W 2017 r. z działań Miasta wspierających przedsiębiorczość skorzystało 238 tys. beneficjentów.

W ramach miejskiego systemu wspierania rozwoju przedsiębiorczości w 2017 r. prowadzone były działania na rzecz promowanie przedsiębiorczości, najlepszych przedsiębiorstw z różnych branż oraz podwyższenia poziomu nauczania przedsiębiorczości w szkołach i na uczelniach. We współpracy i na zaproszenie poznańskich szkół, uczelni, biur karier, urzędów i innych instytucji organizowane były warsztaty, spotkania informacyjne, targi pracy i przedsiębiorczości, których celem było propagowanie postaw przedsiębiorczych i zwiększanie wiedzy z zakresu przedsiębiorczości wśród mieszkańców miasta i powiatu.

Dni Przedsiębiorczości Poznań

Ważnym wydarzeniem w zakresie wspierania przedsiębiorczości była kolejna VII edycja Dni Przedsiębiorczości Poznań. W 2017 r., na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich oraz w Przestrzeni Pracy Wspólnej „+jeden” impreza zgromadziła ekspertów i specjalistów z ponad 50 firm i instytucji związanych z tematem przedsiębiorczości oraz liczne grono uczestników. Łącznie około 2,1 tys. osób wzięło udział w kilkudziesięciu różnych spotkaniach, warsztatach i panelach, a także zapoznało się z ofertą firm i instytucji świadczących usługi dla biznesu.

W ramach imprezy odbyły się:

  • Gala Finałowa XIV edycji konkursu o tytuł Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości
  • Poznań Biznes Partner – wydarzenie kierowane do osób, które prowadzą firmę lub planują rozpoczęcie własnej działalności i szukają praktycznej wiedzy na temat możliwości rozwoju własnego biznesu, komunikacji z klientami, zarządzania finansami czy e-biznesu
  • „Startup Poznań 2017” – konferencja kierowana do osób, które tworzą lub chcą tworzyć firmy w oparciu o wiedzę i nowe rozwiązania biznesowe.

Startup Poznań

Startup Poznań to inicjatywa, w ramach której Miasto Poznań przy współpracy z przedstawicielami instytucji otoczenia biznesu, funduszy inwestycyjnych, firm technologicznych oraz środowiska startupowego wypracowują rozwiązania wspierające funkcjonujące w Poznaniu startupy w zakresie promocji i wiedzy niezbędnej do rozwijania biznesu działającego w oparciu o nowe technologie. Celem inicjatywy jest promowanie lokalnych startupów, wspieranie ich rozwoju, umożliwianie dostępu do niezbędnej wiedzy, aktywowanie lokalnej społeczności i rozbudowywanie już funkcjonującego ekosystemu. W mieście działa prawie 250 startupów, w różnych fazach rozwoju. Z Poznania wywodzi się obecnie 5-10% start-upów znanych i działających w Polsce.

Gala Finałowa XIV edycji Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości

Głównym celem Konkursu jest wspieranie wyróżniających się przedsiębiorstw, zaliczanych do sektora MŚP, w budowaniu trwałej pozycji na rynku, poprzez tworzenie możliwości prezentowania ich oferty szerokiemu gronu partnerów i potencjalnych klientów oraz promocja i upowszechnianie przykładów udanych wdrożeń innowacyjnych produktów, usług lub technologii, opracowanych w wielkopolskich ośrodkach naukowych. W ramach Konkursu z ramienia Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji UAM przygotowano dodatkową nagrodę w postaci pakietu profesjonalnych usług doradczo-szkoleniowych oraz wsparcie merytoryczne i infrastrukturalne dla zwycięzcy w kategorii Startup.

W 2017 r. Poznańskim Liderem Przedsiębiorczości zostali w kategorii:

  • Średni Przedsiębiorca – Euroklimat Sp. z o.o. Sp.k.
  • Mały Przedsiębiorca – NEPTIS S.A.
  • Mikroprzedsiębiorca – Akademia Rozwoju Kompetencji Maciej Sasin
  • Startup – NOTINOTE Sp. z o.o.

Wśród wyróżnionych firm, w kategorii Mały Przedsiębiorca znalazł się ARP Ideas Sp. z o.o.

Zaułek Rzemiosła

W 2017 r. zainicjowano wieloletni program promocji i wsparcia rzemiosł unikatowych w Poznaniu pt. „Zaułek Rzemiosła”. Celem programu jest wsparcie procesu rewitalizacji gospodarczej, społecznej i kulturowej wybranych obszarów miasta Poznania, promocja i ochrona cenionych i poszukiwanych specjalności rzemieślniczych oraz aktywizacja zawodowa bezrobotnych posiadających kwalifikacje w zawodach rzemieślniczych.

Uczestnikami programu mogą być czynni rzemieślnicy, reprezentujący unikatowe specjalności, którzy są potencjalnie zainteresowani prowadzeniem swoich zakładów na obszarach miasta objętych programem, będący członkami Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu lub nie zrzeszeni. Ponadto w programie mogą wziąć udział zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu bezrobotni posiadający kwalifikacje w zawodach rzemieślniczych, którzy chcą podjąć działalność w ramach programu.

Zainicjowano również plan promocji wizualnej programu poprzez takie działania jak dedykowany profil FB czy zakładka tematyczna na stronie internetowej Urzędu Miasta Poznania.

Klub Mikro przedsiębiorców

W 2017 r. kontynuowana była działalność Klubu Mikro przedsiębiorców. Jest to inicjatywa Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu skierowana do osób, które dzięki bezzwrotnej dotacji przyznanej przez Urząd Miasta Poznania założyły własne firmy. Głównym celem powstania i funkcjonowania Klubu jest doraźne wsparcie oferowane młodym przedsiębiorcom w formie konsultacji specjalistów i doradców, prelekcji, szkoleń oraz warsztatów tematycznie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Ideą Klubu Mikro przedsiębiorców jest również wzajemna współpraca i wymiana doświadczeń jego uczestników. Działania Klubu były przygotowywane w oparciu o doświadczenie i bazę organizacyjną Poznańskiego Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości.

Portale informacyjne

W 2017 r. z portali informacyjnych dla przedsiębiorców skorzystało ponad 200 tys. użytkowników. Najliczniejsze wizyty odnotowano m.in. na Poznań Biznes Partner (zakładki: Miasto dla Przedsiębiorcy, Biznes Info, Szkolenia, Doradztwo, Działania) oraz serwisach: Dni Przedsiębiorczości Poznań i Poznański Lider Przedsiębiorczości.

Beneficjenci działań wspierających przedsiębiorczość
Działanie Liczba korzystających
Usługi szkoleniowo – doradcze: WDGR, PUP, PFPK 12 623
Promocja przedsiębiorczości: uczestnicy Konkursu i Gali Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości, Dni Przedsiębiorczości Poznań i wydarzenia Startup Poznań w Przestrzeni  Pracy Wspólnej „+jeden” 2 160
Dotacje na rozpoczęcie działalności przez bezrobotnych udzielane przez PUP 448
Lokatorzy Poznańskiego Parku Technologiczno-Przemysłowego 87
Poręczenia kredytowe PFPK 371
Uczestnicy Programu „Zaułek Rzemiosła” 5
Zwolnienia parków technologicznych z podatku od nieruchomości 2
Użytkownicy Przestrzeni  Pracy Wspólnej „+jeden” 4 113
Portale informacyjne dla przedsiębiorców (Poznań Biznes Partner, w tym serwisy: Firma, Lider, Dni Przedsiębiorczości) 212 309
Profile FB łącznie (w tym: FB Poznań Biznes Partner i FB Przestrzeni  Pracy Wspólnej „+jeden”) 5 887
Razem korzystający z działań 238 005
źródło: UMP