Zmiana liczby uczniów (dzieci i młodzieży) w Poznaniu i powiecie poznańskim

Liczba uczniów (dzieci i młodzieży) w Poznaniu wg stopnia edukacji w roku szkolnym 2017/2018 (tys.)

Zmiany liczby uczniów (dzieci i młodzieży) w Poznaniu wg stopnia edukacji

Liczba uczniów (dzieci i młodzieży) w Poznaniu wg płci w roku szkolnym 2017/2018

Podział procentowy uczniów (dzieci i młodzieży) w Poznaniu wg płci i stopnia nauczania w roku szkolnym 2017/2018
dziewczęta chłopcy
Szkoły podstawowe 48,58% 51,42%
Gimnazja 49,54% 50,46%
Szkoły średnie 51,25% 48,75%
w tym:
Licea ogólnokształcące 60,91% 39,09%
Technika 36,55% 63,45%
Zasadnicze szkoły zawodowe 35,60% 64,40%
Szkoły artystyczne 75,80% 24,20%

Współczynnik skolaryzacji w Poznaniu i powiecie poznańskim w roku szkolnym 2017/2018 (netto) (%)

Jeżeli liczbę uczniów w szkołach porównamy z liczbą dzieci, które odpowiadają wiekowo danemu stopniowi edukacji otrzymamy współczynnik skolaryzacji.

W Poznaniu współczynnik ten wynosi ponad 100%, co oznacza, że w poznańskich podstawówkach i gimnazjach uczy się więcej dzieci niż jest mieszkańców Poznania w wieku, w którym powinno się uczęszczać do takich szkół. Wynika to z tego, że w szkołach uczą się również dzieci z innych miejscowości.

Z kolei w szkołach powiatu poznańskiego współczynnik skolaryzacji wynosi mniej niż 100%, co oznacza, że część uczniów uczęszcza do szkół poza swoimi miejscowościami m.in. w Poznaniu.

Należy pamiętać, że za 100% w Poznaniu i 100% w powiecie poznańskim kryją się dwie inne liczby ogółu uczniów na danym poziomie nauczania.

Liczba uczniów na klasę (oddział) w Poznaniu i powiecie poznańskim w roku szkolnym 2017/2018 (bez szkół specjalnych)

Nauczanie języków w Poznaniu na wszystkich stopniach edukacji w roku szkolnym 2017/2018 (liczba uczniów w tys.)

Średnie wyniki egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym w 2018 roku - język polski

Średnie wyniki egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym w 2018 roku - matematyka