W 2021 r. Miasto Poznań realizowało programy i projekty na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych i poszukujących zatrudnienia.

Pomoc bezrobotnym w Poznaniu w 2021 r.

W 2021 r. Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu (PUP) realizował na obszarze Poznania oraz powiatu poznańskiego wiele działań w zakresie pomocy bezrobotnym, m.in.:

 • kursy i szkolenia zawodowe – łączna liczba uczestniczek i uczestników szkoleń prowadzonych przez poznański PUP wyniosła 0,4 tys. osób; najwięcej szkoleń dotyczyło:
  • usług transportowych;
  • kursu prawa jazdy;
  • przedsiębiorczości;
  • handlu;
  • rachunkowości:
  • obsługi komputera;
  • opieki społecznej;
 • stypendia szkoleniowe, stażowe – pomoc w postaci stypendium szkoleniowego otrzymało 388 osób, a stypendia stażowe – 277 osób;
 • poradnictwo zawodowe – 0,4 tys. osób skorzystało z indywidualnych porad zawodowych, a 1,1 tys. osób – z indywidualnych informacji zawodowych; z grupowych informacji zawodowych skorzystało 0,1 tys. osób (dot. aglomeracji poznańskiej);
 • jednorazowe środki finansowe na podjęcie działalności gospodarczej – otrzymało 321 osób;
 • prace interwencyjne oraz roboty publiczne – organizowano zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych dla 27 osób oraz robót publicznych (w oparciu o umowy z Urzędem Miasta Poznania) dla 5 osób;
 • refundacje kosztów opieki nad dzieckiem do lat 6 lub osobą zależną – skorzystały z nich 52 osoby (dot. aglomeracji poznańskiej);
 • zwrot kosztów dojazdu do pracodawców – 165 osób z aglomeracji poznańskiej;
 • refundacja świadczeń integracyjnych dla uczestników CIS – udzielono jej 357 osobom (dot. aglomeracji poznańskiej);
 • pośrednictwo pracy – udzielano pomocy w poszukiwaniu pracy, również za granicą, za pośrednictwem systemu wsparcia europejskich służb zatrudnienia, w ramach sieci EURES, w zakresie przekazywania informacji o ofertach zatrudnienia na terenie Unii Europejskiej (UE) i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG); prowadzono działania informacyjne dotyczące ofert pracy za granicą, warunków życia i pracy w państwach UE/EOG.