Liczba mieszkań w Poznaniu i powiecie poznańskim na 1 tys. mieszkańców w latach 2010-2020

Źródło danych: GUS