Poznańskie placówki wychowania przedszkolnego w 2019 r. objęły opieką 21,8 tys. dzieci.

Oferta opieki przedszkolnej

W 2019 r. w Poznaniu funkcjonowało łącznie 329 placówek oferujących opiekę i wychowanie przedszkolne. Z ich oferty skorzystało 21,8 tys. dzieci w wieku od 3 do 6 lat. W 2019 r. rodzice złożyli 5,6 tys. wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej, w tym 5,2 tys. do placówek prowadzonych przez Miasto Poznań.

Miasto Poznań w 2019 r. prowadziło 118 ogólnodostępnych przedszkoli, w dyspozycji których znajdowało się 14,1 tys. miejsc zorganizowanych w 597 oddziałach. Uczęszczało do nich 13,8 tys. dzieci. Ponadto opiekę przedszkolną zapewniało 125 przedszkoli niesamorządowych, z których skorzystało 6,1 tys. dzieci.

Poznańską ofertę opieki nad dziećmi, obok przedszkoli ogólnodostępnych, w 2019 r. uzupełniało:

  • 55 szkół podstawowych (w tym 41 prowadzonych przez Miasto Poznań), w których utworzono ogólnodostępne oddziały przedszkolne opiekujące się 1,4 tys. dzieci (w tym 1 tys. dzieci w oddziałach prowadzonych przez Miasto Poznań)
  • 19 punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty prywatne, z oferty których skorzystały 324 dzieci

Dla dzieci wymagających szczególnych warunków opieki przygotowano miejsca w przedszkolach specjalnych. W 2019 r. do 8 przedszkoli specjalnych (w tym 3 prowadzonych przez Miasto Poznań) uczęszczało 146 dzieci (w tym 53 dzieci uczęszczały do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Poznań). Dodatkowo 1 szkoła podstawowa przygotowała miejsca w specjalnym oddziale przedszkolnym. Funkcjonowały również 3 przedszkola przyszpitalne, w których przebywało łącznie 125 dzieci.

Dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym w Poznaniu

pobierz dane XLS

Rekrutacja do poznańskich przedszkoli odbywała się za pośrednictwem internetowego systemu „Nabór”. W 2019 r. do najchętniej wybieranych przedszkoli należały:

Poprawa warunków opieki przedszkolnej

W ramach dodatkowych środków pozyskiwanych z budżetu Miasta w 2019 r. przedszkola organizowały dla dzieci zajęcia dodatkowe. Najczęściej były to zajęcia: taneczne, ruchowe, artystyczne, teatralne, sportowe i nauki języka obcego. Zajęcia te rozwijały dzieci ponad podstawę programową i były realizowane w czasie bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu.

W 2019 r. w poznańskich przedszkolach kontynuowano realizację pilotażowego programu „Aktywne sposoby uczenia się w edukacji przedszkolnej – poznańskie centra wymiany doświadczeń”. Efektem programu było stworzenie w przedszkolach tzw. ogrodów sensorycznych, które wyposażano m.in. w: stację meteorologiczną, domek dla owadów, kuchnię błotną, czy stół z różnymi gatunkami roślin. Swój wygląd zmieniły także sale dydaktyczne oraz przedszkolne ogródki i place zabaw. Nowoczesna aranżacja przedszkolnej przestrzeni stworzyła warunki do tego, by dzieci mogły poznawać przyrodę i aktywnie spędzać wolny czas.

Infrastruktura w ogrodach sensorycznych

arch. UMP

Inwestycje w placówkach przedszkolnych

W 2019 r. realizowano modernizację i rozbudowę Przedszkola nr 121 na Strzeszynie. Łączny Koszt inwestycji to 7,6 mln zł, w tym 499 tys. zł wydatkowano w 2019 r. Dzięki inwestycji przedszkole zyska dodatkowe sale (gabinety terapeutyczne dla psychologa i logopedy), własną kuchnię i interaktywny plac zabaw na dachu. Po rozbudowie przedszkole będzie mogło przyjąć 125 dzieci wobec 50 obecnie. Zakończenie prac zaplanowano na 2021 r.

Ponadto w placówkach przedszkolnych w 2019 r. przeprowadzono:

  • renowację elewacji budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4
  • modernizację elewacji, ocieplenie dachu i założenie monitoringu w Przedszkolu nr 39
  • modernizację elewacji budynku Przedszkola nr 64
  • modernizację boiska w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1

W 2019 r. kontynuowano realizację Programu rozbudowy i modernizacji placów gier i zabaw w przedszkolach, w ramach którego za łączną kwotę 654 tys. zł wykonano modernizacje placów zabaw w następujących przedszkolach nr: 3, 7, 9, 16, 83, 115, 129, 130, 140, 178. Ponadto zmodernizowano plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 6.

W ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego oraz tzw. „małych grantów” skierowanych do jednostek pomocniczych Miasta Poznania zrealizowano mniejsze zadania polegające na:

  • przeprowadzeniu remontów w ramach projektu PBO „Przedszkolne remonty na os. Rusa, Lecha, Tysiąclecia” w przedszkolach nr: 6, 150, 160
  • wybudowaniu nowoczesnych stref odpoczynku dla mieszkańców i mieszkanek z ławkami solarnymi, wi-fi, lampami hybrydowymi, samoobsługowymi stacjami naprawy rowerów w ramach projektu PBO „Inteligentne skwery Kwiatowego, Ławicy i Górczyna” w Przedszkolu nr 36
  • stworzeniu sensorycznego placu zabaw w Przedszkolu nr 63 (projekt PBO)
  • modernizacji placu zabaw Przedszkola nr 96 (w ramach tzw. „małego grantu”)