Na koniec grudnia 2019 r. stopa bezrobocia w Poznaniu wyniosła 1,1%.

Liczba bezrobotnych

Od 2012 r. w Poznaniu obserwuje się spadek liczby bezrobotnych – na koniec 2019 r. stopa bezrobocia wyniosła 1,1% (wobec 1,2% rok wcześniej). Spośród wszystkich powiatów w kraju, niższy wskaźnik bezrobocia odnotowano tylko w Katowicach (1%). W Polsce poziom bezrobocia na koniec 2019 r. wyniósł 5,2% (w województwie wielkopolskim 2,8%).

W 2019 r. w Poznaniu liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 0,5 tys. osób (do 3,7 tys.), mimo że liczba dostępnych ofert pracy pozostawała na niezmienionym poziomie.

W ciągu całego roku 9,6 tys. osób zostało skreślonych z ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy – 4,7 tys. z powodu podjęcia pracy, 2,6 tys. z powodu niepotwierdzenia gotowości do pracy, a 0,7 tys. z powodu podjęcia szkolenia lub stażu.

Stopa bezrobocia w Poznaniu

pobierz dane XLS

Struktura bezrobotnych

Na koniec 2019 r. blisko 1/3 osób bez pracy posiadała wykształcenie wyższe, a 22,5% bezrobotnych posiadało co najwyżej wykształcenie gimnazjalne.

Największe problemy z zatrudnieniem miały osoby o krótszym stażu pracy. Połowa bezrobotnych posiadała staż pracy nie dłuższy niż 5 lat. Także ponad połowa osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy była w wieku najwyższej aktywności zawodowej (25 – 44 lat), w tym 28% w wieku 25 – 34 lat.

Na koniec 2019 r. pracy w Poznaniu poszukiwało 295 osób z niepełnosprawnościami oraz 32 cudzoziemców i cudzoziemek. Na koniec miesiąca Powiatowy Urząd Pracy dysponował 687 propozycjami pracy w Poznaniu, czyli na 1 ofertę przypadało 5 osób poszukujących zatrudnienia.

Uprawnienia do pobierania zasiłku posiadało 23% osób bez pracy, a 34% zarejestrowanych zaliczanych było do kategorii długotrwale bezrobotnych.