fbpx
 Wyszczególnienie 201820192018=100 (najnowsze dostępne dane)
 Biblioteki publiczne
 Liczba bibliotek i filii4141100
 Księgozbiór w woluminach1 682 4961 681 02599,99
 Czytelnicy zarejestrowani w ciągu roku79 43079 904100,6
 Wypożyczenia księgozbioru na zewnątrz w woluminach1 618 7441 524 50294,2
 Komputery użytkowane w bibliotece dostępne dla czytelników i czytelniczek 16415594,5
 Komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników i czytelniczek 14313493,7
 Obiekty przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich: wejście do budynku 2020100
 Obiekty przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich: udogodnienia wewnątrz budynku 1010100
 Obiekt przystosowany dla użytkowników niewidzących i słabowidzących 11100
 Muzea publiczne
 Liczba muzeów 2020100
 Liczba zwiedzających 403 731427 675105,9
 Publiczne teatry i instytucje muzyczne
 Liczba instytucji artystycznych 121191,7
 Liczba miejsc na widowni stałej 4 2934 764111,0
 Liczba przedstawień i koncertów 3 4263 22794,2
 Liczba osób oglądających i słuchających 569 583624 922109,7
 Kina stałe
 Liczba kin stałych 1111100
 Liczba miejsc na widowni 17 28015 77591,3
 Liczba seansów 131 633127 27096,7
 Liczba widzów 3 558 2913 439 82596,7
 Centra, domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice
 Liczba centrów, domów i ośrodków kultury, klubów i świetlic 2828100
 Liczba imprez 3 7623 43191,2
 Liczba uczestników i uczestniczek imprez 424 990403 33794,9
 Liczba grup artystycznych 8693108,1
 Liczba kół/klubów/sekcji 341353103,5
 2019 2020 2019=100
Imprezy sportowe
 Liczba imprez sportowych ogółem, w tym: 1617345
 międzynarodowych 301033
 2018 2019 2018=100 (najnowsze dostępne dane)
Turystyka
 Liczba miejsc noclegowych, w tym:9 410 10 311110
 w hotelach7 089 7 424105
 Noclegi udzielone ogółem, w tym:1 484 056 1 515 397102
 turystom zagranicznym391 402 376 65196
 Liczba osób korzystających z miejsc noclegowych, w tym:916 458 946 578103
 turyści zagraniczni208 499 209 425100
Źródło: GUS, UMP