W 2021 r. kontynuowano działania mające na celu wdrażanie zasad zagospodarowania przestrzeni publicznej ulic Starego Miasta na podstawie Uchwały Rady Miasta Poznania o utworzeniu „Parku Kulturowego Stare Miasto”. 

W 2021 r. po raz pierwszy, Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków ogłosiło konkursy dla organizacji pozarządowych poprzez platformę Witkac, w formie „małych grantów”, których celem była promocja Parku Kulturowego. Zrealizowano 13 projektów. Prowadzono także profil Parku Kulturowego na Facebooku, gdzie m.in. relacjonowano zmiany zachodzące na terenie objętym Uchwałą, informowano o bieżących wydarzeniach oraz promowano dobre wzorce. Przedsiębiorcom wyróżniającym się w swoich działaniach reklamowych zgodnością z zasadami Uchwały, wysoką dbałością o estetykę elewacji, aranżacji witryny oraz otoczenia lokalu wręczono Certyfikaty Dobrych Praktyk. Podczas XIX Europejskiego Kongresu Informacji Renowacyjnej w ramach bloku programowego „Miasta Polskie” – ukończone projekty, przewidywane realizacje wystąpiła Miejska Konserwator Zabytków promując wprowadzenie i realizację uchwały o Parku Kulturowym Stare Miasto w Poznaniu. W ramach Parku Kulturowego odbył się spacer i warsztaty „Fach zaklęty w ulicach” będące żywą lekcją historii. Wydarzenie było skierowane zarówno do dzieci, jak i dorosłych.  Pod koniec 2021 r. przygotowany został projekt aktualizacji zapisów obowiązującej uchwały o Parku Kulturowym.

Warsztaty Fach zaklęty w ulicach

Fscena z warsztatów Fach zaklęty w ulicach

 

arch. UMP