fbpx

Dane z Poznania

Odwróć ekran poziomo, jeżeli na telefonie masz problem z wyświetleniem całej tabeli.

według luty 2019 styczeń 2019
Urząd Stanu Cywilnego Urodzenia 1073 1375
chłopcy 547 668
dziewczynki 491 576
Małżeństwa 61 106
małżeństwa cywilne 50 62
małżeństwa konkordatowe 11 17
Śluby poza lokalem USC 0 1
Zgony 621 666
Najczęściej nadawane imiona żeńskie Lena 25
Hanna 22
Maja 21
Maria 18
Zuzanna 18
Zofia 30
Maja 29
Lena 21
Zuzanna 20
Maria 20
Najczęściej nadawane imiona męskie Jan 30
Franciszek 23
Aleksander 22
Jakub 22
Wojciech 20
Jan 37
Antoni 34
Jakub 30
Stanisław 23
Aleksander 21
Schronisko dla zwierząt w Poznaniu Przybyłe psy do schroniska 62 56
Przybyłe koty do schroniska 11 23
Liczba psów wydanych odpłatnie ze schroniska 12 29
Liczba kotów wydanych odpłatnie ze schroniska 41 37
Liczba psów w schronisku na koniec miesiąca 178 163
Liczba kotów w schronisku na koniec miesiąca 161 197
Powiatowy Urząd Pracy Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP 4516 4483
liczba osób pobierających zasiłek 920 928
liczba osób do 25 roku życia 278 298
liczba osób powyżej 50 roku życia 1333 1329
Stopa bezrobocia 1,30% 1,20%
GUS Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw 5 721,81 zł 5 503,07 zł
Mieszkania oddane do użytkowania 155 376
Wykaz decyzji dla Miasta Poznania z zakresu zagospodarowania przestrzennego i administracji architektoniczno-budowalnej Liczba wszczętych postępowań o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 28 25
Liczba wydanych decyzji o ustalenie lokalizacji inwestyczji celu publiczbnego 21 20
Liczba wszczętych postępowań o ustalenie warunków zabudowy 105 85
LIczba wydanych decyzji o ustalenie warunków zabudowy 79 81
Liczba wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz decyzji na realizację inwestycji drogowych 150 226
Biuro Rzeczy Znalezionych Liczba spraw b/d b/d
liczba przyjętych depozytów b/d b/d
liczba wydanych depozytów b/d b/d
Port Lotniczy Poznań-Ławica Liczba pasażerów 122 946 128 718
Wydział Ruchu Drogowego KMP (pojazd Ekipy Techniki Drogowej i Ekologii) Liczba skontrolowanych pojazdów b/d b/d
Liczba zatrzymanych dowodów rejestracyjnych b/d b/d
Liczba wystawionych mandatów b/d b/d
Liczba pouczeń b/d b/d
Interwencje Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Liczba interwencji związanych z dzikimi zwierzętami b/d b/d
Liczba wyjazdów OSP do akcji b/d b/d
Zgromadzenia i imprezy Liczba zgłoszonych zgromadzeń b/d b/d
Liczba złożonych wniosków o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej b/d b/d
Liczba złożonych zawiadomień o zamiarze przeprowadzenia imprezy artystycznej lub rozrywkowej w ramach działalności kulturalnej b/d b/d
 

Ruch rowerowy

według luty 2019 styczeń 2019
Poznański Rower Miejski Stacje z największą liczbą wypożyczeń 3G sezon zamknięty sezon zamknięty
Stacje z największą liczbą wypożyczeń 4G sezon zamknięty sezon zamknięty
Stacje z największą liczbą wypożyczeń elektryczne sezon zamknięty sezon zamknięty
Liczba wypożyczeń sezon zamknięty sezon zamknięty
wypożyczenia 3G (na stacjach) sezon zamknięty sezon zamknięty
wypożyczenia 4G (na stacjach) sezon zamknięty sezon zamknięty
wypożyczenia rowerów elektrycznych (na stacjach) sezon zamknięty sezon zamknięty
wypożyczenia rowerków dziecięcych sezon zamknięty sezon zamknięty
wypożyczenia rowerów z fotelikami sezon zamknięty sezon zamknięty
wypożyczenia poza stacjami (4G, rowery elektryczne) sezon zamknięty sezon zamknięty
Stacje pomiaru ruchu rowerowego Liczba przejazdów - pl. Wolności 9 956 7 144
Liczba przejazdów - ul. Grunwaldzka b/d b/d
Liczba przejazdów - Wartostrada Wsch. b/d b/d
 

Kultura i turystyka

według luty 2019 styczeń 2019
Teatr Animacji Liczba widzów 5459 3475
Liczba wydarzeń 41 27
Teatr Polski Liczba widzów 2756 2636
Liczba spektakli 29 36
Teatr Ósmego Dnia Liczba uczestników wydarzeń 504 360
Liczba wydarzeń 6 6
Estrada Poznańska Liczba wydarzeń 282 305
Liczba uczestników 9504 10 294
Teatr Nowy Liczba wydarzeń 39 42
Liczba uczestników 6422 6547
Centrum Sztuki Dziecka Liczba wydarzeń 20 36
Liczba uczestników 1 728 971
Wielkopolskie Muzeum Niepodległości Liczba zwiedzających 7147 4578
Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych 2999 1771
Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych 56 36
Muzeum Archeologiczne - Rezerwat Genius Loci Liczba uczestników wydarzeń 140 120
Liczba wydarzeń 2 3
Muzeum Archeologiczne - Pałac Górków Liczba uczestników wydarzeń 85 233
Liczba wydarzeń 2 3
Liczba zwiedzających 2167 1485
Centrum Kultury ZAMEK Liczba uczestników wydarzeń 18 927 13 506
Liczba wydarzeń 148 173
Brama Poznania ICHOT Liczba zwiedzających i uczestników wydarzeń 4138 3805
Liczba wydarzeń 13 8
Biblioteka Raczyńskich Liczba wypożyczeń razem 158 566 171 750
na zewnątrz 145 655 159 020
na miejscu 12 911 12 667
Liczba uczestników wydarzeń 370 3564
Liczba wydarzeń 147 166
Wydawnictwo Miejskie Posnania Liczba publikacji 2 4
Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych 165 270
Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych 5 8
Palmiarnia Poznańska Liczba odwiedzających 20 816 20 050
Ogród Zoologiczny Liczba odwiedzających 4813 1638
 

Kanały komunikacji z UMP

według luty 2019 styczeń 2019
Poznan.pl Liczba unikatowych użytkowników strony 273 508 301 762
Liczba wizyt na stronie 710 232 781 984
Poznań Kontakt - infolinia miasta Liczba przeprowadzonych rozmów 48 519 47 717
Poznańskie Centrum Świadczeń Liczba decyzji przyznających świadczenie wychowawcze 500+ 481 740
Liczba wydanych Kart Seniora 1219 1087
Liczba klientów 4916 6307
Korespondencja przez e-PUAP   Liczba korespondencji przekazywanej do UMP b/d b/d
Liczba korespondencji wysyłanej z UMP b/d b/d