fbpx

Dane z Poznania

 
według styczeń 2019 grudzień 2018
Urząd Stanu Cywilnego Urodzenia 1 375 1006
Małżeństwa 106 113
Zgony 666 628
Najczęściej nadawane imiona żeńskie Zofia 30
Maja 29
Lena 21
Zuzanna 20
Maria 20
Zofia 27
Helena 18
Alicja 17
Zuzanna 16
Amelia 15
Najczęściej nadawane imiona męskie Jan 37
Antoni 34
Jakub 30
Stanisław 23
Aleksander 21
Jan 25
Jakub 23
Adam 19
Wojciech 18
Aleksander 18
Schronisko dla zwierząt w Poznaniu Przybyłe psy do schroniska 56 54
Przybyłe koty do schroniska 23 16
Liczba psów wydanych odpłatnie ze schroniska 29 12
Liczba kotów wydanych odpłatnie ze schroniska 37 26
Liczba psów w schronisku 163 180
Liczba kotów w schronisku 197 226
Powiatowy Urząd Pracy Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP 4483 4214
Stopa bezrobocia 1,20% 1,20%
GUS Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw 5 503,07zł 5 854,74zł
Port Lotniczy Poznań-Ławica Liczba pasażerów 128 718 132 370

Ruch rowerowy

 
według styczeń 2019 grudzień 2018
Poznański Rower Miejski Stacje z największą liczbą wypożyczeń sezon zamknięty sezon zamknięty
Plac Wolności - stacja pomiaru ruchu rowerowego Liczba przejazdów  7144 8868

 
według styczeń 2019 grudzień 2018
Teatr Animacji Liczba widzów 3 475 7 891
Liczba spektakli 27 51
Teatr Polski Liczba widzów b/d 2 670
Liczba spektakli b/d 21
Libczba uczestników innych wydarzeń b/d 202
Liczba innych wydarzeń b/d 8
Teatr Ósmego Dnia Liczba uczestników wydarzeń 360  370
Liczba wydarzeń 6  6
Estrada Poznańska Liczba wydarzeń 305 241
Liczba uczestników 10 294 7 951
Teatr Nowy Liczba wydarzeń 42 bd.
Liczba uczestników 6 547 bd.
Centrum Sztuki Dziecka Liczba wydarzeń 36 161
Liczba uczestników 971 bd
Wielkopolskie Muzeum Niepodległości Liczba zwiedzających 4 578 9 320
Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych 1 771 3184
Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych 36 52
Muzeum Archeologiczne - Rezerwat Genius Loci Liczba uczestników wydarzeń 120 20
Liczba wydarzeń 3 1
Muzeum Archeologiczne - Pałac Górków Liczba uczestników wydarzeń 233 110
Liczba wydarzeń 3 3
Liczba zwiedzających 1 485 1 326
Centrum Kultury ZAMEK Liczba uczestników wydarzeń 13 506 10 849
Liczba wydarzeń 173 178
Biblioteka Raczyńskich Liczba wypożyczeń razem 171 750 128 595
na zewnątrz 159 020 119 089
na miejscu 12 667 9 506
Liczba uczestników wydarzeń 3 564 2 416
Liczba wydarzeń 166 129
Wydawnictwo Miejskie Posnania Liczba publikacji 4 0
Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych 270 105
Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych 8 3
Palmiarnia Poznańska Liczba odwiedzających 20 050 13 605
Ogród Zoologiczny Liczba odwiedzających 1 638 6 094

Kanały komunikacji z UMP

 
według grudzień 2018
Poznan.pl Liczba unikatowych użytkowników strony 301 762 273 248
Liczba wizyt na stronie 781 984  690 100
Poznań Kontakt - infolinia miasta Liczba przeprowadzonych rozmów 47 717  38 126