Dane z Poznania

Odwróć ekran poziomo, jeżeli na telefonie masz problem z wyświetleniem całej tabeli.

według styczeń 2019 grudzień 2018
Urząd Stanu Cywilnego Urodzenia 1375 1006
chłopcy 668 b/d
dziewczynki 576 b/d
Małżeństwa 106 113
małżeństwa cywilne 62 b/d
małżeństwa konkordatowe 17 b/d
Śluby poza lokalem USC 1 b/d
Zgony 666 628
Najczęściej nadawane imiona żeńskie Zofia 30
Maja 29
Lena 21
Zuzanna 20
Maria 20
Zofia 27
Helena 18
Alicja 17
Zuzanna 16
Amelia 15
Najczęściej nadawane imiona męskie Jan 37
Antoni 34
Jakub 30
Stanisław 23
Aleksander 21
Jan 25
Jakub 23
Adam 19
Wojciech 18
Aleksander 18
Schronisko dla zwierząt w Poznaniu Przybyłe psy do schroniska 56 54
Przybyłe koty do schroniska 23 16
Liczba psów wydanych odpłatnie ze schroniska 29 12
Liczba kotów wydanych odpłatnie ze schroniska 37 26
Liczba psów w schronisku na koniec miesiąca 163 180
Liczba kotów w schronisku na koniec miesiąca 197 226
Powiatowy Urząd Pracy Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP 4483 4 214
liczba osób pobierających zasiłek 928 b/d
liczba osób do 25 roku życia 298 b/d
liczba osób powyżej 50 roku życia 1329 b/d
Stopa bezrobocia 1,20% 1,20%
GUS Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw 5 503,07zł 5 854,74zł
Mieszkania oddane do użytkowania 376 b/d
Wykaz decyzji dla Miasta Poznania z zakresu zagospodarowania przestrzennego i administracji architektoniczno-budowalnej Liczba wszczętych postępowań o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 25 b/d
Liczba wydanych decyzji o ustalenie lokalizacji inwestyczji celu publiczbnego 20 b/d
Liczba wszczętych postępowań o ustalenie warunków zabudowy 85 b/d
LIczba wydanych decyzji o ustalenie warunków zabudowy 81 b/d
Liczba wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz decyzji na realizację inwestycji drogowych 226 b/d
Biuro Rzeczy Znalezionych Liczba spraw b/d b/d
liczba przyjętych depozytów b/d b/d
liczba wydanych depozytów b/d b/d
Port Lotniczy Poznań-Ławica Liczba pasażerów 128 718 132 370
Wydział Ruchu Drogowego KMP (pojazd Ekipy Techniki Drogowej i Ekologii) Liczba skontrolowanych pojazdów b/d b/d
Liczba zatrzymanych dowodów rejestracyjnych b/d b/d
Liczba wystawionych mandatów b/d b/d
Liczba pouczeń b/d b/d
Interwencje Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Liczba interwencji związanych z dzikimi zwierzętami b/d b/d
Liczba wyjazdów OSP do akcji b/d b/d
Zgromadzenia i imprezy Liczba zgłoszonych zgromadzeń b/d b/d
Liczba złożonych wniosków o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej b/d b/d
Liczba złożonych zawiadomień o zamiarze przeprowadzenia imprezy artystycznej lub rozrywkowej w ramach działalności kulturalnej b/d b/d
 

Ruch rowerowy

według styczeń 2019 grudzień 2018
Poznański Rower Miejski Stacje z największą liczbą wypożyczeń 3G sezon zamknięty sezon zamknięty
Stacje z największą liczbą wypożyczeń 4G sezon zamknięty sezon zamknięty
Stacje z największą liczbą wypożyczeń elektryczne sezon zamknięty sezon zamknięty
Liczba wypożyczeń sezon zamknięty sezon zamknięty
wypożyczenia 3G (na stacjach) sezon zamknięty sezon zamknięty
wypożyczenia 4G (na stacjach) sezon zamknięty sezon zamknięty
wypożyczenia rowerów elektrycznych (na stacjach) sezon zamknięty sezon zamknięty
wypożyczenia rowerków dziecięcych sezon zamknięty sezon zamknięty
wypożyczenia rowerów z fotelikami sezon zamknięty sezon zamknięty
wypożyczenia poza stacjami (4G, rowery elektryczne) sezon zamknięty sezon zamknięty
Stacje pomiaru ruchu rowerowego Liczba przejazdów - pl. Wolności 7 144  8 868
Liczba przejazdów - ul. Grunwaldzka b/d b/d
Liczba przejazdów - Wartostrada Wsch. b/d b/d
 

Kultura i turystyka

według styczeń 2019 grudzień 2018
Teatr Animacji Liczba widzów 3475 7891
Liczba wydarzeń 27 51
Teatr Polski Liczba widzów 2636 2670
Liczba spektakli 36 21
Teatr Ósmego Dnia Liczba uczestników wydarzeń 360 370
Liczba wydarzeń 6  6
Estrada Poznańska Liczba wydarzeń 305 241
Liczba uczestników 10 294 7951
Teatr Nowy Liczba wydarzeń 42 b/d
Liczba uczestników 6547 b/d
Centrum Sztuki Dziecka Liczba wydarzeń 36 161
Liczba uczestników 971 b/d
Wielkopolskie Muzeum Niepodległości Liczba zwiedzających 4578 9320
Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych 1771 3184
Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych 36 52
Muzeum Archeologiczne - Rezerwat Genius Loci Liczba uczestników wydarzeń 120 20
Liczba wydarzeń 3 1
Muzeum Archeologiczne - Pałac Górków Liczba uczestników wydarzeń 233 110
Liczba wydarzeń 3 3
Liczba zwiedzających 1485 1326
Centrum Kultury ZAMEK Liczba uczestników wydarzeń 13 506 10 849
Liczba wydarzeń 173 178
Brama Poznania ICHOT Liczba zwiedzających i uczestników wydarzeń 3805 b/d
Liczba wydarzeń 8 b/d
Biblioteka Raczyńskich Liczba wypożyczeń razem 171 750 128 595
na zewnątrz 159 020 119 089
na miejscu 12 667 9506
Liczba uczestników wydarzeń 3564 2416
Liczba wydarzeń 166 129
Wydawnictwo Miejskie Posnania Liczba publikacji 4 0
Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych 270 105
Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych 8 3
Palmiarnia Poznańska Liczba odwiedzających 20 050 13 605
Ogród Zoologiczny Liczba odwiedzających 1638 6094
 

Kanały komunikacji z UMP

według styczeń 2019 grudzień 2018
Poznan.pl Liczba unikatowych użytkowników strony 301 762  273 248
Liczba wizyt na stronie 781 984  690 100
Poznań Kontakt - infolinia miasta Liczba przeprowadzonych rozmów 47 717  38 126
Poznańskie Centrum Świadczeń Liczba decyzji przyznających świadczenie wychowawcze 500+ 740 b/d
Liczba wydanych Kart Seniora 1087 b/d
Liczba klientów 6307 b/d
Korespondencja przez e-PUAP   Liczba korespondencji przekazywanej do UMP b/d b/d
Liczba korespondencji wysyłanej z UMP b/d b/d