Honorowe Obywatelstwo Miasta Poznania

 • Teresa Zarzeczańska-Różańska

Tytuł „Zasłużony dla Miasta Poznania”

 • Hieronim Kowalski;
 • Barbara Napieralska;
 • Elżbieta Nowicka;
 • Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz;
 • Rada Miasta Poznania postanowiła oddać symboliczny hołd i podziękowanie dla tych, którzy zaangażowali się w bezpośrednią walkę z pandemią Covid-19, ryzykując własnym zdrowiem i życiem; przedstawicielom: zawodów medycznych – lekarzom, pielęgniarkom, ratownikom medycznym, laborantom, sanitariuszom, salowym – oraz pracownikom socjalnym i wolontariuszom. 

Nagroda Sportowa Miasta Poznania

 • dla zawodnika – Magda Linette (tenis, Organizacja Środowiskowa AZS);
 • dla trenera – Aleksander Wojciechowski (wioślarstwo, KU AZS AWF).

Olimpijska Nagroda Sportowa

 • Tomasz Barniak (KU AZS AWF) – kajakarstwo;
 • Wiktor Chabel (KS Posnania) – wioślarstwo;
 • Joanna Fiodorow (Organizacja Środowiskowa AZS) – lekka atletyka;
 • Martyna Galant (Organizacja Środowiskowa AZS) – lekka atletyka;
 • Martyna Jelińska (KU AZS AWF) – szermierka;
 • Alicja Konieczek (Organizacja Środowiskowa AZS) – lekka atletyka;
 • Michał Kotkowski (SSR Start Poznań) – paralekkoatletyka;
 • Aleksandra Kowalczuk (Organizacja Środowiskowa AZS) – taekwondo;
 • Jakub Krzewina (Organizacja Środowiskowa AZS) – lekka atletyka;
 • Magda Linette (Organizacja Środowiskowa AZS) – tenis;
 • Kacper Majchrzak (KS Warta Poznań) – pływanie;
 • Tadeusz Michalik (KS Sobieski) – zapasy;
 • Karolina Nadolska (KU AZS UAM) – maraton;
 • Karolina Naja (KS Posnania) – kajakarstwo;
 • Agnieszka Wieszczek-Kordus (WKS Grunwald) – zapasy;
 • Tymoteusz Zimny (Organizacja Środowiskowa AZS) – lekka atletyka.

Nagroda Artystyczna Miasta Poznania

 • Maciej Rychły

Stypendia dla młodych twórców poznańskiego środowiska artystycznego

 • Łukasz Byrdy (muzyka);
 • Izabela Sitarska (animacja, edukacja);
 • Hubert Karmiński (muzyka, animacja);
 • Stanisław Pawlak (muzyka);
 • Alisa Makarenko (taniec, choreografia);
 • Katarzyna Półrolniczak (muzyka);
 • Zofia Tomczyk (taniec, muzyka);
 • Marcin Ratajczyk (film, teatr);
 • Bartosz Choryan (projektowanie graficzne);
 • Stanisław Aleksandrowicz (muzyka).

Nagroda Naukowa Miasta Poznania

 • dr. hab. Michał Bogdziewicz z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza – za przełomowe badania nad ekologią reprodukcji roślin w świetle zmian klimatycznych XXI wieku

Poznańska Nagroda Literacka

Przyznawana przez Miasto Poznań oraz Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, w 2 kategoriach:

 • za wybitne zasługi dla polskiej literatury i kultury – Nagroda im. Adama Mickiewicza – w 2021 r. nagrodę otrzymał Jan Gondowicz;
 • za znaczący, innowacyjny dorobek w dziedzinie literatury, humanistyki, popularyzacji kultury literackiej dla twórcy, który nie ukończył 35. roku życia – Nagroda-Stypendium im. Stanisława Barańczaka – w 2021 r. nagrodę-stypendium otrzymali Urszula Honek, Igor Jarek i Katarzyna Szweda. 

Stypendia naukowe dla młodych badaczy i badaczek

 • Bartłomiej Bajan za szczególne osiągnięcia w badaniach nad agrobiznesem w gospodarce narodowej;
 • Maciej Behnke za wyróżniający się dorobek naukowy w dziedzinie badań nad wpływem procesów emocjonalnych – w tym głównie emocji pozytywnych – na psychofizjologiczne funkcjonowanie człowieka;
 • Iwona Janica za innowacyjne badania nad otrzymywaniem i zastosowaniem ultracienkich materiałów dwuwymiarowych (MoS2 i wermikulit) w elektronice oraz termoizolacji;
 • Damian Krystian Kaczmarek za wybitne osiągnięcia naukowe oraz technologiczne w dziedzinie nauk chemicznych;
 • Kamil Kozłowski za wybitne osiągnięcia naukowe oraz bardzo wysoką aktywność w zakresie publikacji artykułów naukowych;
 • Katarzyna Mituła za innowacyjne badania w dziedzinie chemii krzemoorganicznej oraz wybitne osiągnięcia naukowe;
 • Amanda Pacholak za wyróżniające osiągnięcia naukowe w obszarze ochrony środowiska, mikrobiologii, chemii i biotechnologii związane z badaniami nad biodegradacją związków chemicznych (takich jak farmaceutyki i węglowodory) stanowiących zagrożenie dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego oraz związanym z tym ich oddziaływaniem na właściwości komórek bakterii środowiskowych;
 • Sonia Paź-Dyderska za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie określenia zmienności cech funkcjonalnych roślin na różnych poziomach organizacji życia oraz za wykorzystanie metod uczenia maszynowego w opracowywaniu modeli przyszłego rozmieszczenia gatunków roślin w warunkach zmieniającego się klimatu;
 • Marita Pigłowska za wyróżniające wyniki w nauce, ukończenie studiów inżynierskich I stopnia z wyróżnieniem, działalność naukową i badawczą oraz udział w konferencjach międzynarodowych i konkursach wojewódzkich;
 • Alicja Ewa Ratajczak za wyróżniającą się aktywność naukową oraz dorobek oraz dorobek naukowy w zakresie badań nad ryzykiem osteoporozy u pacjentów z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit.
 • Szymon Sobczak za badania poświęcone właściwościom chemicznym i fizycznym ciała stałego poddanym działaniu wysokiego ciśnienia;
 • Kinga Katarzyna Stefanowska za opracowanie metod syntez nowych, nienasyconych pochodnych związków krzemoorganicznych – silanów oraz silseskwioksanów oraz wybitne osiągnięcia naukowe;
 • Szymon Tomczak za osiągnięcia naukowe.

„Nagroda Miasta Poznania ze wyróżniającą się pracę doktorską”

Nagrodzone prace doktorskie
 • Sylwia Kopczyńska – „Supporting non-functional requirements elicitation with templates”; promotor: dr hab. inż. Jerzy Nawrocki, prof. PP; Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki i Telekomunikacji;
 • Ewa Nowak-Pasterska – „Antroponimia złotników poznańskich od XVI do XVIII wieku. Studium socjoonomastyczne”; promotor: dr hab. Andrzej Sieradzki, prof. UAM; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej;
 • Dawid Pakulski – „Graphene based materials and their potential applications”;promotorka: prof. dr hab. Violetta Patroniak; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii.
Wyróżnione prace doktorskie
 • Martyna Borowczyk – „Poszukiwanie genetycznych determinantów złośliwości zmian pęcherzykowych tarczycy metodą screeningu genomowego”; promotorka: Prof. dr hab. n. med. Ewelina Szczepanek-Parulska; Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Wydział Lekarski;
 • Maciej Kościuszko – „Armia Czerwona i czerwonoarmiści w Wielkopolsce w latach 1945-1946″; promotor: dr hab. Jakub Wojtkowiak, prof. UAM; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Historyczny;
 • Tomasz Nowak –„Ocena farmakoterapii bólu u osób starszych z zaburzeniami funkcji poznawczych”; promotorka: prof. dr hab. Katarzyna Wieczorowska-Tobis; Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Wydział Lekarski;
 • Ireneusz Stolarek – „Historia biologiczna populacji ludzkich zamieszkujących obszar współczesnej Polski w pierwszych wiekach naszej ery – interdyscyplinarne badania archeogenomiczne”; promotor: Prof. dr hab. Marek Figlerowicz; Polska Akademia Nauk, Instytut Chemii Bioorganicznej.

„Nagroda Miasta Poznania ze wyróżniającą się pracę magisterską”

Nagrodzone prace magisterskie
 • Kamila Jankowska – „Badania procesu alkinylofunkcjonalizacji kobaltowych układów koordynacyjnych z użyciem reakcji sprzęgania Sonogashiry”; promotor: dr hab. Ireneusz Kownacki, prof. UAM; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii;
 • Agata Mrozek – „Sterowanie protezą kończyny górnej z zastosowaniem kamery i sztucznych sieci neuronowych”; promotor: dr inż. Jakub Grabski; Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Mechanicznej;
 • Paulina Maria Wojtkowska – „Modyfikacje aktu urodzenia osoby transseksualnej w polskiej i zagranicznej praktyce prawnej”; promotorka: dr Agnieszka Narożniak; Wyższa Szkoła Bankowa, Instytut Prawa i Administracji.
Wyróżnione prace magisterskie
 • Aleksandra Czyż – „Generation of reference signals for brain-computer interface using a genetic algorithm”; promotor: dr inż. Marcin Jukiewicz; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Psychologii i Kognitywistyki;
 • Weronika Guzenda – „Ocena modelu profesjonalnego doradztwa dotyczącego kontrolnego pomiaru ciśnienia tętniczego krwi w aptece ogólnodostępnej”; promotorka: dr n. farm. Magdalena Waszyk-Nowaczyk; Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku;
 • Paulina Łuczak – „Lekcje rysunku w poznańskim gimnazjum św. Marii Magdaleny w latach 1815-1918. Teoria i praktyka wychowania estetycznego w zaborze pruskim”; promotor: prof. dr hab. Tadeusz J. Żuchowski; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk o Sztuce.

Stypendyści Miasta Poznania – laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych podejmujący studia w Poznaniu w roku akademickim 2020/2021

 • Tomasz Derda  –Finalista Olimpiady Biologicznej, student I roku studiów, Kierunek Lekarski na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; absolwent IX Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Częstochowie;
 • Anna Futyma – Laureatka Olimpiady Chemicznej, studentka I roku studiów, Kierunek Lekarski na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; absolwentka Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu;
 • Natalia Grocholska – Finalistka Olimpiady Artystycznej, studentka I roku studiów, Kierunek Wokalistyka na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury, Wokalistyki, Teorii Muzyki i Edukacji Artystycznej Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu; absolwentka Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych II stopnia im Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie;
 • Michał Idziak – Finalista Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, student I roku studiów, Kierunek Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent II Liceum Ogólnokształcącego im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu;
 • Hanna Jaskuła – Finalistka Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, studentka I roku studiów, Kierunek Filologia Polska na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; absolwentka Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Szczecinie;
 • Antoni Jan Kałuża – Laureat Olimpiady Historycznej, student I roku studiów, Kierunek Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; absolwent II Liceum Ogólnokształcącego im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu;
 • Hubert Kochański – Finalista Olimpiady Chemicznej, student I roku studiów, Kierunek Lekarski na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, absolwent II Liceum Ogólnokształcącego im. płk. Leopolda Lisa-Kuli w Rzeszowie;
 • Paweł Kuderski – Laureat Olimpiady Filozoficznej, student I roku studiów, Kierunek Filologia Polska na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Wybickiego w Śremie;
 • Łukasz Lis – Laureat Olimpiady Biologicznej, student I roku studiów, Kierunek Lekarski na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; absolwent VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
 • Jakub Nagórny – Finalista Olimpiady Chemicznej, student I roku studiów, Kierunek Chemia Aplikacyjna na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu;
 • Dominika Nowak – Finalistka Olimpiady Biologicznej, studentka I roku studiów, Kierunek Lekarski na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; absolwentka II Liceum Ogólnokształcącego im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu;
 • Krzysztof Karol Olachowski – Laureat Olimpiady Historycznej, student I roku studiów, Kierunek Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; absolwent II Liceum Ogólnokształcącego im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu;
 • Wiktor Olszewski – Finalista Olimpiady Chemicznej, student I roku studiów, Kierunek Lekarski na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; absolwent Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu;
 • Wojciech Owecki – Finalista Olimpiady Chemicznej, student I roku studiów, Kierunek Lekarski na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; absolwent II Liceum Ogólnokształcącego im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu;
 • Matylda Paszkiewicz – Finalistka Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, studentka I roku studiów, Kierunek Filologia Polska na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; absolwentka II Liceum Ogólnokształcącego im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu;
 • Dominik Perliński – Finalista Olimpiady Filozoficznej, student I roku studiów, Kierunek Filozofia na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; absolwent II Liceum Ogólnokształcącego Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Koninie;
 • Małgorzata Maria Richter – Laureatka Olimpiady Języka Angielskiego, studentka I roku studiów, Kierunek Filologia Germańska na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; absolwentka XVI Liceum Ogólnokształcące im. Charles de Gaulle’a, w Poznaniu;
 • Małgorzata Rydlewska – Finalistka Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, studentka I roku studiów, Kierunek Grafika na Wydziale Grafiki i Komunikacji Wizualnej Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu; absolwentka VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
 • Franciszek Rydzak – Finalista Olimpiady Geograficznej, student I roku studiów, Kierunek Lotnictwo i Kosmonautyka na Wydziale Inżynierii Lądowej i Transportu Politechniki Poznańskiej; absolwent VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
 • Julia Wiktoria Ryfa – Finalistka Olimpiady Języka Angielskiego, studentka I roku studiów, Kierunek Zintegrowane Planowanie Rozwoju na Wydziale Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej; absolwentka I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Ignacego Paderewskiego w Wałbrzychu;
 • Wojciech Marek Sikora – Finalista Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, student I roku studiów, Kierunek Lotnictwo i Kosmonautyka na Wydziale Lotnictwo i Kosmonautyka Politechniki Poznańskiej; absolwent Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców im. bł. Natalii Tułasiewicz w Poznaniu;
 • Marcin Sokołowski  – Laureat Olimpiady Losy Żołnierza i dzieje oręża polskiego, student I roku studiów, Kierunek Historia na Wydziale Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego w Zamościu;
 • Jakub Nikodem Stelmach – Finalista Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, student I roku studiów, Kierunek Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; absolwent II Liceum Ogólnokształcącego im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu;
 • Natalia Teklik  – Laureatka Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, studentka I roku studiów, Kierunek Filologia Polska na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; absolwentka Liceum Ogólnokształcącego im. św. Marii Magdaleny w Poznaniu;
 • Daria Trojanowska – Laureatka Olimpiady Biologicznej, studentka I roku studiów, Kierunek Lekarski na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; absolwentka VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
 • Oliwier Urbański – Laureat Olimpiady Fizycznej, student I roku studiów, Kierunek Fizyka na Wydziale Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; absolwent VII Liceum Ogólnokształcącego im. Dąbrówki w Poznaniu;
 • Bartosz Wojciechowski – Finalista Olimpiady Fizycznej, student I roku studiów, Kierunek Mechatronika na Wydziale Inżynierii Mechanicznej Politechniki Poznańskiej; absolwent VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
 • Miłosz Andrzej Ziółkowski – Finalista Olimpiady Losy Żołnierza i dzieje oręża polskiego, student I roku studiów, Kierunek Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Zespole Szkół w Rzepinie.

Stypendia sportowe dla seniorów

 • Radosław Baran (WKS Grunwald) – zapasy;
 • Tomasz Barniak (KU AZS AWF) – kajakarstwo;
 • Julita Borek (Strzelecki Klub Sportowy „Dwór Grunwaldzki”) – strzelectwo;
 • Wiktor Chabel (KS Posnania) – wioślarstwo;
 • Sandra Jankowiak (Organizacja Środowiskowa AZS) – żeglarstwo;
 • Martyna Jelińska (KU AZS AWF) – szermierka;
 • Michał Kotkowski (SSR Start Poznań) – paralekkoatletyka;
 • Aleksandra Kowalczuk (Organizacja Środowiskowa AZS) – taekwondo olimpijskie;
 • Jakub Krzewina (Organizacja Środowiskowa AZS) – lekka atletyka;
 • Mateusz Kubiszyn (KKS Sporty Walki) – kick boxing;
 • Kacper Majchrzak (KS Warta Poznań ) – pływanie;
 • Tadeusz Michalik (KS Sobieski) – zapasy;
 • Karolina Nadolska (KU AZS UAM) – lekka atletyka;
 • Karolina Naja (KS Posnania) – kajakarstwo;
 • Weronika Nowicka (KS Posnania) – pływanie osób niesłyszących;
 • Kacper Nowicki (KS Posnania) – pływanie osób niesłyszących;
 • Ewelina Pękalska (Ring Club Proffesional) – boks;
 • Jakub Pokusa (KKS Sporty Walki) – kick boxing;
 • Karol Robak (Organizacja Środowiskowa AZS) – taekwondo olimpijskie;
 • Magda Stanny (KS Warta) – kajakarstwo;
 • Jakub Stepun (KU AZS AWF) – kajakarstwo;
 • Julia Walczyk (KU AZS UAM) – szermierka;
 • Szymon Wierzbicki (Organizacja Środowiskowa AZS) – żeglarstwo;
 • Aleksandra Wólczyńska (WKS Grunwald) – zapasy.

Stypendia sportowe dla młodzieży

 • Liliana Banaszak (Organizacja Środowiskowa AZS) – koszykówka;
 • Nicola Batura (MUKS Poznań) – koszykówka;
 • Maciej Bem (KU AZS AWF) – szermierka;
 • Michał Bielawski (WKS Grunwald) – zapasy;
 • Julia Chrzanowska (KU AZS UAM) – szermierka;
 • Klaudia Cyrulewska (KS Energetyk) – kajakarstwo;
 • Julia Agata Czyż (Organizacja Środowiskowa AZS) – łucznictwo olimpijskie;
 • Julia Damasiewicz (Organizacja Środowiskowa AZS) – żeglarstwo;
 • Krystian Haremza (KU AZS AWF) – taekwondo olimpijskie;
 • Anna Hertel (Organizacja Środowiskowa AZS) – tenis;
 • Jakub Hołosyniuk (Organizacja Środowiskowa AZS) – hokej na trawie;
 • Kornelia Ignerska (MUKS Poznań) – koszykówka;
 • Barbara Jęchorek (KS Posnania) – wioślarstwo;
 • Jakub Jurkowski (Organizacja Środowiskowa AZS) – żeglarstwo;
 • Wiktoria Kalinowska (KS Posnania) – wioślarstwo;
 • Martyna Klatt (KS Energetyk) – kajakarstwo;
 • Mateusz Knez (Organizacja Środowiskowa AZS) – szermierka;
 • Gerard Kurniczak (KS Sobieski) – zapasy;
 • Antonina Lachman (KU AZS AWF) – szermierka;
 • Marta Masłowska (MUKS Poznań) – koszykówka;
 • Jakub Michalski (KS Posnania) – kajakarstwo;
 • Julia Nowak (Szakal Jeżyce) – taekwondo olimpijskie;
 • Mateusz Ogrodowczyk (Organizacja Środowiskowa AZS) – łucznictwo olimpijskie;
 • Robert Pawlak (Organizacja Środowiskowa AZS) – hokej na trawie;
 • Malina Piasecka (Organizacja Środowiskowa AZS) – koszykówka;
 • Weronika Piechowiak (Organizacja Środowiskowa AZS) – koszykówka;
 • Mikołaj Płaszczewski (KS Warta Poznań) – szermierka;
 • Alicja Rogozińska (Organizacja Środowiskowa AZS) – koszykówka;
 • Wiktoria Rutkowska (Organizacja Środowiskowa AZS) – tenis;
 • Nadia Schmidt (MKS Dąbrówka) – gimnastyka artystyczna;
 • Karolina Seydlewicz (KS Posnania) – kajakarstwo;
 • Mateusz Siuda (Organizacja Środowiskowa AZS) – lekka atletyka;
 • Jessica Sobocińska (KS Posnania) – wioślarstwo;
 • Jakub Stepun (KU AZS AWF) – kajakarstwo;
 • Amelia Strózik (Organizacja Środowiskowa AZS) – taekwondo olimpijskie;
 • Katarzyna Szperkiewicz (KU AZS AWF) – kajakarstwo;
 • Filip Szymczak (KKS Lech Poznań) – piłka nożna;
 • Wojciech Tracz (KS Posnania) – kajakarstwo;
 • Antonina Walczak (Organizacja Środowiskowa AZS) – taekwondo olimpijskie;
 • Julia Walczyk (KU AZS UAM) – szermierka;
 • Filip Weckwert (KS Posnania) – kajakarstwo;
 • Aleksandra Wieczorek (KU AZS AWF) – szermierka;
 • Sławomir Witczak (KS Energetyk) – kajakarstwo;
 • Adrian Wojtkowiak (KU AZS AWF) – taekwondo olimpijskie;
 • Adrian Wojtkowiak (KU AZS AWF) – szermierka;
 • Igor Woźniak (KU AZS AWF) – szermierka;
 • Jakub Woźniak (KW 04) – wioślarstwo;
 • Aleksandra Wólczyńska (WKS Grunwald) – zapasy;
 • Patryk Wykrota (Organizacja Środowiskowa AZS) – lekka atletyka;
 • Amadeusz Zdrojewski (Organizacja Środowiskowa AZS) – lekka atletyka.

Laureaci konkursu „Zielony Poznań 2020”

Zieleńce:

1. miejsce – Anna Jankiewicz i Bożena Rzadkiewicz (Łazarz);
2. miejsce–   Przedszkole nr 174 im. “Królewny Śnieżki” (Piątkowo Północ);
3. miejsce –  Barbara Wiśniewska (Piątkowo).

Balkony:

1. miejsce – Adam Sokołowski (Jeżyce);
2. miejsce – Alina Kasprzak (Nowe Winogrady Północ);
3. miejsce – Robert Ciołkowski (Wilda).

Ogród przydomowy:

1. miejsce – Lidia Paluch (Krzyżowniki-Smochowice);
2. miejsce – Stanisław Latuszak (Starołęka-Minikowo);
3. miejsce – Krystyna Skalska (Starołęka-Minikowo);
3. miejsce – Anna Świadek (Starołęka-Minikowo).

Rodzinne Ogrody Działkowe:

1. miejsce – Mariola Sitz (ROD „Urodzaj”);
2. miejsce – Halina i Bernard Szafczyk (ROD „Mazurek”);
2. miejsce – Halina i Janusz Lewczyńcy (ROD „Złotowska II”);
3. miejsce – Halina Chwedoruk (ROD im. „A.Paszkowiaka”).

Wyróżnienia
 • Wyróżnienie Dyrektora Ogrodu Botanicznego UAM za „Zieloną Strefę Relaksu” dla:
  Stanisława Latuszaka (Starołęka-Minikowo);
 • Wyróżnienie Kierownika Katedry Roślin Ozdobnych ,Dendrologii i Sadownictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu dla: Barbary Wiśniewskiej (Piątkowo) za ogród przydatny do hortiterapii biernej;
 • Wyróżnienie Miejskiej Komisji Konkursowej w kategorii ogród przydomowy dla: Beaty Janus-Białej – za ogrodową wielofunkcyjność (Wola);
 • Wyróżnienie Miejskiej Komisji Konkursowej w kategorii balkon dla: Urszuli Molendy – za nieustającą pasję do roślin (Antoninek-Zieliniec-Kobylepole);
 • Wyróżnienie Miejskiej Komisji Konkursowej w kategorii zieleniec dla: Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Smolnej 13 – za zieloną przestrzeń sprzyjającą mieszkańcom (Główna).

Konkurs Najlepsza Poznańska Inicjatywa Pozarządowa – Inicjatory 2020

 • Inicjator Roku – Fundacja Sieć przyjaciół zdrowia psychicznego za projekt „Sieć przyjaciół zdrowia psychicznego”;
 • Inicjator Wspierający – Stowarzyszenie Zielona Grupa, niezrzeszeni aktywiści i mieszkańcy Poznania za inicjatywę „Długi Stół Poznań”;
 • Inicjator Aktywizujący – Stowarzyszenie Młodych Animatorów Kultury za społeczno-artystyczną inicjatywę „Projekt Off Opera – Głosy Miasta”;
 • Inicjator Nowatorski – Fundacja Ciszum za inicjatywę „Eksperci przez doświadczenie'”;
 • Inicjator Mieszkańców im. Andrzeja Białasa – nieformalna grupa poznaniaków zarządzająca społecznie Wolnym Ogrodem Miejskim Bogdanka.

Najlepszy Dzielnicowy Miasta Poznania

1. miejsce – sierż. szt. Paweł Sompoliński z Komisariatu Policji Poznań – Grunwald;
2. miejsce – st. sierż. Judyta Kuźma z Komisariatu Policji Poznań – Jeżyce;
3. miejsce – mł. asp. Grzegorz Wzorek z Komisariatu Policji Poznań – Grunwald.

Poznański Strażak Roku

1. miejsce – mł. ogn Maciej Śpiewak;
2. miejsce – kpt. Bartosz Wrzesiński;
3. miejsce – mł. kpt Sebastian Przydanek.

Najlepszy Strażak OSP

 • dh. Adam Martyniec (OSP GRS Poznań)

Najlepszy Strażnik Straży Miejskiej Miasta Poznania

 •  Monika Krystkowiak (Referat Stare Miasto)