W 2023 r. Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o. o. (MTP), będące spółką z większościowym udziałem Miasta Poznania, zarządzały największym terenem wystawienniczo-konferencyjnym w Polsce o powierzchni prawie 23 ha, zlokalizowanym w centrum Poznania. Łącznie powierzchnia nieruchomości będących własnością MTP wynosiła 153,08 ha.

Tabela 12. Planowane i zrealizowane założenia dotyczące imprez wystawienniczych
w 2023 r.
Parametry   Plan Realizacja
Powierzchnia (m2
  
 
354 042 296 367
Liczba odwiedzających 679 982 630 062
Liczba wystawców 7 712 6 430
Źródło: Opracowanie własne MTP na podstawie danych po audycie przeprowadzonym
przez CENTREX

W 2023 r. odbyło się 70 wydarzeń targowych (w tym 55 audytowanych), w których uczestniczyło ponad 6 tys. wystawców i ponad 630 tys. odwiedzających.

Tabela 13. Ważniejsze imprezy targowe według wielkości sprzedanej powierzchni
wystawowej w 2023 r.
Wydarzenie Powierzchnia
(m2)
Liczba
zwiedzających
Liczba wystawców
Poznań Motor Show  24 578 89 796 139
Meble Polska 21 834 12 047 214
Caravans Salon Poland 19 592 27 671 125
Retro Motor Show 18 099 24 111 114
DREMA 16 669 7 140 382
BUDMA 14 553 19 664 611
ITM Industry Europe 14 446 12 541 438
Źródło: Opracowanie własne MTP na podstawie danych po audycie przeprowadzonym
przez CENTREX

Nakłady inwestycyjne ze środków własnych MTP obejmowały m.in.:

  • zagospodarowanie terenu (m.in. projekt pn. „Zielona Rzeka” wschód-zachód wraz z ogrodzeniem) z przebudową bramy 1;
Zielona rzeka to projekt zakładający powstanie roślinnej aranżacji wraz ze ścieżką rowerową biegnącą wzdłuż Poznań Congress Center

zielona rzeka

Źródło: UMP
  • przebudowę podpiwniczenia w pawilonie 5A oraz zagospodarowanie terenów przyległych;
  • modernizację Sali BASILICO BISTRO i pomieszczeń po Wydziale Ochrony;
  • zakup i montaż 47 nowych wiat przystankowych na terenie Poznania oraz modernizację już istniejących;
  • dokończenie inwestycji budowy parkingu wielopoziomowego na terenie MTP wraz z aranżacją placu;
  • kontynuację modernizacji dystrybucji audio i video oraz projekcji video w pawilonie PCC.

W 2023 r. Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp.z o.o. otrzymały po raz trzeci tytuł „Top Marka” w kategorii TARGI.

Jest to prestiżowa nagroda w plebiscycie magazynu Press oraz PSMM Monitoring & More, który obejmuje 500 marek w 50 branżach. Ranking jest efektem analizy blisko 47 mln informacji z prasy, Internetu i mediów społecznościowych. Nagroda przyznana w branży TARGI oznacza, że tworzone przez MTP wydarzenia cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem nie tylko odwiedzających, ale także ogólnopolskich mediów i twórców internetowych.