Dane z Poznania - Luty 2021 r.

Odwróć ekran poziomo, jeżeli na telefonie masz problem z wyświetleniem całej tabeli.  
według luty 2021 styczeń 2021
Urząd Stanu Cywilnego Urodzenia 1 100 1 010
Małżeństwa 105 47
Małżeństwa cywilne 83 34
Małżeństwa konkordatowe 21 12
Śluby poza lokalem USC 0 0
Zgony 1 736 972
Najczęściej nadawane imiona żeńskie Julia 25 Zofia 23 Maria 22 Laura 22 Alicja 20 Hanna 20 Zofia 22 Julia 20 Maria 18 Marcelina 15 Helena 14
Najczęściej nadawane imiona męskie Stanisław 35 Leon 27 Antoni 22 Jan 21 Mikołaj 19 Jakub 27 Franciszek 24 Jan 24 Aleksander 22 Antoni 17 Stanisław 17 Leon 17
Schronisko dla zwierząt w Poznaniu Przybyłe psy do schroniska 31 33
Przybyłe koty do schroniska 25 26
Liczba psów wydanych odpłatnie ze schroniska 17 17
Liczba kotów wydanych odpłatnie ze schroniska 25 27
Liczba psów w schronisku na koniec miesiąca 89 95
Liczba kotów w schronisku na koniec miesiąca b/d 165
Powiatowy Urząd Pracy Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP 7 647 7 355
Liczba osób pobierających zasiłek 1 420 1 455
Liczba osób do 25 roku życia 581 547
Liczba osób powyżej 50 roku życia 2 006 1 977
Stopa bezrobocia 2,2 2,1
GUS Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw b/d b/d
Mieszkania oddane do użytkowania b/d b/d
Wykaz decyzji dla Miasta Poznania z zakresu zagospodarowania przestrzennego i administracji architektoniczno-budowalnej Liczba wszczętych postępowań o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 10 13
Liczba wydanych decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 9 24
Liczba wszczętych postępowań o ustalenie warunków zabudowy 99 68
Liczba wydanych decyzji o ustalenie warunków zabudowy 50 49
Liczba wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz decyzji na realizację inwestycji drogowych 179 159
Biuro Rzeczy Znalezionych Liczba spraw 21 45
Liczba przyjętych depozytów 7 28
Liczba wydanych depozytów 6 3
Port Lotniczy Poznań-Ławica Liczba pasażerów 2 173 9 983
Wydział Ruchu Drogowego KMP (pojazd Ekipy Techniki Drogowej i Ekologii) Liczba skontrolowanych pojazdów 265 265
Liczba zatrzymanych dowodów rejestracyjnych 37 37
Liczba wystawionych mandatów 174 174
Liczba pouczeń 17 17
Interwencje Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Liczba interwencji związanych z dzikimi zwierzętami 107 164
Liczba wyjazdów OSP do akcji 11 9
Zgromadzenia i imprezy Liczba zgłoszonych zgromadzeń 16 15
Liczba złożonych wniosków o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej 0 0
Liczba złożonych zawiadomień o zamiarze przeprowadzenia imprezy artystycznej lub rozrywkowej w ramach działalności kulturalnej 1 2
Interwencje Straży Miejskiej Miasta Poznania Awarie techniczne 146 139
Ochrona środowiska i gospodarka odpadami 778 775
Pozostałe naruszenia 401 317
Zagrożenia pożarowe 1 1
Zagrożenia w ruchu drogowym 3321 3500
Zagrożenia życia i zdrowia 403 396
Zakłócenia porządku 301 186
Zwierzęta 597 554

Ruch rowerowy

luty 2021 styczeń 2021
Poznański Rower Miejski Stacje z największą liczbą wypożyczeń 3G nieczynne nieczynne
Liczbą wypożyczeń 3G + 4G nieczynne nieczynne
Stacje z największą liczbą wypożyczeń elektryczne nieczynne nieczynne
Liczba wypożyczeń nieczynne nieczynne
Wypożyczenia 3G (na stacjach) nieczynne nieczynne
Wypożyczenia 4G (na stacjach) nieczynne nieczynne
Wypożyczenia rowerów elektrycznych (na stacjach) nieczynne nieczynne
Wypożyczenia rowerków dziecięcych nieczynne nieczynne
Wypożyczenia rowerów z fotelikami nieczynne nieczynne
Stacje pomiaru ruchu rowerowego Liczba przejazdów - pl. Wolności 9 549 9 776
Liczba przejazdów - ul. Grunwaldzka 8 178 7 953
Liczba przejazdów - Wartostrada Zach. 10 453 7 051
Liczba przejazdów - Dolna Wilda 7 693 7 953
 

Kultura i turystyka

 
według luty 2021 styczeń 2021
Teatr Animacji Liczba widzów b/d nieczynne
Liczba wydarzeń b/d nieczynne
Teatr Polski Liczba widzów b/d nieczynne
Liczba spektakli b/d nieczynne
Teatr Ósmego Dnia Liczba uczestników wydarzeń 187 online/41 na żywo 200 onlie
Liczba wydarzeń 3 online / 2 na żywo 2 online
Estrada Poznańska Liczba wydarzeń b/d nieczynne
Liczba uczestników b/d nieczynne
Teatr Nowy Liczba wydarzeń b/d nieczynne
Liczba uczestników b/d nieczynne
Centrum Sztuki Dziecka Liczba wydarzeń b/d nieczynne
Liczba uczestników b/d nieczynne
Wielkopolskie Muzeum Niepodległości Liczba zwiedzających 2080 2
Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych 62 0
Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych 3 0
Muzeum Archeologiczne - Rezerwat Genius Loci Liczba uczestników wydarzeń b/d b/d
Liczba wydarzeń b/d b/d
Muzeum Archeologiczne - Pałac Górków Liczba uczestników wydarzeń b/d b/d
Liczba wydarzeń b/d b/d
Liczba zwiedzających b/d b/d
Centrum Kultury ZAMEK Liczba uczestników wydarzeń b/d b/d
Liczba wydarzeń b/d b/d
Brama Poznania ICHOT Liczba zwiedzających i uczestników wydarzeń b/d b/d
Liczba wydarzeń b/d b/d
Biblioteka Raczyńskich Liczba wypożyczeń razem 101 509 104 686
na zewnątrz 101 183 104 349
na miejscu 326 337
Liczba uczestników wydarzeń 6 260 online 7 802 online
Liczba wydarzeń 11 online 14 online
Wydawnictwo Miejskie Posnania Liczba publikacji b/d b/d
Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych b/d b/d
Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych b/d b/d
Palmiarnia Poznańska Liczba odwiedzających 6 296 zamknięte
Ogród Zoologiczny Liczba odwiedzających b/d b/d
 

Kanały komunikacji z UMP

według luty 2021 styczeń 2021
Poznan.pl Liczba unikatowych użytkowników strony b/d 281 780
Liczba wizyt na stronie b/d 806 680
Poznań Kontakt - infolinia miasta Liczba przeprowadzonych rozmów 68 639 70 932
Poznańskie Centrum Świadczeń Liczba decyzji przyznających świadczenie wychowawcze 500+ 18 869 631
Liczba wydanych Kart Seniora 87 59
Liczba klientów 2 654 2 194
Korespondencja przez e-PUAP Liczba korespondencji przekazywanej do UMP 9 667 10 723
Liczba korespondencji wysyłanej z UMP 6 069 5 321