W 2020 r. turystyka była jedną z gałęzi gospodarki, która poniosła największe straty w trakcie pandemii Covid-19. W okresie od stycznia do października liczba turystów w obiektach noclegowych spadła o 60% w porównaniu z rokiem 2019.

Produkty i marki turystyczne Poznania

Atrakcyjna oferta turystyczna wpisuje się w aktualne trendy rozwoju turystyki oraz uwzględnia potrzeby różnych grup turystek i turystów krajowych i zagranicznych, jest budowana w oparciu o wielowiekową historię, rzekę Wartę oraz dobrze zagospodarowane i utrzymane tereny zieleni.

Głównymi produktami i markami turystycznymi Poznania zarządzają:

Bogata oferta turystyczna przygotowana w ramach poszczególnych produktów markowych w 2020 r. musiała zostać przebudowana z powodu pandemii Covid-19. Część zaplanowanych wydarzeń nie odbyła się z powodu wprowadzanych obostrzeń i zamykania placówek kulturalno-turystycznych, część została przeniesiona do przestrzeni wirtualnej. 

więcej o PLOT i Poznańskim Centrum Dziedzictwa na badam.poznan.pl

Trakt Królewsko-Cesarski

Trakt Królewsko-Cesarski jest głównym szlakiem turystycznym Poznania prowadzącym od Ostrowia Tumskiego do historycznej Dzielnicy Zamkowej. Ukazuje najciekawsze, historyczne miejsca w Poznaniu wzdłuż ok. 3-kilometrowej trasy, która jest opowieścią o Poznaniu, jego mieszkankach i mieszkańcach na tle poszczególnych epok. Trasa została zaprojektowana tak, aby w dogodny sposób umożliwić zwiedzanie osobom poruszającym się pieszo, rowerem oraz tramwajem. Identyfikację szlaku wspomagają specjalne oznakowania. Operatorem Traktu jest Poznańskie Centrum Dziedzictwa.

Działania wokół Traktu w 2020 r. obejmowały popularyzację historii i walorów Poznania, poprzez m.in. organizację wycieczek do miejsc znajdujących się na Trakcie oraz przygotowywanie różnych pozycji wydawniczych, takich jak: publikacje, foldery, katalogi, mapy. Odbyły się następujące wydarzenia oraz przedsięwzięcia:

 • Lato Na Trakcie – cykl bezpłatnych, ogólnodostępnych spacerów z przewodnikiem obejmujący interpretacyjne spacery po obszarach Traktu, spacery tematyczne, a także spacery w języku ukraińskim; w 2020 r. z 24 zaplanowanych wycieczek z powodu pandemii odbyło się 11, w których uczestniczyły 253 osoby;
 • Na Trakcie – cykl 8 filmów krótkometrażowych, poświęconych dziedzictwu Poznania na Trakcie Królewsko-Cesarskim, opublikowanych na kanałach Facebook i YouTube, w celu utworzenia bezpiecznej, w czasie pandemii, alternatywy dla wydarzeń organizowanych na Trakcie Królewsko-Cesarskim; filmy do końca 2020 r. uzyskały łącznie 26 629 wyświetleń;
 • XV Weekend na Trakcie Królewsko-Cesarskim „Miasto nad rzeką” – impreza turystyczno-kulturowa kończąca sezon letni na Trakcie, na którą złożyły się: cykl prelekcji, spacery na Trakcie Królewsko-Cesarskim, animacje ruchowo-rekreacyjne.

Brama Poznania ICHOT

Brama Poznania jest miejscem, które w nowoczesny sposób, z wykorzystaniem multimediów i światła, opowiada o początkach państwa polskiego i wyspie katedralnej. Mieści się w nowoczesnym budynku na historycznej Śródce. Operatorem Bramy jest Poznańskie Centrum Dziedzictwa.

W 2020 r. Bramę Poznania odwiedziło ponad 119,6 tys. osób, zarówno stacjonarnie jak i online.

Oferta Bramy Poznania w 2020 r. obejmowała stałą ekspozycję, czasowe wystawy, a także szeroką działalność programową. Licznie zorganizowane wydarzenia i podejmowane przedsięwzięcia popularyzowały historię miejsca i ułatwiały jej percepcję oraz zwiększały dostępność. Należały do nich takie inicjatywy, jak:

 • przygotowanie oferty dla różnych odbiorców i grup wiekowych, w tym m.in. (oprowadzania grupowe z uwagi na pandemię zostały zawieszone):
  • seniorów: „Senior Turysta”, „Oprowadzanie dla seniorów”;
  • dorosłych: „W cieniu katedry”, „Historie pewnych miłości”;
  • dzieci, rodzin z dziećmi: Eksperymentownia, „Małe Psoty”, POGRAJKI – RODZINNE KONCERTY INTERAKTYWNE, Zbudujmy Ostrów Tumski – oprowadzanie tematyczne dla rodzin, „Spędźmy razem czas”, „Poszukiwacze skarbów”, „Wyprawa z Mieszkiem”, „Sekrety dźwięcznej wyspy”, „Wyprawa z Dobrawą”, „Oprowadzanie dla rodziców/opiekunów z dziećmi w wózkach /chustach”, „Brama otwarta na rzekę”;
Pograjki – Rodzinne Koncerty Interaktywne

na zdjeciu POGRAJKI – RODZINNE KONCERTY INTERAKTYWNE

arch. PCD
  • osób z niepełnosprawnościami: oferta pozastacjonarna dla szkół specjalnych;
  • obcokrajowców: „Witaj w Poznaniu, cz. 1. i cz. 2.”;
  • nauczycieli: „Pokój Nauczycielski”, Oferta zajęć online dla szkół, Filmy edukacyjne dla szkół podstawowych, „Walizka ciekawości” – oferta pozastacjonarna dla przedszkoli;
 •  rozszerzenie oferty turystyczno-kulturowej o nowe atrakcje, które choć zostały przygotowane, ze względu na pandemię nie zostały zrealizowane: „Scenariusz klimatyczny”, „Żywioły w swoim żywiole”, „12 Gniewnych Piastów”;
 • przygotowanie wystaw czasowych do obejrzenia stacjonarnie (czasowo zamkniętych z powodu pandemii), które odwiedziło łącznie 7,8 tys. osób: „W księgach boskich i ludzkich. Świat Jana Lubrańskiego”, „Dom. Miasto Ogród. Twórczość Janiny i Władysława Czarneckich” oraz do obejrzenia online „Miasto (Re)konstruowane. Powojenna odbudowa reprezentacyjnych gmachów Poznania” z 4,5 tys. odsłonami;
Wystawa czasowa Miasto (Re)konstruowane. Powojenna odbudowa reprezentacyjnych gmachów Poznania

na zdjeciu Miasto Rekonstruowane. Powojenna odbudowa reprezentacyjnych gmachow Poznania

arch. PCD
 • organizowanie wizyt studyjnych Bramy Poznania dla blogerów, vlogerów, touroperatorów oraz dziennikarzy w celu promocji tego miejsca m.in. poprzez publikowane przez nich wpisy i zdjęcia w mediach internetowych oraz prasie.

Centrum Szyfrów Enigma

Celem realizacji przedsięwzięcia jest powstanie nowoczesnej placówki wystawienniczej prezentującej dokonania trójki polskich matematyków: Mariana Rejewskiego, Jerzego Różyckiego i Henryka Zygalskiego związane ze złamaniem szyfru niemieckiej maszyny Enigma. Poprzez interdyscyplinarny charakter, łączący historię z naukami opartymi na matematyce i lingwistyce, oraz atrakcyjne formy przekazu, Centrum Szyfrów ma stać się jedną z największych atrakcji na turystycznej mapie Poznania.

W ramach porozumienia ramowego między Poznańskim Centrum Dziedzictwa a Wydziałem Historii UAM podjęto  realizację wspólnego projektu „Centrum Szyfrów Enigma. Biografia Miejsca” na lata 2020 – 2021. Projekt zakłada opracowanie i udostępnienie na potrzeby Mediateki w CS Enigma materiałów źródłowych dotyczących historii obecnego Collegium Martineum oraz pozyskanie wywiadów ze świadkami historii.

więcej o Centrum Szyfrów Enigma na badam.poznan.pl

Galeria Śluza

W 2020 r. rozpoczęto prace dotyczące wprowadzenia nowej marki produktowej z zakresu wystawiennictwa. Zakłada się, że wydzielenie marki przyniesie korzyści wizerunkowe oraz ułatwi komunikację z odbiorcami, jak również poszerzy publiczność o nowe grupy odbiorców.

Przy tworzeniu Galerii Śluza Poznańskie Centrum Dziedzictwa współpracuje z Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu w kwestiach możliwości aranżacyjnych tej przestrzeni Śluzy Katedralnej oraz kluczowych wytycznych strategicznych dotyczących rozwoju marki Galeria Śluza. W roku akademickim 2020/2021 studenci Wydziału Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu opracowują w ramach pracy dyplomowej wystawę czasową, która będzie prezentowana w Galerii Śluza.

Fest Fyrtel

Projekt “Fest Fyrtel” pozwala poznać prawdziwe oblicze poszczególnych śródmiejskich dzielnic miasta: Jeżyc, Wildy i Łazarza, zwrócić uwagę na to co niepowtarzalne i wyjątkowe. W ramach projektu powstała opracowana wspólnie z mieszkańcami seria map, przedstawiających najciekawsze miejsca, postaci i historie oraz witryna internetowa,   odbywają się spotkania, czy ekspozycje wystaw w witrynach sklepowych. W 2020 r. odbyły się:

 • spotkanie na Jeżycach – Zez Fyrtla. Spotkanie w Domu Tramwajarza. – pierwsze z planowanego cyklu spotkań wokół śródmiejskich fyrtli Poznania; o przeszłości i współczesności dyskutowali specjaliści i społecznicy, mieszkańcy oraz wszyscy zainteresowani lokalnym dziedzictwem Jeżyc. Spotkanie zostało zorganizowane we współpracy z Wydawnictwem Miejskim Posnania i w porozumieniu z Estradą Poznańską, operatorem Domu Tramwajarza;
 • Jeżycka Galeria Witrynowa – w witrynach sklepów, lokali usługowych i gastronomicznych przy Rynku Jeżyckim i w bezpośrednim jego sąsiedztwie wystawiono plakaty przedstawiające historyczne widoki dzielnicy.

Poznań za pół ceny

“Poznań za pół ceny” jest jedną z bardziej rozpoznawalnych marek turystycznych Poznania. W 2020 r. weekendowa impreza, zorganizowana w pierwszy weekend maja, odbyła się po raz 13. Ze względu na ograniczenia epidemiczne edycja ta miała zmienioną formułę polegającą na serii spacerów online i możliwości zamówienia voucherów do wykorzystania w przyszłości u ok. 40 partnerów akcji. Wydłużono czas trwania akcji, a zapisy spacerów dostępne są cały czas na stronie www.poznanzapolceny.pl.

Wydarzenie to przyciąga turystów do Poznania, stanowiąc jednocześnie element promocji turystycznej oraz budowy sieci współpracy i integracji branży turystycznej, a w trakcie pandemii Covid-19 jest również wsparciem branży turystycznej.

Kadr jednego z wirtualnych spacerów w ramach wydarzenia Poznań za pół ceny

Kadr jednego z wirtualnych spacerów w ramach wydarzenia Poznań za pół ceny

arch. PLOT

 

Dni Twierdzy Poznań

W 2020 r. odbyła się 8. edycja Dni Twierdzy Poznań, które są markowym produktem turystycznym miasta, opartym na lokalnym dziedzictwie. 

Dni Twierdzy Poznań 2020

na zdjeciu Dni Twierdzy Poznan fot .marek zakrzewski

arch. PLOT, fot Marek Zakrzewski

Koordynowana przez Poznańską Lokalną Organizację Turystyczną akcja, pomimo trudności związanych z pandemią COVID-19, po raz kolejny była okazją do prezentacji dostępnych miejsc i atrakcji związanych z fortyfikacjami miejskimi sięgających historią do średniowiecza. Dzięki współpracy z muzeami oraz miłośniczkami i miłośnikami fortyfikacji, którzy opiekują się społecznie wieloma obiektami, udostępniono dla zwiedzających łącznie ok. 20 atrakcji. Impreza przyciągnęła 6-7 tys. osób.

Wydarzenie, poza wzrostem atrakcyjności turystycznej miasta i powiększaniem zasobu dostępnych atrakcji, ma też na celu podniesienie wiedzy o potrzebie ochrony dziedzictwa historycznego oraz budowanie współpracy i integrację środowiska miłośników fortyfikacji.

Grafika promocyjna dni Twierdzy Poznań

grafika dni twierdzy poznan

arch. PLOT

Poznańska Karta Turystyczna

Poznańska Karta Turystyczna funkcjonuje w Poznaniu od 2003 r i oferuje pakiet zniżek i atrakcji. Dla Poznania i poznańskiej branży turystycznej karta jest przede wszystkim sposobem na wsparcie rozwoju oraz promocję lokalnych i regionalnych produktów, atrakcji turystycznych oraz potencjału turystycznego Poznania i okolic. Karta integruje działania marketingowe podmiotów działających w obszarze turystyki, angażuje różne podmioty i instytucje w celu rozwijania funkcji turystycznych i zintegrowania działań marketingowych. Informacje zamieszczone na stronie internetowej Poznańskiej Karty Turystycznej dostępne są w 3 językach: polskim, angielskim i niemieckim.

Kartę można było kupić w następujących miejscach:

 • 4 Punktach Informacji Turystycznej (Stary Rynek, Poznań Główny, Port Lotniczy Poznań-Ławica, Centrum Informacji Kulturalnej przy ul. Ratajczaka);
 • 10 hotelach;
 • Muzeum Narodowym (we wszystkich jego oddziałach);
 • Bramie Poznania;
 • przez internet (w sklepie internetowym Wydawnictwa Miejskiego Posnania).

W 2020 r. z powodu pandemii i wprowadzanych restrykcji, w tym: czasowego zamknięcia punktów Informacji Turystycznej, instytucji kultury, obiektów turystycznych i rekreacyjnych, sprzedaż karty znacznie spadła.

Baza noclegowa i gastronomiczna

W związku z pandemią COVID-19 i  z wprowadzanymi ograniczeniami, gospodarka turystyczna w 2020 r. poniosła bardzo duże straty.

Do marca 2020 r. baza noclegowa Poznania systematycznie się rozwijała zwiększając ofertę obiektów i miejsc noclegowych, z których korzystało coraz więcej turystów. 

Z oferty poznańskich turystycznych obiektów noclegowych w 2020 r. skorzystało 402,6 tys. osób, w tym co szósta z zagranicy (66,75 tys.). Łączna liczba udzielonych noclegów w Poznaniu w 2020 r. wyniosła 670,8 tys., z tego turystom i turystkom zagranicznym udzielono 125,4 tys. noclegów. Najczęściej odwiedzały Poznań osoby z Niemiec, Wielkiej Brytanii oraz Hiszpanii. W związku z obostrzeniami związanymi z pandemią COVID-19, w tym czasowym zamknięciem obiektów noclegowych, liczba turystów w obiektach noclegowych zmniejszyła się o 57,5% w porównaniu z rokiem 2019 a liczba udzielonych noclegów o 56%.

Na czas opracowywania Raportu najnowsze dane dot. obiektów noclegowych były dostępne wg stanu na lipiec 2020 r.  W lipcu 2020 r. w Poznaniu dostępnych było 7,9 tys. miejsc w 82 obiektach noclegowych, przeważnie o charakterze całorocznym. W strukturze bazy noclegowej Poznania dominowały miejsca noclegowe w hotelach, stanowiąc 72% dostępnych miejsc, uzupełnione miejscami oferowanymi przez: pozostałe obiekty noclegowe – 8%, inne obiekty hotelowe – 7%, hostele – 4,5%, szkolne schroniska młodzieżowe – 2%, oraz poniżej 2%: kempingi, pokoje gościnne, zespoły domków turystycznych, pensjonaty, motele. Wśród udostępnionych miejsc noclegowych przeważały miejsca w hotelach 3-gwiazdkowych i 4-gwiazdkowych.

Liczba obiektów i miejsc noclegowych w lipcu 2020 r. w Poznaniu w porównaniu z 2019 r. zmniejszyła się o 21%, w tym hoteli o 20%. Jednak dane te mogą nie odzwierciedlać w pełni sytuacji bazy noclegowej, ponieważ część hoteli mogło nie raportować o swojej sytuacji do GUS w okresach kiedy były zamknięte z powodu wprowadzanych ograniczeń epidemiologicznych.

Baza noclegowa w Poznaniu

wykres Baza noclegowa w Poznaniu

wykres do pobrania w xls

Na koniec  2020 r. w Poznaniu funkcjonowały następujące hotele:

 • 2 hotele 5-gwiazdkowe: Sheraton Poznan Hotel i City Park Hotel& Residence;
 • 12 hoteli 4-gwiazdkowych;
 • 24 hotele 3-gwiazdkowe;
 • 6 hoteli 2-gwiazdowych;
 • 1 hotel 1-gwiazdkowy;
 • 1 hotel w trakcie kategoryzacji.
 
Korzystający z noclegów w turystycznych obiektach noclegowych w Poznaniu

Korzystajacy z noclegow w turystycznych obiektach noclegowych w Poznaniu1

 

wykres do pobrania w xls

Według danych GUS, w Poznaniu w 2020 r. zarejestrowanych było 2,8 tys. placówek gastronomicznych (sklasyfikowanych według sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale „Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne”). Największą koncentrację restauracji i barów obserwuje się w centrum miasta oraz w pobliżu i wewnątrz głównych punktów handlowych. Co roku liczba takich placówek w Poznaniu systematycznie się zwiększała. Jednak sytuacja epidemiologiczna w 2020 r. wpłynęła na trudności w utrzymaniu obiektów gastronomicznych, a w niektórych przypadkach zamykanie ich działalności.