Miasto Poznań podejmowało liczne inicjatywy w celu wzmocnienia pozycji Poznania jako miejsca lokalizacji inwestycji z branży ICT.

Poznań jest oceniany jako bardzo dobre lub dobre miejsce do prowadzenia biznesu w sektorze IT – 84% przedsiębiorstw uznaje, że w Poznaniu dobrze prowadzi się firmę w branży IT, a 80% pozytywnie ocenia wysokie kwalifikacje oraz profesjonalizm pracowników IT. Ponad połowa firm twierdzi, że Poznań ma duży, lecz jeszcze nie w pełni wykorzystany potencjał w branży IT i jest w nim miejsce dla nowych firm z tego obszaru.

Formy promocji i zakres zrealizowanych działań

Zachęty inwestycyjne w Poznaniu obejmowały zróżnicowane działania, m.in. wsparcie w uzyskaniu decyzji administracyjnych, employer branding czy dostosowanie transportu publicznego do potrzeb pracodawcy.

Bezpośrednia pomoc obejmowała możliwość indywidualnej obsługi projektów, wyznaczenie “project managera” – osoby dedykowanej do projektu, pomocnej w trakcie procesu przygotowania i realizacji inwestycji. Na etapie przygotowania inwestycji wsparcie obejmowało:

 • prezentację najważniejszych danych (rynek pracy, liczba studentów i absolwentów, udostępnienie wszelkich informacji i danych potrzebnych inwestorowi);
 • organizację wizyty inwestora w Poznaniu;
 • organizację spotkań z Prezydentem Miasta, przedstawicielami różnych urzędów w Poznaniu, wyjaśnienie roli poszczególnych urzędów, ułatwienie kontaktów z urzędami i instytucjami administracji publicznej w Poznaniu i aglomeracji poznańskiej.

W ramach pomocy na etapie przygotowania do rozpoczęcia działalności przedstawiciele Miasta oferowali:

 • zebranie ofert nieruchomości/powierzchni biurowej spełniających wymogi inwestora;
 • wsparcie w uzyskaniu niezbędnych decyzji administracyjnych, w tym pozwoleń na budowę, pozwoleń na zatrudnienie cudzoziemców;
 • współpracę z inwestorem w zakresie promocji projektu inwestycyjnego realizowanego w Poznaniu.
Wsparcie w poszukiwaniu pracowników

Istotną formą pomocy było wsparcie w zakresie poszukiwania pracowników:

 • employer branding poprzez organizowanie konferencji prasowych, dystrybuowanie materiałów do lokalnych mediów, przez media społecznościowe oraz stronę www.poznan.pl;
 • wdrażanie niestandardowych rozwiązań w celu rekrutacji najlepszych pracowników, np. organizacja eventów, konkursów dla kandydatów na określone stanowiska;
 • pomoc w nawiązaniu kontaktów z uczelniami i biurami karier, prowadzonymi przez uczelnie;
 • wsparcie współpracy inwestora z uczelniami, np. stworzenie lub dostosowanie programów zajęć do potrzeb inwestora oraz uzyskanie bezpłatnej pomocy Powiatowego Urzędu Pracy.

Wsparcie dla inwestorów po uruchomieniu projektów dotyczyło m.in. wsparcia w uzyskaniu grantów publicznych, możliwości regularnych spotkań w celu poznania potrzeb inwestorów i aktualnych wyzwań rynkowych, dostosowania transportu publicznego do potrzeb dużych pracodawców.

Publikacje, reklamy i kampanie

W styczniu 2020 r. wydano II edycję folderu “Move To Improve 2.0. City of Poznan”. Zawiera on najważniejsze informacje na temat potencjału inwestycyjnego Poznania dla sektora usług nowoczesnych oraz potencjalnych inwestorów z pozostałych branż, w tym najnowsze dane na temat demografii, rynku biurowego, smart city oraz jakości życia w mieście.

Upowszechniono szereg publikacji związanych z działaniem biznesu w czasie pandemii COVID-19, jak m.in. na temat: Poznańskiego Pakietu Antykryzysowego, poznańskiego rynku w okresie lockdownu (cykl na WWW “Jak pracuje i rekrutuje w czasach pandemii sektor usług nowoczesnych?”), wykaz aktualnych webinarów i materiałów online dotyczących wsparcia przedsiębiorstw podczas kryzysu, dostępny na stronie internetowej.

We współpracy z międzynarodową firmą doradczą CBRE wydano publikację raportu “Poznański Rynek Nieruchomości 2019/2020” (kwiecień).  W raporcie zaprezentowano najważniejsze obszary rozwoju rynku nieruchomości w Poznaniu: rynek nieruchomości biurowych, inwestycje hotelowe i logistyczne, nieruchomości mieszkaniowe i projekty alternatywne.

W 2020 r. w ramach projektu unijnego “ZaGRAjmy w Wielkopolsce” Miasto Poznań opracowało i wydało:

 • katalog, prezentujący potencjał poznańskich i wielkopolskich studiów gamedev;
 • folder promujący branżę game development “Poznań. The game is just beginning”;
 • 2 foldery z ofertami pracy w związku z udziałem Miasta w Festiwalu Pracy JOBICON (folder posiada także drugą odsłonę pt. “Znajdź pracę w Poznaniu” (ponad 100 ogłoszeń od ponad 20 firm), która była promowana za pomocą kampanii banerowej na portalu informacyjnym epoznan.pl i wygenerowała ponad 1000 odsłon).

We współpracy z poznańskimi pracodawcami, przeprowadzono kampanię outdoorową i w formie reklamy digital w mediach społecznościowych promującą zatrudnienie w sektorze usług nowoczesnych w Poznaniu. W kampanii wskazywano, że branża BPO/SSC w Poznaniu dynamicznie się rozwija i oferuje zatrudnienie na różnorodnych stanowiskach w wielu międzynarodowych firmach.

W 2020 r. spotkania z potencjalnymi inwestorami w większości odbywały się on line. Z powodu pandemii COVID-19, nie odbywały nie spotkania bezpośrednie, oprowadzanie po mieście czy pokazanie potencjału biurowego Poznania.

Współpraca z samorządami gospodarczymi w 2020 r.

W ramach promocji prowadzona była także wzajemna wymiana doświadczeń, praktyk i osiągnięć w zakresie rozwoju i współpracy gospodarczej. Umocnieniu lokalnych działań, stworzenie warunków dla powstania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnych sprzyjała:

 • Współpraca z Polsko-Brytyjską Izbą Handlową – udział Miasta jako partnera w spotkaniach typu ‘business mixer’- wspieranie wzajemnej wymiany wiedzy, dobrych praktyk, wspieranie wymiany gospodarczej między Wielką Brytanią i Polską, informowanie o aspektach współpracy gospodarczej związanych z Brexitem;
 • udział w cyklicznych spotkania Izby, bieżąca wymiana informacji DWK Polsko-Niemieckie Koło Gospodarcze w Poznaniu;
 • bieżąca współpraca, udział w cyklicznych spotkania Izby, wymiana informacji AHK Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowa Oddział w Poznaniu;
 • bieżąca współpraca, wymiana informacji z Wielkopolskim Klubem Kapitału;
 • bieżąca współpraca, wymiana informacji z Wielkopolską Izbą Przemysłowo-Handlową;
 • udział w cyklicznych spotkaniach Oddziału Poznańskiego Stowarzyszenia , bieżąca wymiana informacji, prezentacja aktualnych działań Miasta na rzecz inwestorów ABSL Poznań Chapter Związek Liderów Sektora Usług Nowoczesnych Oddział w Poznaniu;
 • współpraca w zakresie promocji potencjału poznańskiego rynku IT Wielkopolski Klaster Teleinformatyczny WKlaster.