Prowadzone przez Miasto projekty oraz podejmowane działania mają na celu budowę pozytywnego wizerunku poznańskiego ośrodka akademickiego w Polsce i za granicą.

Stypendia i nagrody

W ramach wspierania młodych talentów, w 2017 r.:

 • przyznano 32 stypendia dla laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych rozpoczynających studia w Poznaniu
 • 12 stypendiów dla młodych naukowców
 • wręczono Nagrodę Naukową Miasta Poznania
 • zrealizowano kolejną edycję konkursu „Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę doktorską” i „Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę magisterską”.

Kontynuowano także projekt „Ambasador Akademickiego Poznania”.

Spotkania z maturzystami

W 2017 r. zorganizowano cykl spotkań z maturzystami w szkołach ponadgimnazjalnych w Polsce. Odwiedzono 50 szkół w 26 miastach na terenie województw wielkopolskiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, opolskiego, mazowieckiego i dolnośląskiego.

Celem spotkań było zapoznanie maturzystów z ofertą akademickiego Poznania – wszystkich poznańskich uczelni, programami stypendialnymi, bogatą ofertą edukacyjną, zawodową, sportową i kulturalną. Elementem spotkań były porady dotyczące przygotowań do egzaminu maturalnego. W spotkaniach, jako przedstawiciele miasta, brali udział młodzi ludzie sukcesu, absolwenci poznańskich uczelni, przedstawiciele biznesu, kultury i nauki, którzy na swoim przykładzie rekomendowali Poznań jako najlepsze miejsce do studiowania i życia. Podczas spotkań w szkołach wykorzystano technologię rzeczywistości wirtualnej, dzięki czemu uczniowie mogli poczuć się tak, jakby naprawdę byli w Poznaniu. W trakcje spotkań w szkołach przeprowadzono konkurs „Weekend w Poznaniu”, w którym nagrodę stanowiła wycieczka do Poznania.

Poznań przyciąga

Równolegle do akcji spotkań w szkołach realizowano kampanię promocyjną pod hasłem „Poznań Przyciąga” w mediach społecznościowych. W trakcie trwającej miesiąc kampanii reklamy wyświetliły się łącznie 12,1 mln razy, docierając z przekazem do 4,3 mln unikalnych użytkowników. W ramach kampanii działała strona internetowa www.poznanprzyciaga.pl, na której osoby zainteresowane studiami w Poznaniu mogły znaleźć wszystkie niezbędne informacje dotyczące oferty akademickiej miasta, pobrać poradnik maturzysty, który ułatwi im przygotowania do egzaminu dojrzałości, a także wypełnić test preferencji zawodowych. Stronę www.poznanprzyciaga.pl podczas kampanii odwiedzono niemal 39 tys. razy.

Promocja akademickiego Poznania

Promując akademicki Poznań, Miasto, wspólnie z uczelniami, przygotowało wspólną przestrzeń z atrakcyjnymi wydarzeniami podczas największych w Polsce Targów Edukacyjnych organizowanych na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich oraz podczas „Salonu Maturzystów 2017” organizowanego przez Fundację „Perspektywy” na terenie Politechniki Poznańskiej. W 2017 r. po raz pierwszy na dziedzińcu Urzędu Miasta Poznania odbyła się inauguracja Poznańskiego Festiwalu Nauki Sztuki.

W 2017 r. Miasto współpracowało z organizacjami pozarządowymi, realizującymi projekty w zakresie aktywizacji i integracji środowiska studenckiego poznańskich uczelni, w tym w ramach organizacji Juwenaliów.

Umiędzynarodowienie studiów

W 2017 r. w ramach promocji akademickości Poznania za granicą, m.in.:

 • kontynuowano działania Zespołu „Study in Poznań”, który inicjował działania poznańskich uczelni kierowane do studentów zagranicznych. Realizowano m.in. promocję zagraniczną poprzez udział w imprezach targowych na Ukrainie, w Azerbejdżanie, Gruzji i Rosji. Przedstawiciele Miasta oraz poznańskich uczelni podczas międzynarodowych targów zagranicznych zachęcali zagranicznych uczniów i studentów do studiowania w Poznaniu. Poznańska delegacja promowała miasto i uczelnie na wspólnym stoisku „Study in Poznań” (finansowanym przez Miasto) lub organizowanym przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej. Oprócz udziału w targach zorganizowano spotkania z Polonią i lokalnymi władzami oraz spotkania w szkołach z młodzieżą licealną
 • prowadzona była miejska strona internetowa „Study in Poznań” w języku angielskim
 • wydano folder w kilku wersjach językowych zachęcający do studiowania w Poznaniu
 • przedstawiciele Miasta uczestniczyli w spotkaniach powitalnych studentów zagranicznych na poznańskich uczelniach
 • realizowane były projekty mające na celu integrację obcokrajowców już studiujących i mieszkających w Poznaniu (w tym turniej piłki nożnej Euroerasmus and Friends Cup).

Wykłady otwarte

Dla osób studiujących w Poznaniu realizowano program dofinansowania przez Miasto wykładów otwartych wybitnych naukowców, artystów i specjalistów na poznańskich uczelniach. W 2017 r. na poznańskich uczelniach zorganizowano 26 wykładów w języku angielskim wybitnych wykładowców z różnych stron świata, w których uczestniczyło ok. 2,3 tys. słuchaczy.

Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej

Miasto Poznań od lat aktywnie wspiera przedsiębiorczość akademicką. W 2017 r.:

 • organizowano spotkania i konferencje promujące współpracę nauki i biznesu, w których uczestniczyli przedsiębiorcy i naukowcy różnych specjalności
 • Ośrodek Doradczo-Szkoleniowy prowadził doradztwo i organizował szkolenia m.in. dla studentów poznańskich uczelni planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej
 • Miasto Poznań angażowało się w organizację zajęć z przedsiębiorczości na poznańskich uczelniach, współpracując z tym zakresie z biurami karier uczelni
 • kontynuowany był projekt „Startup Poznań”, inicjatywa na rzecz rozwoju lokalnego ekosystemu startupowego
 • z inicjatywy Miasta w nowoczesnym biurowcu przy ul. Za Bramką 1, powstała Przestrzeń Pracy Wspólnej „+jeden”, z której w dużej mierze korzystają studenci i absolwenci poznańskich uczelni.

Miasto zaangażowane było we współpracę z Poznańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym Fundacji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Wielkopolskim Klastrem Teleinformatycznym, które jest wspólną inicjatywą Miasta Poznania, Politechniki Poznańskiej, Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego oraz poznańskich firm IT.