Wyszczególnienie 2016 2017 2016=100
Kultura, sport i turystyka      
Biblioteki publiczne (dane za lata 2015 i 2016)
Liczba bibliotek i filii 43 41 95%
Księgozbiór w woluminach 1 609 637 1 642 296 102%
Czytelnicy zarejestrowani w ciągu roku 86 838 79 792 92%
Wypożyczenia księgozbioru na zewnątrz w woluminach 1 573 907 1 556 130 99%
Muzea publiczne (dane za lata 2015 i 2016)      
Liczba muzeów 19 21 111%
Liczba zwiedzających 321 313 368 266 115%
Publiczne teatry i instytucje muzyczne            (dane za lata 2015 i 2016)
Liczba instytucji artystycznych 9 10 111%
Liczba miejsc na widowni stałej 3 444 3 429 100%
Liczba przedstawień i koncertów 2 673 3 041 114%
Liczba widzów i słuchaczy 493 149 549 878 112%
Kina stałe (dane za lata 2015 i 2016)
Liczba kin stałych 11 11 100%
Liczba miejsc na widowni 16 467 17 808 108%
Liczba seansów 98 368 102 858 105%
Liczba widzów 2 562 987 2 844 436 111%
Imprezy sportowe
Liczba imprez sportowych ogółem, z tego: 552 510 92,4
międzynarodowych 32 22 68,8
Źródło: UMP