Liczba przestępstw stwierdzonych przez Policję w zakończonych postępowaniach przygotowawczych w Poznaniu w latach 2016-2021

Źródło danych: GUS

Liczba przestępstw stwierdzonych przez Policję w zakończonych postępowaniach przygotowawczych w Poznaniu, wg rodzaju w latach 2016-2021

Źródło danych: GUS

Udział największych miast w liczbie przestępstw stwierdzonych przez Policję w zakończonych postępowaniach przygotowawczych w Polsce w 2021 r. (Polska = 100%)

Źródło danych: GUS

Udział przestępstw popełnionych w Poznaniu w liczbie przestępstw stwierdzonych przez Policję w zakończonych postępowaniach przygotowawczych w Polsce w latach 2016-2021 (Polska = 100%)

Źródło danych: GUS

Liczba przestępstw stwierdzonych przez Policję w zakończonych postępowaniach przygotowawczych ogółem na 1 tys. mieszkańców w największych miastach Polski w 2021 r.

Źródło danych: GUS

Liczba przestępstw stwierdzonych przez Policję w zakończonych postępowaniach przygotowawczych ogółem na 1 tys. mieszkańców w Poznaniu w latach 2016-2021

Źródło danych: GUS

Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw w % w latach 2016-2021

Źródło danych: GUS

Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw według rodzaju przestępstwa w Poznaniu w latach 2016-2021 (%)

Źródło danych: GUS

Ulice, gdzie zanotowano największą liczbę zdarzeń i kolizji drogowych w Poznaniu w 2021 roku

Źródło danych: Komenda Miejska Policji w Poznaniu

Ulice o największym zagrożeniu wypadkami i kolizjami drogowymi w Poznaniu w latach 2020-2021

ULICA KOLIZJE * WYPADKI ** RANNI ZABICI
2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021
Głogowska 265 264 20 19 33 20 0 1
Hetmańska 205 231 24 20 29 28 0 3
Krzywoustego 187 219 18 10 20 11 2 1
Dąbrowskiego 199 213 15 15 16 15 1 1
Grunwaldzka 138 180 26 16 30 18 0 0
Bukowska 151 169 20 24 25 32 0 1
Jana Pawła II 116 127 4 9 5 11 0 0
Warszawska 109 131 11 5 11 6 0 0
* Kolizja - gdy uczestnicy nie odnieśli żadnych obrażeń, w związku z którymi czas powrotu do zdrowia/pobyt w szpitalu jest nie dłuższy niż 7 dni
** Wypadek - gdy co najmniej jeden uczestnik został poważnie ranny (czas powrotu do zdrowia/hospitalizacji poszkodowanego wynosi powyżej 7 dni) lub odniósł śmiertelne obrażenia na miejscu
Pobierz grafikę JPGŹródło danych: Komenda Miejska Policji w Poznaniu

Liczba pożarów zgłoszonych do Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu w latach 2020-2021

Źródło danych: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

Główne miejsca pożarów zgłoszonych do Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu w 2021 roku

Źródło danych: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

Główne przyczyny pożarów w Poznaniu w latach 2020-2021

Przyczyna Rok
2020 2021
Nieostrożność Osób Dorosłych (NOD) przy posługiwaniu się ogniem otwartym 587 561
Wady środków transportu 76 103
Wady urządzeń i instalacji elektrycznych 90 83
Nieustalone 88 70
Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń grzewczych 79 68
NOD w pozostałych przypadkach 46 51
Podpalenia 30 39
Inne 93 36
Nieostrożność Osób Nieletnich (NON) przy posługiwaniu się ogniem otwartym 16 13
NOD przy prowadzeniu prac pożarowo-niebezpiecznych 8 9
Wady urządzeń grzewczych 14 8
Pobierz grafikę JPGŹródło danych: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

Liczba interwencji jednostek ratowniczo-gasniczych w Poznaniu w latach 2020-2021

Źródło danych: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

Wybrane działania Straży Miejskiej w Poznaniu w 2021 roku

Działanie Rok 2021
Zgłoszenia przyjęte przez dyżurnych 76 457
Liczba wylegitymowanych osób 61 243
Osoby ukarane mandatem 53 498
Pojazdy unieruchomione przez urządzenia blokujące 15 290
Uwagi przekazane przedsiębiorstwom i innym jednostkom organizacyjnym 6 933
Zdarzenia zaobserwowane przez operatorów monitoringu 5 849
Wnioski złożone do sądu 3 219
Podjęte kontrole / interwencje dotyczące spalania odpadów 2 210
Liczba osób przekazanych do wytrzeźwienia 799
 
Pobierz grafikę JPGŹródło danych: Straż Miejska Miasta Poznania

Zegar zdarzeń 2021 r. Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej

Wskaźniki operatywności jednostek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 2021 r. Liczba interwencji Wyjazdy do akcji co:
Pożary 1914 274'
Miejscowe zagrożenia 7 573 69' 40''
Alarmy fałszywe 1 829 287' 37''
Łączna liczba interwencji /średnio wyjazd do akcji co 11 316 46' 44''
Pobierz grafikę JPGŹródło danych: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

Wskaźniki operatywności jednostek Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu w 2021 r.

Wskaźnik Średni czas dojazdu do zdarzeń
Czas reakcji na zdarzenie pilne stoper110' 26''
Czas reakcji na zdarzenie zwykłe stoper143' 59''
Pobierz grafikę JPGŹródło danych: Komenda Miejska Policji w Poznaniu

Rozwój Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania w latach 2016-2021

Źródło danych: UMP