Dane z Poznania

Odwróć ekran poziomo, jeżeli na telefonie masz problem z wyświetleniem całej tabeli.

według czerwiec 2019 maj 2019
Urząd Stanu Cywilnego Urodzenia 1042 1225
chłopcy 628 615
dziewczynki 607 538
Małżeństwa 286 163
małżeństwa cywilne 134 76
małżeństwa konkordatowe 152 87
Śluby poza lokalem USC 19 5
Zgony 566 557
Najczęściej nadawane imiona żeńskie Zofia 27
Lena 21
Maja 19
Hanna 17
Maria 16
Julia 29
Maja 24
Zofia 23
Antonina 21
Maria 20
Najczęściej nadawane imiona męskie Antoni 26
Stanisław 24
Jan 24
Leon 21
Wojciech 20
Jan 42
Stanisław 27
Antoni 27
Wojciech 25
Franciszek 24
Schronisko dla zwierząt w Poznaniu Przybyłe psy do schroniska 60 48
Przybyłe koty do schroniska 48 52
Liczba psów wydanych odpłatnie ze schroniska 21 37
Liczba kotów wydanych odpłatnie ze schroniska 8 14
Liczba psów w schronisku na koniec miesiąca 158 155
Liczba kotów w schronisku na koniec miesiąca 148 138
Powiatowy Urząd Pracy Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP 4225 4536
liczba osób pobierających zasiłek 879 927
liczba osób do 25 roku życia 257 295
liczba osób powyżej 50 roku życia 1 281 1 346
Stopa bezrobocia 1,20% 1,30%
GUS Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw 5597,77 zł 6 054,44zł
Mieszkania oddane do użytkowania 21 20
Wykaz decyzji dla Miasta Poznania z zakresu zagospodarowania przestrzennego i administracji architektoniczno-budowalnej Liczba wszczętych postępowań o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 19 28
Liczba wydanych decyzji o ustalenie lokalizacji inwestyczji celu publiczbnego 102 91
Liczba wszczętych postępowań o ustalenie warunków zabudowy 83 118
LIczba wydanych decyzji o ustalenie warunków zabudowy 270 228
Liczba wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz decyzji na realizację inwestycji drogowych 696 305
Biuro Rzeczy Znalezionych Liczba spraw b/d b/d
liczba przyjętych depozytów b/d b/d
liczba wydanych depozytów b/d b/d
Port Lotniczy Poznań-Ławica Liczba pasażerów 274 903 210 753
Wydział Ruchu Drogowego KMP (pojazd Ekipy Techniki Drogowej i Ekologii) Liczba skontrolowanych pojazdów b/d b/d
Liczba zatrzymanych dowodów rejestracyjnych b/d b/d
Liczba wystawionych mandatów b/d b/d
Liczba pouczeń b/d b/d
Interwencje Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Liczba interwencji związanych z dzikimi zwierzętami b/d b/d
Liczba wyjazdów OSP do akcji b/d b/d
Zgromadzenia i imprezy Liczba zgłoszonych zgromadzeń b/d b/d
Liczba złożonych wniosków o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej b/d b/d
Liczba złożonych zawiadomień o zamiarze przeprowadzenia imprezy artystycznej lub rozrywkowej w ramach działalności kulturalnej b/d b/d
 

Ruch rowerowy

według czerwiec 2019 maj 2019
Poznański Rower Miejski Stacje z największą liczbą wypożyczeń 3G Kórnicka 5 052
Półwiejska 3 966
Rondo Rataje 3 912
Kórnicka 3136
Półwiejska 3023
Rondo Rataje 2495
Stacje z największą liczbą wypożyczeń 4G Dw. Autobusowy 519
Rynek Wildecki 485
Zielona 346
Rynek Wildecki 444
Dw. Autobusowy 409
Zielona 332
Stacje z największą liczbą wypożyczeń elektryczne Rynek Wildecki 18
Dw. Autobusowy 16
Rondo Starołęka 16
Rynek Łazarski 16
Zielona 28
Rynek Wildecki 24
Dw. Autobusowy 20
Spadzista 20
Liczba wypożyczeń 192 401 134 100
wypożyczenia 3G (na stacjach) 152 660 109 218
wypożyczenia 4G (na stacjach) 14 350 11 310
wypożyczenia rowerów elektrycznych (na stacjach) 478 526
wypożyczenia rowerków dziecięcych 207 128
wypożyczenia rowerów z fotelikami 3982 2386
wypożyczenia poza stacjami (4G, rowery elektryczne) 20 724 10 532
Stacje pomiaru ruchu rowerowego Liczba przejazdów - pl. Wolności 49 457 31 883
Liczba przejazdów - ul. Grunwaldzka b/d b/d
Liczba przejazdów - Wartostrada Wsch. b/d b/d
 

Kultura i turystyka

według czerwiec 2019 maj 2019
Teatr Animacji Liczba widzów 3705 5522
Liczba wydarzeń 31 45
Teatr Polski Liczba widzów 4726 2877
Liczba spektakli 42 32
Teatr Ósmego Dnia Liczba uczestników wydarzeń 223 484
Liczba wydarzeń 6 8
Estrada Poznańska Liczba wydarzeń 262 244
Liczba uczestników 7078 10 273
Teatr Nowy Liczba wydarzeń b/d 46
Liczba uczestników b/d 6223
Centrum Sztuki Dziecka Liczba wydarzeń 22 101
Liczba uczestników 1 501 3465
Wielkopolskie Muzeum Niepodległości Liczba zwiedzających 7066 24897
Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych 3718 17 227
Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych 27 25
Muzeum Archeologiczne - Rezerwat Genius Loci Liczba uczestników wydarzeń 135 883
Liczba wydarzeń 3 4
Muzeum Archeologiczne - Pałac Górków Liczba uczestników wydarzeń 27 5541
Liczba wydarzeń 1 2
Liczba zwiedzających 1764 8091
Centrum Kultury ZAMEK Liczba uczestników wydarzeń 17 701 14 770
Liczba wydarzeń 147 477
Brama Poznania ICHOT Liczba zwiedzających i uczestników wydarzeń 4924 8970
Liczba wydarzeń 29 53
Biblioteka Raczyńskich Liczba wypożyczeń razem 136 442 150 473
na zewnątrz 126 148 138 042
na miejscu 10 294 12 431
Liczba uczestników wydarzeń 3491 7610
Liczba wydarzeń 109 222
Wydawnictwo Miejskie Posnania Liczba publikacji 2 3
Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych 335 257
Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych 8 8
Palmiarnia Poznańska Liczba odwiedzających 18 403 33 559
Ogród Zoologiczny Liczba odwiedzających 72 221 64 047
 

Kanały komunikacji z UMP

według czerwiec 2019 maj 2019
Poznan.pl Liczba unikatowych użytkowników strony 208 866 252 310
Liczba wizyt na stronie 548 345 675 841
Poznań Kontakt - infolinia miasta Liczba przeprowadzonych rozmów 44 592 52 801
Poznańskie Centrum Świadczeń Liczba decyzji przyznających świadczenie wychowawcze 500+ 315 405
Liczba wydanych Kart Seniora 494 901
Liczba klientów 3562 4313
Korespondencja przez e-PUAP   Liczba korespondencji przekazywanej do UMP b/d b/d
Liczba korespondencji wysyłanej z UMP b/d b/d