Poznanianki i Poznaniacy licznie uczestniczyli w różnych aktywnościach ruchowych, biorąc udział w sportowych rozgrywkach, rywalizacji w biegach oraz wydarzeniach o charakterze rekreacyjnym.

Mieszkanki i mieszkańcy Poznania niezależnie od wieku oraz stopnia sprawności fizycznej mogli korzystać z oferty sportowo-rekreacyjnej, biorąc udział w systematycznych szkoleniach oraz uczestnicząc w licznych wydarzeniach. W 2021 r. chętnie korzystano z obiektów sportowych Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji, w tym z:

 • pływalni krytych – ponad 200 tys. odwiedzających;
 • pływalni letnich – 38,3 tys. odwiedzających;
 • lodowisk – 33,5 tys. odwiedzających.

Wśród przykładów różnych form aktywności dostępnych w Poznaniu w 2021 r. można wymienić:

 • Młodzieżowe Centra Sportu (MCS) – odbywało się w nich szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinach indywidualnych i drużynowych; uczęszczały do nich młode osoby posiadające licencje sportowe, uczestniczące we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez okręgowe lub polskie związki sportowe w dyscyplinach objętych Systemem Sportu Młodzieżowego; w 2021 r. w Poznaniu funkcjonowały 104 MCS-y, a szkolenia odbywały się w 36 dyscyplinach sportowych w 60 klubach; w zajęciach udział wzięło łącznie 5 tys. młodych sportowców; z powodu pandemii COVID-19 występowały ograniczenia w funkcjonowaniu obiektów sportowych, a część zajęć oraz zawodów sportowych w ramach MCS-ów została odwołana;
 • wyjazdowe obozy sportowe – skorzystało z nich 1,5 tys. dzieci uprawiających sport oraz jednocześnie posiadających licencję sportową, na co dzień trenujących w 27 klubach i organizacjach sportowych;
 • działania integrujące psychoprofilaktykę z aktywnością sportową poprzez prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży (w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych) – skorzystało z nich 17,1 tys. osób;
 • zajęcia sportowe dla osób z niepełnosprawnościami – w 2021 r. prowadzone były w 22 dyscyplinach sportowych; przygotowywały osoby z niepełnosprawnościami do udziału we współzawodnictwie sportowym rozgrywanym na wszystkich poziomach, w tym międzynarodowym; wzięły w nich udział 562 osoby;
 • zajęcia ruchowe dla seniorek i seniorów – w ciągu roku w zajęciach ruchowych dla osób starszych, m.in. w zajęciach gimnastyki w wodzie oraz fitnessu, uczestniczyło 19,9 tys. osób;
 • projekt Trener Osiedlowy, Przedszkolaka, Senioralny – obejmuje organizację bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych i animacji czasu wolnego dla dzieci, młodzieży oraz osób w wieku senioralnym; zajęcia najczęściej odbywały się na miejskich obiektach sportowo-rekreacyjnych; w 2021 r. z zajęć Trenera Osiedlowego skorzystało 2,9 tys. osób, Trenera Przedszkolaka – 1 tys. osób oraz Trenera Senioralnego – 4,5 tys. osób;
Zajęcia dla dzieci i młodzieży w ramach projektu „Trener Osiedlowy”

Na zdjęciu dzieci i młodzież biegajace na boisku, w tle blok mieszkalny

arch. Trener Osiedlowy
 • imprezy krajoznawcze po Poznaniu i Wielkopolsce – uczestniczyło w nich łącznie 3,9 tys. dzieci i młodzieży, osób z niepełnosprawnościami, dorosłych oraz starszych; w ramach imprez krajoznawczych zorganizowano: 5 rajdów pieszych, 1 rajd samochodowy dla osób z niepełnosprawnością ruchową, 7 wycieczek autokarowych, 13 spływów kajakowych, 1 zlot turystyczny i 57 spacerów z przewodnikiem po Poznaniu; z powodu pandemii COVID-19 część zaplanowanych działań zostało odwołanych;
 • projekt „Trenuj z medalistami olimpijskimi” – miał na celu zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywności fizycznej i pokazanie, że sport może być sposobem na życie; w jego ramach zorganizowano spotkania z medalistami XXXII Letnich Igrzysk olimpijskich w Tokio (Karoliną Nają oraz Tadeuszem Michalikiem), którzy zapoznali dzieci i młodzież z trenowanymi dyscyplinami – kajakarstwem i zapasami;

 

 
Igrzyska Młodzieży Szkolnej

na zdjęciu dzieci uczestniczące w zawodach

arch. POSiR
 • 5. edycję Enea Junior Poznań Triathlon – w wydarzeniu, które były największymi zawodami tej rangi w kraju i Europie, uczestniczyło 500 osób; zawody zorganizowano w 7 kategoriach wiekowych, a najmłodsi sportowcy mieli 1,5 lub 2 lata;
V Edycja Enea Junior Poznań Triathlon

Na zdjęciu dzieci biorące udział w biegu Enea Junior Poznan Triathlon

arch. UMP
 • Poznańską Ligę Orliczek – cykl turniejów piłkarskich dla dziewczynek;
 • zajęcia „Bezpieczny student, bezpieczny poznaniak” – miał na celu podniesienie poczucia bezpieczeństwa poznanianek i poznaniaków oraz aktywności fizycznej; uczestniczki i uczestnicy zajęć wzięli udział w szkoleniach z podstaw judo oraz elementów samoobrony;
 • „Drużyna na medal” – turniej dla młodych adeptów sportu w wieku 9-10 lat miał na celu jak najwszechstronniej wydobyć umiejętności młodych piłkarzy, pokazać różne formy spędzania wolnego czasu oraz zwrócić uwagę, jak ważne jest wzajemne wsparcie i integracja – nie tylko na boisku;
 • Rodzinne Mikołajki Olimpijskie – wydarzenie skierowane do rodzin, zachęcające do wspólnej, wielopokoleniowej aktywności fizycznej;
Rodzinne Mikołajki Olimpijskie

Grafika Rodzinnych Mikołaków Olimpijskich

arch. UMP
 • #ZostańWodniakiem – akcja społeczna skierowana do osób, które dotąd nie uprawiały sportów wodnych; w jej ramach zorganizowano darmowe rejsy jachtem żaglowym (ze sternikiem), podczas których zainteresowane osoby miały możliwość poznania jachtingu.
Logo #zostańWodniakiem

logo ZostanWodniakiem

arch. UMP

W Poznaniu odbyło się wiele innych wydarzeń, w tym imprez biegowych, mityngów, turniejów, zachęcających do aktywności fizycznej. W 2021 r. zorganizowano m.in. takie imprezy, jak: