fbpx
Wyszczególnienie201920202019=100
Wodociągi
Długość sieci wodociągowej w km1 9691 998101,5
Połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania w tys.55,155,7101,1
Woda dostarczona ogółem w tys. m3/dobę90,287,096,5
W tym woda dostarczona gospodarstwom domowym w tys. m3/dobę63,664,1100,8
Kanalizacja
Długość czynnej sieci kanalizacyjnej w km1 4581 467100,6
Połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania w tys.42,943,2100,8
Ścieki odprowadzone kanalizacją miejską w tys. dam3/rok85,782,796,5
Sieć gazowa
Długość sieci gazowej w km1 309130,29,9
Liczba odbiorców gazu w gospodarstwach domowych w tys.179,8179,199,6
Zużycie gazu w gospodarstwach domowych w mln m3/rok94,795,4100,7
20182019 2018=100 (najnowsze dostępne dane)
Sieć elektroenergetyczna
Liczba odbiorców energii elektrycznej (gosp. dom. w tys.)271,9274,7101,1
Zużycie energii elektrycznej ogółem w GWh/rok487,1487,8100,1
Zużycie energii elektrycznej na 1 mieszkańca w kWh/rok905,9910,4100,5
Ciepłownictwo
Zapotrzebowanie na ciepło w MW1 2541 256100,2
Zużycie ciepła ogółem w tys. GJ, w tym w:6 4836 10294,1
gospodarstwach domowych4 0904 167101,9
Długość sieci cieplnej w km558,2571,5102,4
Infrastruktura drogowa
Długość dróg w Poznaniu ogółem w km, z tego:1 2051 208100,2
krajowych2020100,0
wojewódzkich4444100,0
powiatowych269269100,0
gminnych727728100,1
wewnętrznych145147101,4
Długość dróg o nawierzchni utwardzonej w km932933100,1
Liczba sygnalizacji świetlnych315317100,6
Liczba punktów świetlnych na ulicach w tys.46,246,199,8
Zużycie energii elektrycznej na oświetlenie dróg w MWh29 20029 300100,3
Długość kanalizacji deszczowej w km619,3621,3100,3
Liczba miejsc postojowych w Strefie Płatnego Parkowania7 2126 88095,4
Liczba miejsc postojowych strzeżonych (buforowych)9621 034107,5
Transport zbiorowy
Liczba przewiezionych pasażerów w mln255,5173,467,9
Długość tras ogółem w km, z tego:41841499,1
tramwajowych706999,2
autobusowych34834599,1
Długość linii ogółem w km, z tego:1 1961 16597,4
tramwajowych23221291,2
autobusowych96395298,9
Stan liczbowy taboru ogółem, z tego:61058996,6
tramwaje (wagony)27727298,2
autobusy33331795,2
Miejsca w pojazdach ogółem w tys. wg stanu na 31.12., z tego:91,588,196,4
w tramwajach50,749,898,1
w autobusach40,738,494,2
Współczynnik gotowości technicznej pojazdów ogółem w %, z tego:
tramwajów87,987,2x
autobusów92,893,7x
Współczynnik wykorzystania taboru ogółem w %, z tego:
tramwajów81,474,9x
autobusów91,984,9x
Współczynnik punktualności pojazdów ogółem w %, z tego:
tramwajów84,388,4x
autobusów76,287,9x
Cena jednorazowego normalnego biletu transportu zbiorowego w zł:
10-minutowego34 (15 min)
45-minutowego56120
Motoryzacja
Liczba zarejestrowanych pojazdów samochodowych ogółem w tys., w tym:516,6527,5102,1
osobowych405,3415,4102,5
ciężarowych64,564,7100,4
motocykli17,618,6105,7
Liczba taksówek osobowych2 7064 210155,6
Ruch lotniczy
Port Lotniczy Poznań – Ławica:
Liczba regularnych połączeń lotniczych ogółem, z tego:4243102,4
krajowych11100,0
międzynarodowych4142102,4
Liczba operacji lotniczych w tys.31,919,661,4
Liczba odprawionych pasażerów ogółem w tys., z tego w ramach:2 379,64657,727,6
lotów krajowych20062,331,1
lotów zagranicznych2 179,62595,427,3
Przewozy cargo w tys. t5,34,381,5
Źródło: GUS, UMP, Aquanet SA, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Veolia Energia Poznań S.A., Zarząd Transportu Miejskiego, Zarząd Dróg Miejskich, Port Lotniczy Poznań-Ławica