Biblioteki publiczne
Wyszczególnienie 2022 2023 2022=100 
Liczba bibliotek i filii 41 38 92,7
Księgozbiór w woluminach 1 618 507 1 613 148 99,7
Czytelnicy zarejestrowani w ciągu roku 64 965 70 415 108,4
Wypożyczenia księgozbioru na zewnątrz w woluminach  1 259 416 1 320 725 104,9
Komputery użytkowane w bibliotece dostępne dla czytelników i czytelniczek 127 96 75,6
Komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników i czytelniczek 126 89 70,6
Obiekty przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich: wejście do budynku 23 22 95,6
Obiekty przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich: udogodnienia wewnątrz budynku 19 18 94,7
 Muzea publiczne
Wyszczególnienie 2022 2023 2022=100 
Liczba muzeów 20 20 100
Liczba zwiedzających 351 828 594 891 169
 Publiczne teatry i instytucje muzyczne
Wyszczególnienie 2022  2023 2022=100 
Liczba instytucji artystycznych 10 11 110
Liczba przedstawień i koncertów w stałych salach 1 172 1 508 128,7
Liczba osób oglądających i słuchających w stałych salach 208 746 276 216 132,3
 Kina stałe
Wyszczególnienie 2022 2023 2022=100 
Liczba kin stałych 11 11 100
Liczba miejsc na widowni 15 411 15 411 100
Liczba seansów 111 679 107 920 96,6
Liczba widzów 2 196 170 2 652 606 120,8
 Centra, domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice
Wyszczególnienie 2022 2023 2022=100 
Liczba centrów, domów i ośrodków kultury, klubów i świetlic 27 27 100
Liczba imprez 2 826 2 998 106,1
Liczba uczestników i uczestniczek imprez 307 144 209 283 68,1
Liczba grup artystycznych 72 81 112,5
Liczba kół/klubów/sekcji  370 381 103
Imprezy sportowe
Wyszczególnienie 2022 2023 2022=100
Liczba imprez sportowych ogółem, w tym:  159 157 98,7
 międzynarodowych 29 27 93,1
Turystyka
Wyszczególnienie 2022 2023 2022=100
Liczba miejsc noclegowych, w tym: 9 255 9 474 102,4
 w hotelach  7 837 7 661 97,8
Noclegi udzielone ogółem, w tym: 1 374 808 1 395 892 101,5
 turystom zagranicznym  312 327 371 085 118,8
Liczba osób korzystających z miejsc noclegowych, w tym: 807 601 808 465 100,1
 turyści zagraniczni 147 927 175 570 118,7

 

źródło: GUS, Urząd Statystyczny w Poznaniu, UMP