Miasto Poznań wspiera rozwój elektromobilności.

Poznań przygotowuje się do wypełnienia wymogów ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych z dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 37). Zgodnie z jej zapisami od 1 stycznia 2022 r. samochody elektryczne muszą stanowić 10% wszystkich używanych przez Urząd Miasta pojazdów. Od 2025 r. odsetek ten musi wzrosnąć do 30%. Dotyczy to także samochodów wykorzystywanych do wykonywania zadań publicznych (tj. łącznej liczby wszystkich pojazdów wykorzystywanych przez miejskie jednostki organizacyjne, m.in. przez Zarząd Dróg Miejskich, Zarząd Transportu Miejskiego, Straż Miejską). Jednak ustawodawca wskazał, że od 1 stycznia 2022 r. powinno to być 10% pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym (30% od 1 stycznia 2025 r.).

Stacje do ładowania pojazdów elektrycznych w Poznaniu

Trwają prace nad tworzeniem możliwości budowy stacji ładowania pojazdów elektrycznych na terenie Poznania. W ww. ustawie określono, że na terenie Poznania do dnia końca 2020 r. powinno funkcjonować 210 punktów ładowania zainstalowanych w ogólnodostępnych stacjach ładowania (tj. około 105 stacji po 2 punkty ładowania).

Rozstrzygnięto postępowanie na operatora (i budowę) ogólnodostępnych stacji ładownia pojazdów elektrycznych. Postępowanie na stacje ładowania pojazdów elektrycznych wygrała firma Agregaty Polska sp. z o.o. Zgodnie z założeniami postępowania to dzierżawca ma płacić Miastu za zajęcie pasa drogowego, na którym zamontuje urządzenia do ładowania pojazdów.

Zarząd Dróg Miejskich podpisze umowę z dzierżawcą na 7 lat. W każdej z 21 lokalizacji będą znajdowały się 2-4 punkty ładowania, łącznie powstaną 62 punkty.

Jest to pierwszy etap wyznaczania miejsc do ładowania samochodów elektrycznych, który wstępnie proponuje Miasto. Liczba lokalizacji wynika z założenia przekształcania na ten cel obecnie wyznaczonych miejsc dla car-sharingu. Docelowo usługa współdzielenia samochodów również powinna być oparta na samochodach zeroemisyjnych. 

Stacje ładowania nie będą mogły przekroczyć 150 cm wysokości, 50 cm szerokości i 50 cm głębokości. Kolorystyka będzie stonowana, nie będzie można umieszczać na nich reklam. Ostateczną formę stacji dzierżawca będzie uzgadniał z Miejskim Konserwatorem Zabytków oraz Plastykiem Miejskim.

Stacja ma wykorzystywać technologie RFID (system zdalnej identyfikacji radiowej) lub aplikacje dla smartfonów (Android i iOS), umożliwiając skorzystanie z ładowarki posiadaczom kart RFID/aplikacji wielu systemów (operatorów) działających w ramach popularnych europejskich platform roamingowych, czyli ma umożliwiać płatności kartą lub telefonem.

Wszystkie miejsca zostaną specjalnie oznakowane – koperta z piktogramem samochodu z wtyczką do gniazdka.

Lokalizacje, w których powstaną punktów ładowania samochodów elektrycznych:

 • ul. Długa – 2 punkty ładowania i miejsca postojowe
 • ul. Północna – 4 punkty ładowania i miejsca postojowe
 • ul Św. Michała – 4 punkty ładowania i miejsca postojowe
 • ul. Zwierzyniecka – 4 punkty ładowania i miejsca postojowe
 • ul. Szydłowska – 2 punkty ładowania i miejsca postojowe
 • ul. 28 Czerwca 1956 r. – 4 punkty ładowania i miejsca postojowe
 • ul. Piaśnicka – 2 punkty ładowania i miejsca postojowe
 • ul. Kościuszki – 4 punkty ładowania i miejsca postojowe
 • al. Niepodległości – 4 punkty ładowania i miejsca postojowe
 • ul. Podgórna – 2 punkty ładowania i miejsca postojowe
 • ul. Bukowska – 2 punkty ładowania i miejsca postojowe
 • ul. Dąbrowskiego – 4 punkty ładowania i miejsca postojowe
 • ul. Baraniaka – 4 punkty ładowania i miejsca postojowe
 • ul. Wyspiańskiego – 2 punkty punkty ładowania i miejsca postojowe
 • ul. Piotrowo – 2 punkty ładowania i miejsca postojowe
 • ul. Taylora – 2 punkty ładowania i miejsca postojowe
 • ul. Królowej Jadwigi – 2 punkty ładowania i miejsca postojowe
 • ul. Poznańska – 2 punkty ładowania i miejsca postojowe
 • ul. Dąbrowskiego – 2 punkty ładowania i miejsca postojowe
 • ul. Rumuńska – 4 punkty ładowania i miejsca postojowe
 • ul. Ewangelicka/Za Groblą – 4 punkty ładowania i miejsca postojowe


Preferencje dla ekologicznych pojazdów współdzielonych 

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Poznania z dnia 11 lipca 2017 r. nr LII/922/VII/2017 zmieniającą Uchwałę  nr XXXIV/269/IV/2003 w sprawie ustalenia w Poznaniu strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania, firmy car-sharingowe posiadające w swojej flocie samochody hybrydowe i elektryczne mogą parkować w SPP na preferencyjnych warunkach.

Dla współdzielonych aut hybrydowych i elektrycznych zostało wyznaczonych 98 dedykowanych miejsc parkingowych na obszarze Poznania.

Obecnie trwają prace polegające na przygotowaniu 62 miejsc dla pojazdów współdzielonych w 21 lokalizacjach do podłączenia tam stacji ładowania dla pojazdów elektrycznych i przekształcenia tych kopert w koperty dla pojazdów elektrycznych na czas ładowania – planowany termin udostępnienia to koniec 2020 r. Pozostałe miejsca nadal będą wykorzystywane przez pojazdy współdzielone.

Miasto Poznań prowadzi konsultacje społeczne na temat lokalizacji dalszych kilkudziesięciu miejsc z przeznaczeniem dla pojazdów elektrycznych na czas ich ładowania.

0 zł/miesiąc – koszt postoju pojazdu elektrycznego w SPP (wymóg ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych).

60 zł/miesiąc – koszt postoju pojazdu hybrydowego w SPP (wymóg Uchwały nr LII/922/VII/2017 zmieniającej uchwałę nr XXXIV/269/IV/2003).

Autobusy elektryczne w Poznaniu

W 2019 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z.o.o. kontynuowało działania związane z zakupem i eksploatacją elektrycznych autobusów zeroemisyjnych.

Wprowadzono do eksploatacji 15 nowych autobusów elektrycznych Solaris Urbino 18 Electric (przeznaczone zostały do obsługi linii nr 174). Do lutego 2020 r. dostarczono 6 autobusów elektrycznych (obsługa linii 163 i 190). Stacje ładowania zostały zlokalizowane na pętlach Sobieskiego i Garbary oraz w zajezdni autobusowej przy ul. Mogileńskiej.

Planowany jest zakup kolejnych 31 autobusów elektrycznych 12- i 18-metrowych. Nowe pojazdy będą obsługiwać linie o numerze: 145, 149, 163, 175, 176, 179, 190 i 193. Wybór tych linii został poprzedzony wieloma analizami, przy czym najistotniejsza była gęstość zaludnienia w bezpośrednim otoczeniu przebiegu tras – wymienione linie obsługują rejony poznańskich osiedli.

Zmiana taboru na zeroemisyjny oznacza lepszą jakość powietrza w miejscach, gdzie mieszka wiele osób, a więc i lepszą jakość życia. Pojazdy będą niskopodłogowe, a także mają mieć rozbudowany system informacji pasażerskiej obejmujący wewnętrzne wyświetlacze LED, czytelne tablice kierunkowe i system zapowiedzi głosowych. Przyciski mają być oznakowane w alfabecie Braille’a.

W projekcie uwzględniono wybudowanie w mieście nowych stacji ładowania dla autobusów elektrycznych, które mają powstać na Garbarach, Górczynie, dworcu os. Sobieskiego oraz w zajezdni przy ul. Kaczej. Ostatnia lokalizacja zostanie także wyposażona w infrastrukturę do ładowania za pomocą wtyczek plug-in.

Wartość projektu wynosi ponad 131,5 mln zł i uzyskał dofinansowanie unijne. 

W 2019 r. Miasto Poznań uzyskało certyfikat “Miasto przyjazne elektromobilności” przyznany przez PSPA. Certyfikat potwierdza, że osoby pracujące w Urzędzie Miasta Poznania dysponują odpowiednią wiedzą niezbędną do wdrażania elektromobilności. Miejscy urzędnicy i urzędniczki uczestniczyli w szkoleniu z elektromobilności i ustawowych wymogów w tym zakresie. W szkoleniu wzięło udział ok. 30 osób, które zapoznały się z obowiązkami wynikającymi z nowych regulacji prawnych oraz dostępnych na rynku rozwiązaniach w zakresie planowania infrastruktury ładowania i budowy floty pojazdów zeroemisyjnych. 

Jednym z działań w ramach rozwoju elektromobilności w Polsce jest ogłoszony przez NFOŚiGW program Gepard, z którego środki są przeznaczone na do finansowanie oraz pożyczki do zakupów autobusów elektrycznych, a także na potrzeby przygotowania strategii rozwoju elektromobilności przez Jednostki Samorządów Terytorialnych.

Miasto Poznań w ramach programu Gepard II uzyskało dofinansowanie na opracowanie “Strategii rozwoju elektromobilności dla Miasta Poznania do roku 2035“. Głównym celem strategii jest wsparcie rozwoju szeroko pojętej polityki elektromobilności i zrównoważonego transportu w Poznaniu. Zostanie określona metodyka działania m.in. w związku z realizacją zapisów Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Ponadto Strategia poprzez promocję ekologicznych form transportu i wskazanie wykorzystania ekologicznie czystych pojazdów m.in. w publicznym transporcie zbiorowym, we flocie użytkowanych pojazdów w Urzędzie Miasta Poznania oraz wykonujących lub którym zleca się wykonywanie zadania publicznego przyczyni się do osiągnięcia celów strategicznych regionu.