Statystyki miejskie - Czerwiec 2022 r.

Ustaw telefon poziomo dla poprawnego odczytu treści

Zapraszamy do śledzenia danych statystycznych dotyczących funkcjonowania miejskich jednostek i instytucji zajmujących się organizacją życia miasta, bezpieczeństwem, sztuką, kulturą, sportem i rekreacją. Dane prezentowane są w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym, w zależności od charakteru działalności.

  Pobierz dane XLS  

Mieszkańcy

Jednostka Temat Czerwiec 2022
Urząd Stanu Cywilnego Małżeństwa, w tym: 256
małżeństwa cywilne 110
małżeństwa konkordatowe 146
Śluby poza lokalem USC 30
Urodzenia 1044
Najczęściej nadawane imiona żeńskie Lena 18, Wiktoria 18, Zofia 17, Hanna 17, Helena 15
Najczęściej nadawane imiona męskie Antoni 33, Stanisław 32, Franciszek 23, Aleksander 23, Nikodem 19
Zgony 599
Poznańskie Centrum Świadczeń Liczba decyzji przyznających świadczenie wychowawcze 500+ 29
Liczba klientów 5583
Liczba wydanych Kart Seniora 353
Liczba przyznanych wyprawek dla gzubka 75
Liczba rodzin, które otrzymały Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny 71
Liczba osób, które otrzymały Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny 329
Liczba rodzin, które otrzymały Wielkopolską Kartę Rodziny 27
Liczba osób, które otrzymały Wielkopolską Kartę Rodziny 257
Liczba decyzji przyznających świadczenie pieniężne 300+ dla obywateli Ukrainy (realizowane od 16.03.2022) 1048
Liczba decyzji przyznajacych świadczenie rodzinne dla obywateli Ukrainy (realizowane od 16.03.2022 r.) 173
Biuro Rzeczy Znalezionych Liczba spraw 67
Liczba przyjętych depozytów 35
Liczba wydanych depozytów 11
 

Rynek pracy

Jednostka Temat Czerwiec 2022
Powiatowy Urząd Pracy Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP, w tym: 7293
liczba osób do 25 roku życia 466
liczba osób powyżej 50 roku życia 1999
liczba osób pobierających zasiłek 1094
Stopa bezrobocia 1,2
GUS (dana aktualizowana kwartalnie) Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw 7211
 

Zagospodarowanie przestrzenne

Jednostka Temat Czerwiec 2022
GUS (dana aktualizowana kwartalnie) Mieszkania oddane do użytkowania (dane kwartalne narastające) 2698
Wykaz decyzji dla Miasta Poznania z zakresu zagospodarowania przestrzennego i administracji architektoniczno-budowalnej Liczba wszczętych postępowań o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 0
Liczba wydanych decyzji o ustalenie lokalizacji inwestyczji celu publiczbnego 7
Liczba wszczętych postępowań o ustalenie warunków zabudowy 0
Liczba wydanych decyzji o ustalenie warunków zabudowy 27
Liczba wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz decyzji na realizację inwestycji drogowych 50
 

Bezpieczeństwo i ochrona zwierząt

Jednostka Temat Czerwiec 2022
Interwencje Straży Miejskiej Miasta Poznania Awarie techniczne 195
Ochrona środowiska i gospodarka odpadami 412
Zagrożenia pożarowe (katastrofy) 8
Zagrożenia w ruchu drogowym 3471
Zagrożenia życia i zdrowia 581
Zakłócenia porządku publicznego 729
Zwierzęta 717
Pozostałe naruszenia 426
Interwencje Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Liczba interwencji związanych z dzikimi zwierzętami 39
Liczba wyjazdów OSP do akcji 20
Wydział Ruchu Drogowego KMP (pojazd Ekipy Techniki Drogowej i Ekologii) Liczba skontrolowanych pojazdów 289
Liczba zatrzymanych dowodów rejestracyjnych 53
Liczba wystawionych mandatów 236
Liczba pouczeń 0
Schronisko dla zwierząt w Poznaniu WGK Przybyłe psy do schroniska 57
Liczba psów wydanych odpłatnie ze schroniska 17
Ilość psów w schronisku na koniec miesiąca 155
Przybyłe koty do schroniska 87
Liczba kotów wydanych odpłatnie ze schroniska 26
Ilość kotów w schronisku na koniec miesiąca 283
Interwencyjna pomoc weterynaryjna dla rannych lub chorych ptaków i drobnych wolno żyjących ssaków (dane kwartalne) Liczba przyjętych małych ssaków 99
Liczba wypuszczonych małych ssaków 17
Liczba przyjętych ptaków 1809
Liczba wypuszczonych ptaków 105
Straż Pożarna (dane aktualizowane kwartalnie) Liczba pożarów 427
Liczba miejscowych zagrożeń 873
Liczba fałszywych alarmów 336
 

Ruch rowerowy

Jednostka Temat Czerwiec 2022
Poznański Rower Miejski Stacje z największą liczbą wypożyczeń 3G Most Teatralny 596 Kórnika 589 Półwijska 551
Stacje z największą liczbą wypożyczeń 4G Kórnicka 417 Dworze autobuowy 365 Półwiejska 360
Stacje z największą liczbą wypożyczeń elektryczne Malta SKI 15 Termy 15 Półwiejska 14 POSIR/Chwiałkowskiego Czechosłowacka/Łozowa 11 Druskiennicka 11
Liczba wypożyczeń 44428
Wypożyczenia 3G (na stacjach) 23284
Wypożyczenia 4G (na stacjach) 19637
Wypożyczenia rowerów elektrycznych (na stacjach) 514
Wypożyczenia rowerków dziecięcych 46
Wypożyczenia rowerów z fotelikami 947
Stacje pomiaru ruchu rowerowego Liczba przejazdów pl. Wolności 38400
Liczba przejazdów ul. Grunwaldzka/ Wojskowa Pd. 41848
Liczba przejazdów Grunwaldzka/ Święcickiego 53252
Liczba przejazdów Wartostrada Zach. 60390
Liczba przejazdów - Wartostrada Wsch. 48941
Liczba przejazdów - Dolna Wilda/Olimpijska 32657
Liczba przejazdów Naramowicka/Ugory Wsch. 12502
Liczba przejazdów Naramowicka/Ugory Zach. 19469
Liczba przejazdów Naramowicka/Serbska 26889
Liczba przejazdów Naramowicka/Lechicka Zach. 27970
Liczba przejazdów Naramowicka/Lechicka Wsch. 17109
Liczba przejazdów Most Lecha Pd. 66372
Liczba przejazdów Most Lecha Pn. 1707
Liczba przejazdów Most Królowej Jadwigi Pn. 22476
Liczba przejazdów Most Królowej Jadwigi Pd. 27653
Liczba przejazdów Mieszka I/ Lechicka 48020
Liczba przejazdów Mieszka I/ Słowiańska 40017
Liczba przejazdów Mieszka I/ Solidarności 15023
Liczba przejazdów Bułgarska Marcelińska 43092
Liczba przejazdów Małopolska/Park Sołacki 41215
Liczba przejazdów Niestachowska/Wojska Polskiego Zach. 37792
Liczba przejazdów Dąbrowskiego/Przybyszewskiego Pn. 27978
Liczba przejazdów Dąbrowskiego/Przybyszewskiego Pd. 13411
Liczba przejazdów Hetmańska Dolna Wilda Pn. 51969
Liczba przejazdów Hetmańska/ Dolna Wilda Pd. 15845
Liczba przejazdów Czechosłowacka/ Opolska 29431
Liczba przejazdów Bukowska/ Polna Pn. 31003
Liczba przejazdów Bukowska/ Polna Pd. 12712
Liczba przejazdów Warszawska/ Rondo Śródka Pd. 22205
Liczba przejazdów Przepadek/Pułaskiego 25912
Liczba przejazdów Armii Poznań/Pułaskiego 25481
Liczba przejazdów Kórnicka Pd. 38688
Liczba przejazdów Kórnicka Pn. 4555
Liczba przejazdów Malta Pd. 70679
 

Kultura, turystyka, rekreacja i sport

Jednostka Temat Czerwiec 2022
Teatr Animacji Liczba widzów 4132
Liczba spektakli 36
Teatr Polski Liczba widzów 1250
Liczba spektakli 21
Teatr Ósmego Dnia Liczba spektakli 6
Liczba uczestników 428
Liczba wydarzeń 8
Liczba uczestników 108
Liczba wydarzeń online 5
Liczba uczestników 5126
Estrada Poznańska Liczba wydarzeń brak danych
Liczba uczestników brak danych
Kino Muza Liczba wydarzeń 396
Liczba uczestników 10540
Teatr Nowy Liczba wydarzeń 27
Liczba uczestników 6130
Centrum Sztuki Dziecka Liczba wydarzeń 53
Liczba uczestników 1332
Wielkopolskie Muzeum Niepodległości Liczba zwiedzających 6490
Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych 2281
Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych 71
Centrum Kultury ZAMEK Liczba uczestników wydarzeń 163
Liczba wydarzeń 27710
Liczba seansów kinowych 174
Liczba uczestników seansów kinowych 3294
Liczba spektakli teatralnych 8
Liczba uczestników spektakli 671
Brama Poznania ICHOT Liczba zwiedzających 6375
Liczba wydarzeń 35
Liczba uczestników wydarzeń 926
Trakt Królewsko Cesarski Liczba wydarzeń 7
Liczba uczestników wydarzeń 190
Centrum Szyfrów ENiGMA Liczba zwiedzających 2982
Liczba wydarzeń 4
Liczba uczestników wydarzeń 119
Fest Fyrtel Liczba wydarzeń 1
Liczba uczestników wydarzeń 38
Galeria Śluza Liczba zwiedzających 5283
Liczba wydarzeń 0
Liczba uczestników wydarzeń 0
Poznański Chór Chłopięcy Liczba koncertów 4
Biblioteka Raczyńskich Liczba wypożyczeń razem, w tym: 105823
na zewnątrz 101989
na miejscu 3834
Liczba uczestników wydarzeń 5461
Liczba wydarzeń 135
Wydawnictwo Miejskie Posnania Liczba publikacji 7
Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych 1350
Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych 6
  Liczba udostępnionych filmów (Archiwum Historii Mówionej) 1
  Liczba opublikowanych kolekcji (Cyfrowe Repozytorium Cyryl) 3
  Liczba wystaw w Fotoplastykonie 1
  Liczba odwiedzającyh wystawy 250
Palmiarnia Poznańska WGK Liczba odwiedzających 20786
Ogród Zoologiczny Nowe ZOO Liczba odwiedzających 67984
Ogród Zoologiczny Stare ZOO Liczba odwiedzających 32427
Pływalnia Chwiałka kryta Liczba sprzedanych biletów 171
Pływalnia Chwiałka letnia Liczba sprzedanych biletów 2751
Pływalnia Rataje Liczba sprzedanych biletów 12221
Pływalnia Atlantis Liczba sprzedanych biletów 5013
Pływalnia Winogrady Liczba sprzedanych biletów 13212
Pływalnia letnia w Parku Kasprowicza Liczba sprzedanych biletów 8320
Lodowisko Chwiałka Liczba sprzedanych biletów 0
Lodowisko Malta Liczba sprzedanych biletów 0
Port Lotniczy Poznań-Ławica Liczba pasażerów 268294
Zgromadzenia i imprezy Liczba zgłoszonych zgromadzeń 34
Liczba złożonych wniosków o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej 49
Liczba złożonych zawiadomień o zamiarze przeprowadzenia imprezy artystycznej lub rozrywkowej w ramach działalności kulturalnej 18
 

Kanały komunikacji z UMP

Jednostka Temat Czerwiec 2022
Poznan.pl - statytstyki wizyt Liczba unikatowych użytkowników strony 348172
Liczba wizyt na stronie 972342
Poznań Kontakt - infolinia miasta Liczba przeprowadzonych rozmów 85279
Korespondencja przez e-PUAP Liczba korespondencji przekazywanej do UMP 9886
Liczba korespondencji wysyłanej z UMP 5125