Na zdjęciu widać uśmiechniętego chłopca, który maluje na kartce farbami

arch. UMP

 

W 2017 r. blisko 90% dzieci w wieku od 3 do 6 lat było objętych opieka przedszkolną.

Dzieci objęte opieką przedszkolną

Wychowaniem przedszkolnym objęto: 22% trzylatków, 26% czterolatków, 27% pięciolatków i 25% sześciolatków. Udział dzieci w wieku 6 lat w placówkach wychowania przedszkolnego zwiększył się o prawie 6% w porównaniu z 2016 r.

W 2017 r. przedszkola prowadzone przez Miasto Poznań zapewniały opiekę 62% ogólnej liczby przedszkolaków. Udział ten zmniejszył się w stosunku do roku poprzedniego o ponad 11%. Z opieki w przedszkolach specjalnych korzystało ponad 200 dzieci.

na wykresie widać liczbę dzieci objętych wychowanie przedszkolnym w Poznaniu w latach 2000-2017

Pobierz dane XLS

Instytucjonalna opieka przedszkolna

W 2017 r. instytucjonalna opieka przedszkolna była sprawowana w 338 przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, w tym 170 placówkach przedszkolnych prowadzonych przez Miasto Poznań, oraz 14 punktach przedszkolnych. Dysponowały one łącznie 22,6 tys. miejsc opieki przedszkolnej i obejmowały opieką 21,9 tys. dzieci. Dotacja z budżetu Miasta objęła 13,8 tys. miejsc, czyli 62% ogółu.

Nowe miejsca opieki przedszkolnej

W 2017 r. uruchomionych zostało prawie 1,3 tys. dodatkowych miejsc w placówkach publicznych, w tym 250 w przedszkolu prowadzonym przez Miasto Poznań, oraz zapewniono ponad 0,6 tys. miejsc w przedszkolach niepublicznych. Otwarto nowe 10-oddziałowe przedszkole na Strzeszynie.

Polepszenie warunków opieki przedszkolnej

W ramach unijnego projektu „Aktywne Formy Edukacji Przedszkolnej”, prowadzone były działania z zakresu aranżacji sal dydaktycznych i zagospodarowania ogródków przedszkolnych.

Kontynuowano realizację miejskiego „Programu Modernizacji i Rozbudowy Placów Zabaw w Przedszkolach na lata 2016-2020”.

Z budżetu Miasta dofinansowano zajęcia dodatkowe dla dzieci, m.in. z rytmiki, języków obcych, zajęć sportowych, tańca, logopedii.

Internetowy system Nabór

Oferta przedszkoli oraz rekrutacja były dostępne w systemie internetowym Nabór, prowadzonym przez Miasto Poznań.

Liczba mieszkańców w wieku 3-6 lat

kliknij w kartogram

Źródło: http://sip.geopoz.pl/sip

 

W 2017 r. do najchętniej wybieranych przedszkoli należały:

  • Grunwald – ul. Księżycowa, Przedszkole nr 46
  • Grunwald – ul. Perzycka, Przedszkole nr 36 im. Marii Kownackiej
  • Grunwald – ul. Junikowska, Przedszkole nr 38 im. Orlego Gniazda
  • Piątkowo – os. J. III Sobieskiego, Przedszkole nr 174 im. Królewny Śnieżki
  • Piątkowo – os. B. Chrobrego, Przedszkole nr 35 im. Króla Maciusia I
  • Piątkowo – os. B. Śmiałego, Przedszkole nr 189
  • Piątkowo – os. B. Chrobrego, Przedszkole nr 148 Mali Europejczycy
  • Szczepankowo – ul. Skibowa Przedszkole, nr 93 im. Hanny Zdzitowieckiej
  • Wilda – ul. Prądzyńskiego, Przedszkole nr 42 im. Kwiatów Polskich
  • Winogrady – os. Przyjaźni, Przedszkole nr 140 im. Majstraklepki

928 zł – przeciętny koszt utrzymania dziecka w placówce wychowania przedszkolnego

0,99 – średnia liczba dzieci na 1 miejsce w placówce wychowania przedszkolnego

201 – wolne miejsca w przedszkolach

270 – wolne miejsca w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych

16 zł – średnia miesięczna dotacja Miasta Poznania na zajęcia dodatkowe w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 dziecko

Liczba dzieci do lat 6 włącznie w przedszkolach w Poznaniu
2000 2005 2010 2014 2015 2016 2017 2017/2010 w %
Liczba dzieci w tys. 13,9 13,8 16,5 17,6 16,7 18,1 19,3 138,8
Źródło: UMP
Liczba dzieci do lat 6 włącznie w przedszkolach w największych miastach (2016 r.)
Poznań Kraków Łódź Warszawa Wrocław
Liczba dzieci w tys. 18,1 29 21,4 73 23
Źródło: GUS