 10 przychodni. W przychodniach udzielono łącznie 6,4 mln porad lekarskich, w tym 2,7 mln porad w ramach podstawowej opieki oraz 3,7 mln porad specjalistycznych (najnowsze dostępne dane za 2018 r.).

Przyczyny leczenia ambulatoryjnego

Najwięcej dorosłych osób było leczonych w poznańskich placówkach ambulatoryjnych na choroby układu krążenia. Osoby z takimi chorobami w 2018 r. (najnowsze dostępne dane za 2018 r.) stanowiły 35,9% wśród 146,6 tys. leczonych ujętych w statystyce Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Kolejną grupą często leczonych chorób były przewlekłe choroby układu trawiennego (17% osób) oraz choroby obwodowego układu nerwowego (15,3% osób). Choroby te także najczęściej diagnozowane były wśród nowych zachorowań.

Na inne choroby osób dorosłych, takie jak: nowotwory, cukrzyca, choroby tarczycy, choroby układu oddechowego leczonych było od 7% do 9% leczonych osób.

Wśród chorób wieku dziecięcego dominowały alergie, w tym pokarmowe (75,8% leczonych dzieci). Inne częste choroby wieku dziecięcego to otyłość (9,3% leczonych dzieci), występująca przede wszystkim w grupie nastolatków (10-18 lat) oraz nowotwory (7,7% leczonych dzieci).

Lecznictwo szpitalne

Do samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w 2019 r. udzielających świadczeń z zakresu opieki stacjonarnej, dla których Miasto Poznań jest podmiotem tworzącym należały:

Placówki te świadczyły usługi zdrowotne w ramach kontraktów podpisanych z Narodowym Funduszem Zdrowia. W 2019 r. zapewniały one łącznie 919 łóżek oraz hospitalizowały 48,1 tys. osób, w tym najwięcej hospitalizował Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia przy ul. Szwajcarskiej – 27,6 tys. osób. W placówkach tych zatrudnionych było 2,4 tys. osób.

Średni czas pobytu w miejskich placówkach wahał się od 3-5 dni w Szpitalu Miejskim im. Fr. Raszei i Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. J. Strusia do 110-130 dni w zakładach opiekuńczo-leczniczych przy ulicach Grunwaldzkiej i Mogileńskiej.

Oprócz placówek lecznictwa stacjonarnego należących do Miasta Poznania, w Poznaniu w 2019 r. funkcjonowały także szpitale, dla których podmiotem tworzącym były:

  • Województwo Wielkopolskie (4 szpitale: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem przy ul. Krysiewicza, Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. E. i J. Zeylandów przy ul. Szamarzewskiego, Szpital Wojewódzki przy ul. Juraszów, Wielkopolskie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Poznaniu przy ul. Garbary)
  • Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego (5 szpitali klinicznych: Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego przy ul. Długiej, Szpital Kliniczny im. H. Święcickiego przy ul. Przybyszewskiego, Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny przy ul. Polnej, Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. W. Degi przy ul. 28 Czerwca 1956 r., Szpital Kliniczny im. K. Jonschera przy ul. Szpitalnej)
  • administracja rządowa (1 szpital: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji im. prof. L. Bierkowskiego przy ul. Dojazd)
  • podmioty prywatne – spółki prawa handlowego (szpitale lub kliniki, w tym m.in.: Centrum Medyczne HCP przy ul. 28 Czerwca 1956 r., PL Certus Szpital i Ambulatorium przy ul. Grunwaldzkiej, Szpital i Przychodnia Medica Celsus przy ul. Unii Lubelskiej, Klinika Grunwaldzka przy ul. Grunwaldzkiej, Klinika Promienista przy ul. Promienistej, Szpital MedPolonia przy ul. Obornickiej, Klinika Pro Bono przy ul. Leszczyńskiej, Rehasport Clinic Szpital przy ul. Jasielskiej, Szpital św. Wojciecha przy ul. B. Krzywoustego, Klinika ENDOMEDICAL przy ul. Chwaliszewo, Chirurgia Poznańska przy ul. Druskienickiej, Klinika Okulistyczna Optegra Poznań przy ul. Wenecjańskiej)

Według danych Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, w 2018 r. (najnowsze dostępne dane) 21 poznańskich szpitali, które przekazały sprawozdania, miały w dyspozycji 5,5 tys. łóżek, w tym 1 tys. przeznaczonych dla dzieci do 18. roku życia. Leczyło się w nich 342,4 tys. osób, w tym 55,1 tys. dzieci (przebywający w szpitalu min. dobę). W szpitalach tych pracowało 5,9 tys. lekarek i lekarzy.