W 2017 r. Miasto Poznań realizowało „Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii w Poznaniu na lata 2015-2017” oraz „Miejski Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poznaniu na rok 2017”.

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii w Poznaniu na lata 2015-2017

W 2017 r. w ramach „Miejskiego Program Przeciwdziałania Narkomanii w Poznaniu na lata 2015-2017” realizowano:

 • projekt profilaktyki uzależnień i rozwoju umiejętności społecznych koordynowany przez Urząd Miasta Poznania
 • programy i projekty realizowane przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji:
  • projekt przeciwdziałania i ograniczania narkomanii oraz przestępczości i demoralizacji nieletnich „Szkoła wolna od narkotyków i przemocy” koordynowany przez Urząd Miasta Poznania
  • program wczesnej interwencji „FreD goes net”.

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poznaniu na rok 2017

Do najważniejszych zadań zrealizowanych w 2017 r. w ramach „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poznaniu na rok 2017”, należały:

 • zlecenie organizacji pozarządowej prowadzenie całodobowego Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych
 • działania integrujące psychoprofilaktykę z aktywnością sportową dla dzieci i młodzieży koordynowane przez Urząd Miasta Poznania
 • wsparcie działalności Ośrodka Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynenckich i Poradni Leczenia Uzależnień Szpitala Miejskiego im. F. Raszei
 • projekt „Sportowa młodość – trzeźwa przyszłość” realizowany przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
 • dofinansowanie:
  • działalności 3 Centrów Integracji Społecznej
  • „Programu Wsparcia Specjalistycznego” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
 • sfinansowanie:
  • działalności Miejskiej Komisji Problemów Alkoholowych w Poznaniu
  • programów wspierających działania profilaktyczne i edukacyjne przeciwko uzależnieniom
  • audycji radiowych na temat problematyki uzależnień na antenie Rock Radia i Radia Poznań.

Realizowany był także unijny projekt „BaltCityPrevention – Miasta Bałtyckie wobec chorób wynikających ze stylu życia w obszarze zdrowia publicznego w regionie Państw Morza Bałtyckiego”, ukierunkowany na profilaktykę uzależnień alkoholowych wśród młodzieży.

Seminarium „Kiedy powiedzieć NIE? – w labiryncie współczesnych uzależnień” odbyło się w budynku Urzędu Miasta Poznania. W wydarzeniu wzięły udział 52 osoby, głównie przedstawiciele placówek wsparcia dziennego.

XVIII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa z cyklu „Tytoń a zdrowie” pn. „Współczesne oblicza alkoholu, narkotyków i tytoniu” miała miejsce w budynku Urzędu Miasta Poznania. Organizatorami wydarzenia było Miasto Poznań oraz Laboratorium Badań Środowiskowych Katedra i Zakład Toksykologii Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.