fbpx
Wyszczególnienie201820192018=100
Wodociągi
Długość sieci wodociągowej w km1 9381 969101,6
Połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania w tys.53,955,1102,2
Woda dostarczona ogółem w tys. m3/dobę87,690,2103,0
W tym woda dostarczona gospodarstwom domowym w tys. m3/dobę60,563,6105,1
Kanalizacja
Długość czynnej sieci kanalizacyjnej w km1 4341 458101,7
Połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania w tys.39,942,9107,5
Ścieki odprowadzone kanalizacją miejską w tys. dam3/rok82,385,7104,1
Sieć gazowa
Długość sieci gazowej w km1 3111 30999,9
Liczba odbiorców gazu w gospodarstwach domowych w tys.180,5179,899,6
Zużycie gazu w gospodarstwach domowych w mln m3/rok97,9994,796,6
Sieć elektroenergetyczna (Przypis: Dane za lata 2017 i 2018)
Liczba odbiorców energii elektrycznej (gosp. dom. w tys.)267,3271,9101,7
Zużycie energii elektrycznej ogółem w GWh/rok485,2487,1100,4
Zużycie energii elektrycznej na 1 mieszkańca w kWh/rok899,3905,9100,7
Ciepłownictwo
Zapotrzebowanie na ciepło w MW1 2131 254103,4
Zużycie ciepła ogółem w tys. GJ, w tym w:6 3616 483101,9
gospodarstwach domowych4 1454 09098,7
Długość sieci cieplnej w km552,7558,2101,0
Infrastruktura drogowa
Długość dróg w Poznaniu ogółem w km, z tego:1 1931 205101,0
krajowych2020100,0
wojewódzkich4444100,0
powiatowych269269100,0
gminnych72872799,9
wewnętrznych132145109,8
Długość dróg o nawierzchni utwardzonej w km931932100,1
Liczba sygnalizacji świetlnych312315101,0
Liczba punktów świetlnych na ulicach w tys.46,346,299,8
Zużycie energii elektrycznej na oświetlenie dróg w MWh28 90029 200101,0
Długość kanalizacji deszczowej w km615,1619,3100,7
Liczba miejsc postojowych w Strefie Płatnego Parkowania8 6337 21283,5
Liczba miejsc postojowych strzeżonych (buforowych)864962111,3
Transport zbiorowy
Liczba przewiezionych pasażerów w mln259,5255,598,4
Długość tras ogółem w km, z tego:409418102,2
tramwajowych6570106,4
autobusowych343348101,4
Długość linii ogółem w km, z tego:1 2161 19698,4
tramwajowych24223295,9
autobusowych97396399,0
Stan liczbowy taboru ogółem, z tego:592610103,0
tramwaje (wagony)28127798,6
autobusy311333107,1
Miejsca w pojazdach ogółem w tys. wg stanu na 31.12., z tego:85,591,5106,9
w tramwajach46,950,7108,2
w autobusach38,740,7105,4
Współczynnik gotowości technicznej pojazdów ogółem w %, z tego:
tramwajów88,787,9x
autobusów90,792,8x
Współczynnik wykorzystania taboru ogółem w %, z tego:
tramwajów81,881,4x
autobusów89,891,9x
Współczynnik punktualności pojazdów ogółem w %, z tego:
tramwajów84,784,3x
autobusów74,676,2x
Cena jednorazowego normalnego biletu transportu zbiorowego w zł
10-minutowego33100,0
40-minutowego4,65,0 (45 minut)x
Motoryzacja
Liczba zarejestrowanych pojazdów samochodowych ogółem w tys., w tym:497,3516,6103,9
osobowych389,0405,3104,2
ciężarowych63,564,5101,5
motocykli16,617,6105,9
Liczba taksówek osobowych2 5962706104,2
Ruch lotniczy
Port Lotniczy Poznań – Ławica
Liczba regularnych połączeń lotniczych ogółem, z tego:3642116,7
krajowych11100,0
międzynarodowych3541117,1
Liczba operacji lotniczych w tys.32,031,999,8
Liczba odprawionych pasażerów ogółem w tys., z tego w ramach:2 476,302 379,6496,1
lotów krajowych184,6200,0108,3
lotów zagranicznych2 291,702 179,6295,1
Przewozy cargo w tys. t5,45,398,0
Źródło: GUS, UMP, Aquanet SA, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Veolia Energia Poznań S.A., Zarząd Transportu Miejskiego, Zarząd Dróg Miejskich, Port Lotniczy Poznań-Ławica