fbpx

Dane z Poznania

 
według luty 2019 styczeń 2019
Urząd Stanu Cywilnego Urodzenia 1073 1 375
Małżeństwa 61 106
Zgony 621 666
Najczęściej nadawane imiona żeńskie Lena 25
Hanna 22
Maja 21
Maria 18
Zuzanna 18
Zofia 30
Maja 29
Lena 21
Zuzanna 20
Maria 20
Najczęściej nadawane imiona męskie Jan 30
Franciszek 23
Aleksander 22
Jakub 22
Wojciech 20
Jan 37
Antoni 34
Jakub 30
Stanisław 23
Aleksander 21
Schronisko dla zwierząt w Poznaniu Przybyłe psy do schroniska 62 56
Przybyłe koty do schroniska 11 23
Liczba psów wydanych odpłatnie ze schroniska 12 29
Liczba kotów wydanych odpłatnie ze schroniska 41 37
Liczba psów w schronisku 178 163
Liczba kotów w schronisku 161 197
Powiatowy Urząd Pracy Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP 4516 4483
Stopa bezrobocia 1,30% 1,20%
GUS Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw 5 721,81zł 5 503,07zł
Mieszkania oddane do użytkowania (dane wstępne) 155 376
Port Lotniczy Poznań-Ławica Liczba pasażerów 122 946 128 718

Ruch rowerowy

 
według luty 2019 styczeń 2019
Poznański Rower Miejski Stacje z największą liczbą wypożyczeń sezon zamknięty sezon zamknięty
Plac Wolności - stacja pomiaru ruchu rowerowego Liczba przejazdów 9 956  7144

Kultura i turystyka

 
według luty 2019 styczeń 2019
Teatr Animacji Liczba widzów 5 459 3 475
Liczba spektakli 41 27
Teatr Polski Liczba widzów bd. bd.
Liczba spektakli bd. bd.
Libczba uczestników innych wydarzeń bd. bd.
Liczba innych wydarzeń bd. bd.
Teatr Ósmego Dnia Liczba uczestników wydarzeń 504 360
Liczba wydarzeń 6 6
Estrada Poznańska Liczba wydarzeń 282 305
Liczba uczestników 9 504 10 294
Teatr Nowy Liczba wydarzeń 39 42
Liczba uczestników 6 422 6 547
Centrum Sztuki Dziecka Liczba wydarzeń 20 36
Liczba uczestników 1 728 971
Wielkopolskie Muzeum Niepodległości Liczba zwiedzających 7 147 4 578
Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych 2 999 1 771
Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych 56 36
Muzeum Archeologiczne - Rezerwat Genius Loci Liczba uczestników wydarzeń 140 120
Liczba wydarzeń 2 3
Muzeum Archeologiczne - Pałac Górków Liczba uczestników wydarzeń 85 233
Liczba wydarzeń 2 3
Liczba zwiedzających 2 167 1 485
Centrum Kultury ZAMEK Liczba uczestników wydarzeń 18 927 13 506
Liczba wydarzeń 148 173
Biblioteka Raczyńskich Liczba wypożyczeń razem 158 566 171 750
na zewnątrz 145 655 159 020
na miejscu 12 911 12 667
Liczba uczestników wydarzeń 370 3 564
Liczba wydarzeń 147 166
Wydawnictwo Miejskie Posnania Liczba publikacji 2 4
Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych 165 270
Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych 5 8
Palmiarnia Poznańska Liczba odwiedzających 20 816 20 050
Ogród Zoologiczny Liczba odwiedzających 4 813 1 638

Kanały komunikacji z UMP

 
według luty 2019 styczeń 2019
Poznan.pl Liczba unikatowych użytkowników strony 273 508 301 762
Liczba wizyt na stronie 710 232 781 984
Poznań Kontakt - infolinia miasta Liczba przeprowadzonych rozmów 48 519 47 717