W Poznaniu na działalność innowacyjną w przemyśle przeznacza się rocznie 0,8 mld zł, w tym jedną piątą na prace badawczo-rozwojowe.

Do najbardziej innowacyjnych pod względem wprowadzania nowych produktów i usług należał przemysł chemiczny, spożywczy i farmaceutyczny. Działalność badawczo-rozwojową ukierunkowaną na innowacje w przemyśle prowadziło 78 podmiotów zatrudniających 0,8 tys. osób (dane za 2018 r.). 150 podmiotów prowadziło działalność B+R z zakresu usług i zatrudniały one 11,8 tys. osób. Nakłady na działalność B+R we wszystkich branżach gospodarki wyniosły 1,1 mld zł. 

Klastry

Innowacyjność w Poznaniu jest także wspierana przez liczne klastry i inicjatywy klastrowe, znajdujące się na różnym poziomie organizacji. W mieście działa m.in. stowarzyszenie Wielkopolskie Centrum Klasteringu – platforma klastrowa skupiająca liderów oraz partnerów inicjatyw klastrowych w regionie.

Wybrane klastry utworzone w Poznaniu:

W 2019 r. z inicjatywy samorządu województwa wielkopolskiego działalność rozpoczęła Wielkopolska Platforma Wodorowa skupiająca przedstawicieli i przedstawicielki nauki, biznesu, samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych i osób prywatnych. Jej celem jest inicjowanie działań na rzecz budowy potencjału gospodarczego, pozwalającego na uzyskanie statusu wiodącego regionu w obszarze gospodarki związanej z zastosowaniem technologii wodorowych, w tym ekoinnowacji, oraz rozwój efektywności energetycznej przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii wodorowych w kontekście „Europejskiej długoterminowej wizji strategicznej dobrze prosperującej, nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej dla klimatu gospodarki Czysta planeta dla wszystkich”.

Sektory kreatywne

W 2019 r. w Poznaniu było zarejestrowanych w rejestrze REGON 10,5 tys. firm sektora kreatywnego, który zgodnie z klasyfikację GUS obejmuje działalność profesjonalną, naukową i techniczną; związaną z informacją i komunikacją oraz kulturą i rozrywką. Są to przede wszystkim firmy prowadzące działalność z zakresu: wydawnictw, produkcji filmów, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych, muzycznych i wideo, architektury i inżynierii, reklamy, kultury i rozrywki, badań i analiz technicznych, badań rynku i opinii publicznej. W ciągu roku zarejestrowano 790 nowych firm tego sektora.

Działające w Poznaniu firmy sektorów kreatywnych stanowiły ponad 9% podmiotów zarejestrowanych w Poznaniu i zatrudniały jedną piątą pracujących. Najwięcej firm sektorów kreatywnych prowadziło działalność w zakresie architektury i inżynierii, badań i analiz technicznych, a także reklamy i badania opinii publicznej.

Według opublikowanych w 2019 r. przez Komisję Europejską wyników badania European Culture and Creative Cities Monitor, w skali kraju, Poznań charakteryzuje się wysokim poziomem rozwoju w zakresie kultury i sektorów kreatywnych. Szczególnie wysoko oceniono przyrost nowych miejsc pracy w sektorach kreatywnych, kapitał ludzki i edukację oraz jakość zarządzania.

W drugim badaniu European Culture and Creative Cities Monitor monitorującym rozwój 190 miast europejskich w zakresie kultury i sektorów kreatywnych, Poznań zajął w skali kraju 2. pozycję, za Krakowem, pod względem poziomu indeksu ogólnego rozwoju (27,8) oraz w pozostałych 3 monitorowanych kategoriach: kreatywna gospodarka (36,1), życie kulturalne (21,2), środowisko sprzyjające rozwojowi (24,2). W grupie europejskich miast od 500 tys. do 1 mln mieszkańców i mieszkanek, Poznań znalazł się odpowiednio na 22., 27., 12. i 27. miejscu.

W kategorii życie kulturalne monitorowane są wskaźniki dotyczące infrastruktury i oferty kulturalnej oraz atrakcyjności i partycypacji w kulturze. Kategoria kreatywna gospodarka obejmuje poziom innowacji oraz rynek pracy w sektorach kreatywnych. Kategoria sprzyjające środowisko monitoruje kapitał ludzki, system edukacji, dostępność transportową, jakość rządzenia oraz poziom otwartości i tolerancji. Na bazie tych wskaźników powstaje jeden ogólny indeks, który w sposób syntetyczny pokazuje pozycję każdego miasta w Europie.

Design

W 2019 r. kierunki kształcące w zakresie projektowania i wzornictwa prowadziły 4 poznańskie szkoły wyższe: Uniwersytet Artystyczny, Uniwersytet SWPS z wyższą szkołą projektowania School of Form, Politechnika Poznańska i Uniwersytet Przyrodniczy.

Pierwsze w Polsce centrum designu i kreatywności Concordia Design zorganizowało warsztaty, festiwale i konferencje związane z wzornictwem dla osób z różnych grup wiekowych. Odbyły się m.in.:

W 2019 r. w Poznaniu odbyły się kolejne edycje targów ARENA DESIGN i festiwalu Poznań Design Festiwal.

Tematem przewodnim 11. edycji targów ARENA DESIGN były TransFormacje, czyli zmiany w kontekście dizajnu, a także samego wydarzenia. W trakcie targów odbyły się spotkania ze specjalistami, specjalistkami i nowymi nadziejami dizajnu, wykłady i 3 tematyczne wystawy:

 • procesów produkcyjnych w polskich fabrykach „Zasoby. Od materiałów do produktów”
 • mebli vintage w nowym wydaniu „195x:How old is modern?”
 • projektów laureatów i laureatek tytułu dla młodych osób “Projektanci Roku 2019”

Przyznano także nagrody w konkursie TOP DESIGN award, w którym nagrodzono projekty w 8 kategoriach: Przestrzeń domowa, Biuro, Kuchnia, Łazienka, Przestrzeń publiczna, Materiały i komponenty, Elektronika użytkowa oraz Motoryzacja i transport publiczny.

Hasłem 6. edycji Poznań Design Festiwal była Atmosfera w kontekście zmian klimatycznych. W trakcie wydarzenia prezentowane były rozwiązania, które pokazywały, w jaki sposób projektanci i projektantki chronią najbliższe środowisko, w tym współczesne miasta przed problemami XXI w., czyli zanieczyszczeniami światła i powietrza, nadmierną eksploatacją zasobów naturalnych i ludzkich, Virtual Reality, rozwojem Sztucznej Inteligencji i ich wpływem na funkcjonowanie współczesnych miast i ich ekosystemów. W ramach wydarzenia odbyły się wykłady i dyskusje z Poznań Design Talks, wystawy, prezentacje i warsztaty z Laba Design, pokazy filmów Cinema Design, akcje i interwencje artystyczne, przechadzki studyjne, specjalne trasy zwiedzania miasta. Po raz pierwszy uruchomiono platformę DESIGN HUB, na której zorganizowano konferencję i warsztaty z udziałem partnerów z Chin i Wielkiej Brytanii.

Przemysł gier

W 2019 r. w Poznaniu rozwijał się przemysł gier. Działalność prowadziło blisko 30 studiów produkcji gier komputerowych. Specjalistów i specjalistki z zakresu technologii, grafiki i projektowania aplikacji i gier komputerowych kształciły: Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Politechnika Poznańska, Uniwersytet Artystyczny, Wyższa Szkoła Bankowa oraz Collegium da Vinci.

Miasto Poznań wspierało poznańskich producentów gier wideo. Promocja lokalnego przemysłu gier jest także celem projektu Miasta Poznania ZaGRAjmy w Wielkopolsce, który w 2019 r. uzyskał dofinansowanie unijne.

Projekt “ZaGRAjmy w Wielkopolsce” ma na celu promowanie lokalnego środowiska gamedev oraz producentów sprzętu komputerowego i mobilnego. W projekcie przewidziano udział w 3 wydarzeniach targowych w Europie i USA, podczas których Miasto Poznań zorganizuje stoisko dla 10 wybranych producentów gier i firm branży IT. W ramach kampanii promocyjnej przewidziano także organizację spotkań z lokalnymi i zagranicznymi dziennikarzami i dziennikarkami, wydanie katalogu promującego wielkopolskich producentów gier oraz sprzętu komputerowego i mobilnego.

więcej informacji o projekcie ZaGRAjmy w Wielkopolsce na badam.poznan.pl

W Poznaniu aktywnie działało stowarzyszenie graczy gier wideo Poznańska Gildia Graczy (PGG), współpracujące z producentami gier. W 2019 r. PGG zorganizowało m.in.:

 • Pog(R)adajmy – cykl spotkań integrujących środowisko graczy z dyskusją na tematy związane z grami
 • game jam ALL PLAY: ACCESSIBILITY vol. 4 – maraton tworzenia gier komputerowych dostosowanych do osób z niepełnosprawnościami na temat “Aby każdy mógł być graczem!”. Partnerami tego wydarzenia było Miasto Poznań i Poznański Park Technologiczno-Przemysłowy

W Poznaniu funkcjonuje Pyramida Hub, czyli kolektyw poznańskich niezależnych studiów produkcji gier komputerowych. Pyramida pozwala im na wymianę pomysłów i rozwiązań projektowych na organizowanych meetupach, spotkaniach dla osób tworzących, premierach nowych gier i wystawach lokalnych artystów i artystek. W 2019 r. w siedzibie kolektywu odbywały się m.in. 2 edycje wydarzenia Poznański Meetup GameDevowy! oraz wystawy twórców i twórczyń sztuki nowoczesnej.

W 2019 r. odbyły się kolejne edycje znanych, specjalistycznych wydarzeń związanych z przemysłem gier, m.in.:

 • PGA Poznań Game Arena – największe targi gier komputerowych i rozrywki multimedialnej w Europie Środkowo-Wschodniej z Game Industry Conference – wydarzeniem B2B dla niezależnych osób tworzących, ekspertów i ekspertek
 • VIII Poznań Game Jam – maraton programowania gier organizowany w ramach Global Game Jam na Politechnice Poznańskiej

Odbywająca się w październiku 2019 r. 14. edycja targów gier komputerowych PGA Poznań Game Arena przyciągnęła 220 wystawców i 79,3 tys. zwiedzających. Program obejmował takie wydarzenia, jak m.in.: spotkanie z osobami tworzącymi na Youtubie, influencerami i influencerkami Stars4Fans, koncert muzyki z gier Epic Game Music, Game Design Summit, GodotCon, strefa ze 150 polskimi grami producentów niezależnych, Cosplay Show, turnieje esportowe z oficjalnym rozpoczęciem sezonu Jesień 2019 Polskiej Ligi Esportowej, wystawy nowych produkcji gier, a także Kongres “Sektor gier: nauka+edukacja+przemysł”. Targom towarzyszyło największe wydarzenie biznesowe w Europie Środkowo-Wschodniej Game Industry Conference ze strefą spotkań dla twórców i twórczyń gier i biznesu, specjalistycznymi wykładami oraz strefą rekrutacji do gamingu Geek Careers. W trakcie wydarzenia osobom, które stworzyły najlepsze gry wideo z krajów Europy Środkowo-Wschodniej przyznano nagrody w międzynarodowym konkursie Central & Eastern European Game Awards. 

Sektor IT

W 2019 r. w aglomeracji poznańskiej zarejestrowanych było w rejestrze REGON 9 tys. firm z sektora IT, przede wszystkim z branży usług informatycznych. Szacuje się, że zatrudniały ponad 22 tys. osób. W Poznaniu działalność IT prowadziły także centra IT, ITO, R&D specjalizujące się w IT oraz posiadające w portfolio procesy IT. Stanowiły one ponad 1/3 poznańskich centrów usług biznesowych.   

Specjalistów i specjalistki z zakresu IT kształciło 7 szkół wyższych i 9 ponadpodstawowych, w tym 4 największe uczelnie publiczne: Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Uniwersytet Ekonomiczny, Uniwersytet Przyrodniczy i Politechnika Poznańska. 

W 2019 r. Politechnika Poznańska znalazła się w gronie 10 polskich uczelni wybranych do udziału w rządowym projekcie Akademia Innowacyjnych Zastosowań Technologii Cyfrowych (AI Tech). Jego celem jest rozwój zaawansowanych kompetencji cyfrowych i przygotowanie kadr cyfrowej gospodarki. Docelowo zostanie wypracowany model systemowego kształcenia najwyższej klasy specjalistów i specjalistek w obszarach sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego i cyberbezpieczeństwa. Uczelnia otrzyma dofinansowanie na:

 • prowadzenie studiów II stopnia
 • stypendia zagraniczne
 • współpracę międzynarodową z wiodącymi uczelniami i przedsiębiorstwami 
 • przedsięwzięcia naukowo-wdrożeniowe realizowane przez uczestników i uczestniczki studiów we współpracy z przedsiębiorstwami oraz administracją państwową

W 2019 r. w Poznaniu aktywnie działały otwarte grupy programistyczne, w których spotykali się profesjonaliści i profesjonalistki IT, osoby studiujące i pasjonujące się tym zagadnieniem. Należały do nich m.in.:

 • Agile Poznań – grupa specjalistów i specjalistek zwinności w wytwarzaniu oprogramowania
 • AWS User Group Poland – grupa użytkowników i użytkowniczek Amazon Web Services
 • Frontownia – grupa programistów i programistek front-endu
 • Geek Girls Carrots – grupa kobiet zainteresowanych rozwojem i karierą w branży IT
 • JUG Poznań – grupa użytkowników i użytkowniczek Joomla 
 • meets.js Poznań – grupa specjalistów i specjalistek JavaScript
 • Poznań Java User Group – grupa programistów i programistek w języku Java
 • Poznańska Grupa NET – grupa programistów i programistek
 • PTaQGroup  – grupa specjalistów i specjalistek testowania i jakości oprogramowania

W Poznaniu odbyły się specjalistyczne wydarzenia dla środowiska IT, m.in.: 

W 2019 r. w Poznaniu po raz pierwszy odbyło się międzynarodowe wydarzenie Testing Cup. Są to pierwsze na świecie, największe zawody dla osób zajmujących się weryfikacją jakości aplikacji. Uczestnicy i uczestniczki testowali specjalnie przygotowaną na zawody aplikację z zaszytymi błędami – Mr Buggy. Wydarzenie zostało objęte Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Poznania. 

Miasto Poznań aktywnie wspierało środowisko IT w Poznaniu. W 2019 r. zorganizowano we współpracy z lokalnymi firmami IT m.in. konferencję pozitive technologies 2019 oraz udostępniano przestrzeń w miejskiej Przestrzeni Pracy Wspólnej +jeden. Promowano także Poznań jako atrakcyjne miejsce lokalizacji firm IT. Kontynuowano unijny projekt projekt “Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania”.

Startupy

Szacuje się, że w 2019 r. w Poznaniu funkcjonowało ponad 200 startupów, działających przede wszystkim w sektorze nowych technologii z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, internetu rzeczy i big data.

Według opublikowanych w 2019 r. badań Fundacji Startup Poland, Poznań stanowił dobrą lokalizację dla nowych firm technologicznych. Startupy w Poznaniu należały do firm o najszybciej rosnących, o ponad 20%, przychodach w skali kraju i miały jeden z najwyższych wskaźników zatrudnienia. Ponad 60% firm zatrudniło nowe osoby, w tym najwięcej w przedziale od 1 do 10 osób. Blisko 60% lokalnych startupów prowadziło działalność w obszarze deep tech, czyli nowoczesnych przedsięwzięć opartych na wyjątkowych, skalowalnych i trudnych do skopiowania technologiach, a ponad 35% startupów miało kontrakty eksportowe.

W 2019 r. w Poznaniu startupy mogły korzystać z blisko 30 przestrzeni pracy wspólnej, w tym z:

W 2019 r. środowisko startupów wspierały także poznańskie parki technologiczne. Poznański Park Naukowo-Technologiczny (PPNT) rozwijał program InQbacji dedykowany innowacyjnym pomysłom znajdującym się we wczesnej fazie rozwoju biznesowego. W ramach unijnego projektu “Indywidualne Plany InQbacji Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego nowym narzędziem wspierania firm w początkowej fazie działalności” 7 startupów otrzymało przestrzeń biurową w Parku, środki na zakup sprzętu oraz wielokierunkowe wsparcie doradcze.  Poznański Park Technologiczno-Przemysłowy oferował startupom usługi Inkubatora Przedsiębiorczości.

W 2019 r. Poznański Park Naukowo-Technologiczny wraz z Wydziałem Matematyki i Informatyki UAM, Parkiem Naukowo-Technologicznym „Technopark Gliwice Sp. z o.o.” oraz firmą Apollogic sp. z o.o. otrzymał dofinansowanie na wspólną działalność w zakresie świadczenia wysokiej jakości usługi wsparcia transformacji cyfrowej. PPNT jest jednym z pięciu krajowych Digital Innovation Hub (DIH). Dofinansowanie przyznane zostało w ramach konkursu “Standaryzacja usług hubów innowacji cyfrowych dla wsparcia cyfrowej transformacji przedsiębiorstw” w ramach programu “Przemysł 4.0”. DIH jest ukierunkowany na dojrzałe przedsiębiorstwa i młode firmy technologiczne, które chcą utrzymać lub rozwinąć swoje przewagi konkurencyjne poprzez skorzystanie z transformacji cyfrowej. 

W 2019 r. w Poznaniu odbywały się specjalistyczne spotkania i warsztaty dla startupów, m.in.:

 • Hive61
 • InnoSHARE’19 on the road: Meetup Poznań
 • Startup Arena Poznań
 • Startup Poland Camp #Poznan

Hive61 to działająca w Poznaniu grupa osób, prowadzących lub planujących założenie startupu lub firmy, która spotyka się, aby wymieniać doświadczenia i pomysły.  Spotkania odbywają się w Przestrzeni Pracy Wspólnej “+jeden”. Tematy spotkań Hive61 w 2019 r. to m.in. How to accelerate your business oraz online marketing. Grupa zorganizowała także Startup Poland Camp #Poznan, na którym prezentowano młodym firmom technologiczne rozwiązania w chmurze. 

W 2019 r. Miasto Poznań zorganizowało kolejne edycje wydarzeń skierowanych do lokalnego środowiska startupów, m.in.:

 • cyklicznego wydarzenia Startup Poznań
 • konkursu “Lider Przedsiębiorczości” w kategorii “Startup”, w której zwycięzcą została poznańska firma Hotailors

W maju 2019 r. w ramach IX Dni Przedsiębiorczości Poznań odbyła się 5. jubileuszowa edycja wydarzenia Startup Poznań pod tytułem “Startup Poznań 2019 – Przyszłość już dziś!”, skierowanego do osób, które tworzą lub chcą tworzyć firmy w oparciu o wiedzę i nowe rozwiązania biznesowe. Tematem przewodnim wydarzenia była przyszłość innowacyjnych technologii i rozwoju startupów. Konferencję uzupełniały warsztaty Design Thinking, UX Designera, z co-fundingu a także platforma wymiany doświadczeń między startupami i biznesem oraz Strefa Doradza w zakresie funduszy inwestycyjnych. W wydarzeniu uczestniczyło 300 osób. Organizatorami konferencji było Miasto Poznań wraz z Poznańskim Parkiem Technologiczno-Przemysłowym oraz partnerami.

więcej o Dniach Przedsiębiorczości Poznań na badam.poznan.pl